Internationale handel; in- en uitvoer naar SITC (1 digit) en land 2008-2017


In deze tabel "In- en uitvoer naar SITC-secties en landen" vindt u gegevens over de Nederlandse handel in goederen met ongeveer 250 landen van herkomst en bestemming, uitgesplitst naar 10 goederenniveaus van de SITC-secties.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2008 tot en met december 2017.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 14 november 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 28 september 2018:
In het statistiekjaar 2016 zijn diverse correcties doorgevoerd. Hierdoor komt de totale goedereninvoer 4 miljard euro lager uit. Bij de totale goederenuitvoer is dit 2 miljard euro minder. Het gaat onder meer om:
- Aanpassingen in de bijschatmethode;
- Aanpassingen in de in- en uitvoer van vliegtuigen en schepen;
- Aanpassingen in de invoerwaarden van damesondergoed, personenauto’s, ander drukwerk en schijfgeheugens;
- Aanpassingen in de uitvoerwaarden van muziekinstrumenten, levende planten, dvd’s en cd’s;
- Verwijdering van de in- en uitvoer van Zuidelijke blauwvintonijn (03023690).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Internationale handel; in- en uitvoer naar SITC (1 digit) en land 2008-2017

SITC Landen Perioden Invoerwaarde (1 000 euro) Uitvoerwaarde (1 000 euro) Handelsbalans (1 000 euro)
Totaal goederen Wereld 2016 december 32.620.969 37.616.034 4.995.066
Totaal goederen Wereld 2016 368.860.601 423.227.843 54.367.241
Totaal goederen Wereld 2017 januari 33.215.369 37.789.808 4.574.439
Totaal goederen Wereld 2017 februari 32.372.275 37.421.786 5.049.511
Totaal goederen Wereld 2017 maart 37.059.589 43.551.106 6.491.517
Totaal goederen Wereld 2017 april 31.674.598 35.547.586 3.872.987
Totaal goederen Wereld 2017 mei 35.179.371 39.851.303 4.671.932
Totaal goederen Wereld 2017 juni 34.314.444 40.649.317 6.334.873
Totaal goederen Wereld 2017 juli 32.082.705 36.813.865 4.731.160
Totaal goederen Wereld 2017 augustus 33.147.757 36.766.535 3.618.778
Totaal goederen Wereld 2017 september 33.561.718 39.350.265 5.788.548
Totaal goederen Wereld 2017 oktober 34.810.659 39.335.482 4.524.823
Totaal goederen Wereld 2017 november 37.051.495 42.231.541 5.180.046
Totaal goederen Wereld 2017 december 34.414.547 38.125.441 3.710.895
Totaal goederen Wereld 2017 408.884.527 467.434.035 58.549.507
Bron: CBS.
Verklaring van tekens