Vacature-indicatoren; alle economische activiteiten januari 1998 - mei 2018


De vacature-indicator is een rekenkundig gewogen gemiddelde van vacature-indicatoren van de industrie, de bouwnijverheid en de commerciële dienstverlening. Deze (deel) vacature-indicatoren zijn afgeleid uit verschillende variabelen van de maandelijkse conjunctuuronderzoeken die door het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) worden gehouden. De vacature-indicator geeft een indicatie van de richting waarin de vacatures zich naar verwachting van de ondernemers zullen ontwikkelen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1998 t/m mei 2018

Status van de cijfers:
Cijfers van 2018 zijn voorlopg, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 3 augustus 2018;
Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. De tabel is stopgezet en wordt opgevolgd door een nieuwe tabel. Zie paragraaf 3.

Vacature-indicatoren; alle economische activiteiten januari 1998 - mei 2018

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Vacature-indicator (%)
A-U Alle economische activiteiten 2017 mei 0,50
A-U Alle economische activiteiten 2017 juni 0,54
A-U Alle economische activiteiten 2017 juli 0,58
A-U Alle economische activiteiten 2017 augustus 0,61
A-U Alle economische activiteiten 2017 september 0,64
A-U Alle economische activiteiten 2017 oktober 0,67
A-U Alle economische activiteiten 2017 november 0,71
A-U Alle economische activiteiten 2017 december* 0,75
A-U Alle economische activiteiten 2018 januari* 0,77
A-U Alle economische activiteiten 2018 februari* 0,79
A-U Alle economische activiteiten 2018 maart* 0,79
A-U Alle economische activiteiten 2018 april* 0,78
A-U Alle economische activiteiten 2018 mei* 0,78
C Industrie 2017 mei 0,89
C Industrie 2017 juni 0,95
C Industrie 2017 juli 1,01
C Industrie 2017 augustus 1,05
C Industrie 2017 september 1,10
C Industrie 2017 oktober 1,15
C Industrie 2017 november 1,21
C Industrie 2017 december* 1,27
C Industrie 2018 januari* 1,33
C Industrie 2018 februari* 1,37
C Industrie 2018 maart* 1,35
C Industrie 2018 april* 1,30
C Industrie 2018 mei* 1,27
F Bouwnijverheid 2017 mei 1,22
F Bouwnijverheid 2017 juni 1,20
F Bouwnijverheid 2017 juli 1,24
F Bouwnijverheid 2017 augustus 1,27
F Bouwnijverheid 2017 september 1,36
F Bouwnijverheid 2017 oktober 1,49
F Bouwnijverheid 2017 november 1,60
F Bouwnijverheid 2017 december* 1,73
F Bouwnijverheid 2018 januari* 1,84
F Bouwnijverheid 2018 februari* 1,94
F Bouwnijverheid 2018 maart* 2,02
F Bouwnijverheid 2018 april* 2,08
F Bouwnijverheid 2018 mei* 2,14
G-N Commerciële dienstverlening 2017 mei 0,40
G-N Commerciële dienstverlening 2017 juni 0,44
G-N Commerciële dienstverlening 2017 juli 0,48
G-N Commerciële dienstverlening 2017 augustus 0,51
G-N Commerciële dienstverlening 2017 september 0,53
G-N Commerciële dienstverlening 2017 oktober 0,55
G-N Commerciële dienstverlening 2017 november 0,57
G-N Commerciële dienstverlening 2017 december* 0,60
G-N Commerciële dienstverlening 2018 januari* 0,61
G-N Commerciële dienstverlening 2018 februari* 0,62
G-N Commerciële dienstverlening 2018 maart* 0,62
G-N Commerciële dienstverlening 2018 april* 0,62
G-N Commerciële dienstverlening 2018 mei* 0,63
Bron: CBS.
Verklaring van tekens