Internationale handel; in- en uitvoer naar SITC (1 digit) en land 2008-2017

Internationale handel; in- en uitvoer naar SITC (1 digit) en land 2008-2017

SITC Landen Perioden Invoerwaarde (1 000 euro) Uitvoerwaarde (1 000 euro) Handelsbalans (1 000 euro)
Totaal goederen Wereld 2016 december 32.620.969 37.616.034 4.995.066
Totaal goederen Wereld 2016 368.860.601 423.227.843 54.367.241
Totaal goederen Wereld 2017 januari 33.215.369 37.789.808 4.574.439
Totaal goederen Wereld 2017 februari 32.372.275 37.421.786 5.049.511
Totaal goederen Wereld 2017 maart 37.059.589 43.551.106 6.491.517
Totaal goederen Wereld 2017 april 31.674.598 35.547.586 3.872.987
Totaal goederen Wereld 2017 mei 35.179.371 39.851.303 4.671.932
Totaal goederen Wereld 2017 juni 34.314.444 40.649.317 6.334.873
Totaal goederen Wereld 2017 juli 32.082.705 36.813.865 4.731.160
Totaal goederen Wereld 2017 augustus 33.147.757 36.766.535 3.618.778
Totaal goederen Wereld 2017 september 33.561.718 39.350.265 5.788.548
Totaal goederen Wereld 2017 oktober 34.810.659 39.335.482 4.524.823
Totaal goederen Wereld 2017 november 37.051.495 42.231.541 5.180.046
Totaal goederen Wereld 2017 december 34.414.547 38.125.441 3.710.895
Totaal goederen Wereld 2017 408.884.527 467.434.035 58.549.507
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel "In- en uitvoer naar SITC-secties en landen" vindt u gegevens over de Nederlandse handel in goederen met ongeveer 250 landen van herkomst en bestemming, uitgesplitst naar 10 goederenniveaus van de SITC-secties.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2008 tot en met december 2017.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 14 november 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 28 september 2018:
In het statistiekjaar 2016 zijn diverse correcties doorgevoerd. Hierdoor komt de totale goedereninvoer 4 miljard euro lager uit. Bij de totale goederenuitvoer is dit 2 miljard euro minder. Het gaat onder meer om:
- Aanpassingen in de bijschatmethode;
- Aanpassingen in de in- en uitvoer van vliegtuigen en schepen;
- Aanpassingen in de invoerwaarden van damesondergoed, personenauto’s, ander drukwerk en schijfgeheugens;
- Aanpassingen in de uitvoerwaarden van muziekinstrumenten, levende planten, dvd’s en cd’s;
- Verwijdering van de in- en uitvoer van Zuidelijke blauwvintonijn (03023690).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.

De invoer van goederen betreft alle goederen die voor gebruik of verbruik in het economisch vrije verkeer van Nederland zijn gebracht. Dit is het geval wanneer de invoerheffingen en nationale belastingen zijn voldaan.
Tot de invoer van goederen behoren ook:
- tijdelijk ingevoerde goederen die in ons land, in opdracht van een niet-ingezetene, een behandeling ondergaan (actieve loonveredeling);
- goederen uit niet-EU-landen die via een entrepot in het economisch vrije verkeer van Nederland komen;
- ingevoerde goederen die, zonder enige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.

Hierbij kan sprake zijn van goederen die in Nederland zijn voortgebracht of vervaardigd, maar ook van aanvankelijk ingevoerde goederen. Tot de uitvoer behoren ook tijdelijk uitgevoerde goederen die in opdracht van een ingezetene in het buitenland een behandeling ondergaan (passieve loonveredeling).
Handelsbalans
De waarde van de uitvoer minus de invoer.