Omzet groothandel groeit 3,5 procent in derde kwartaal

De omzet in de groothandel steeg in het derde kwartaal van 2017 met 3,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vooral bij de zuivelhandelaren, handelaren in landbouwmachines en de toeleveranciers aan de industrie steeg de omzet. De omzet van de handelaren in landbouwproducten nam juist af. Dit meldt het CBS in de Kwartaalmonitor groothandel.

Omzet groothandel (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)
 Omzet
2013 I-3,9
2013 II-2,5
2013 III-2,9
2013 IV-3,4
2014 I-2,8
2014 II-1,6
2014 III-2,9
2014 IV-3,2
2015 I-2,3
2015 II-1,0
2015 III0,8
2015 IV2,5
2016 I0,9
2016 II2,3
2016 III2,9
2016 IV7,3
2017 I11,9
2017 II6,6
2017 III3,5
 

In nagenoeg alle sectoren van de groothandel steeg de omzet. Er werd 2,5 procent meer omgezet in de groothandel in voedingsmiddelen. In de zuivelhandel zorgde de hogere melkprijs net als in het tweede kwartaal voor flink meer omzet; de groei was daar 24 procent. Daarnaast groeide de omzet in de groothandel voor consumentenartikelen met 4,5 procent gestaag door. De leveranciers van apparatuur aan de industrie deden vooral over de grens goede zaken. Zij zagen hun omzet groeien met bijna 8 procent.

Omzet groothandel, derde kwartaal 2017 (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)
 Omzet
Groothandel totaal3,5
w.o.
Industriemachines en -apparatuur7,9
Grondstoffen5,8
Consumentenartikelen4,5
Voedingsmiddelen2,4
ICT-apparatuur2,3
Landbouwproducten-5,2

Minder landbouwproducten, maar meer landbouwmachines de grens over

In de groothandel in landbouwproducten daalde de omzet met 5,2 procent. De groothandelaren in groente en fruit hadden deels te lijden onder de afgenomen export. De omzet in de groente- en fruithandel kromp met 7 procent.

De handelaren in landbouwmachines boekten juist een omzetstijging van 15,2 procent en groeide nog harder dan in de eerste twee kwartalen van 2017. De handel in landbouwwerktuigen zoals tractoren, machines voor melkvee, en apparatuur voor grondbewerking bloeide op, vooral door meer vraag uit het buitenland.

De toeleveranciers voor de industrie kenden met 7,9 procent omzetgroei het beste kwartaal van de afgelopen vijf jaar. Deze branche, die onder andere levert aan de auto-industrie en handelt in compressoren en intern transportmaterieel, profiteerde van een toegenomen vraag naar materieel. Ook hier was het vooral de vraag over de grens die het omzetcijfer stuwde.

Omzet groothandel in landbouwmachines en - producten (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)
 LandbouwmachinesLandbouwproducten
2013 I-2,211,0
2013 II6,82,3
2013 III7,2-8,5
2013 IV22,8-6,5
2014 I9,3-10,6
2014 II0,3-7,4
2014 III-4,3-4,1
2014 IV-8,70,5
2015 I3,35,7
2015 II4,3-0,2
2015 III0,83,2
2015 IV1,26,3
2016 I-0,5-1,9
2016 II1,02,6
2016 III4,03,4
2016 IV-0,17,1
2017 I12,96,8
2017 II12,40,4
2017 III15,2-5,2

Verwachtingen blijven positief

De verwachtingen van de handelaren blijven positief. Zo verwachten ze in 2018 meer personeel nodig te hebben. Het positieve sentiment in het derde kwartaal valt samen met het laagste aantal faillissementen in jaren. In het derde kwartaal maakten 89 handelaren de gang naar de curator. Dat zijn er 6 minder dan het kwartaal ervoor.