Goederensoorten naar land; natuur, voeding en tabak, 2008-2021

Goederensoorten naar land; natuur, voeding en tabak, 2008-2021

Goederensoorten natuur, voeding en tabak Landen Perioden Invoerwaarde (1 000 euro)
0404102800 Wei en gewijzigde wei, in ... Totaal landen 2018 7
0404102800 Wei en gewijzigde wei, in ... Italië 2018 .
0406405000 Gorgonzola Totaal landen 2018 6.962
0406405000 Gorgonzola Italië 2018 6.763
1509102000 Olijfolie, van extra vierg... Totaal landen 2018 36.191
1509102000 Olijfolie, van extra vierg... Italië 2018 4.727
1509108000 Olijfolie, van vierge kwal... Totaal landen 2018 10.547
1509108000 Olijfolie, van vierge kwal... Italië 2018 2.913
2204211910 Witte wijn, geproduceerd i... Totaal landen 2018 3.324
2204211910 Witte wijn, geproduceerd i... Italië 2018 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel "Goederensoorten naar land van natuur, voeding en tabak" vindt u gegevens over de Nederlandse handel, in- en uitvoergegevens van goederen uitgesplitst naar land.
De tabel is ingedeeld naar het meest gedetailleerde goederenniveau van de afdelingen 01 tot en met 04, onderverdeeld in de hoofdstukken 01 tot en met 24 van het Geharmoniseerd Systeem.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2021.

Status van de cijfers:
De gegevens 2008 tot en met 2021 zijn definitief.

Wijzigingen per 9 februari 2023:
Geen. Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Deze tabel wordt opgevolgd door "Goederen; grensoverschrijding, GN (8 digits, afdeling I-IV), landen”. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.

De invoer van goederen betreft alle goederen die voor gebruik of verbruik in het economisch vrije verkeer van Nederland zijn gebracht. Dit is het geval wanneer de invoerheffingen en nationale belastingen zijn voldaan. Tot de invoer van goederen behoren ook:
- tijdelijk ingevoerde goederen die in ons land, in opdracht van een niet- ingezetene, een behandeling ondergaan (actieve loonveredeling);
- goederen uit niet-EU-landen die via een entrepot in het economisch vrije verkeer van Nederland komen;
- ingevoerde goederen die, zonder enige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).