Vacature-indicatoren; alle economische activiteiten januari 1998 - mei 2018

Vacature-indicatoren; alle economische activiteiten januari 1998 - mei 2018

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Vacature-indicator (%)
A-U Alle economische activiteiten 2017 mei 0,50
A-U Alle economische activiteiten 2017 juni 0,54
A-U Alle economische activiteiten 2017 juli 0,58
A-U Alle economische activiteiten 2017 augustus 0,61
A-U Alle economische activiteiten 2017 september 0,64
A-U Alle economische activiteiten 2017 oktober 0,67
A-U Alle economische activiteiten 2017 november 0,71
A-U Alle economische activiteiten 2017 december* 0,75
A-U Alle economische activiteiten 2018 januari* 0,77
A-U Alle economische activiteiten 2018 februari* 0,79
A-U Alle economische activiteiten 2018 maart* 0,79
A-U Alle economische activiteiten 2018 april* 0,78
A-U Alle economische activiteiten 2018 mei* 0,78
C Industrie 2017 mei 0,89
C Industrie 2017 juni 0,95
C Industrie 2017 juli 1,01
C Industrie 2017 augustus 1,05
C Industrie 2017 september 1,10
C Industrie 2017 oktober 1,15
C Industrie 2017 november 1,21
C Industrie 2017 december* 1,27
C Industrie 2018 januari* 1,33
C Industrie 2018 februari* 1,37
C Industrie 2018 maart* 1,35
C Industrie 2018 april* 1,30
C Industrie 2018 mei* 1,27
F Bouwnijverheid 2017 mei 1,22
F Bouwnijverheid 2017 juni 1,20
F Bouwnijverheid 2017 juli 1,24
F Bouwnijverheid 2017 augustus 1,27
F Bouwnijverheid 2017 september 1,36
F Bouwnijverheid 2017 oktober 1,49
F Bouwnijverheid 2017 november 1,60
F Bouwnijverheid 2017 december* 1,73
F Bouwnijverheid 2018 januari* 1,84
F Bouwnijverheid 2018 februari* 1,94
F Bouwnijverheid 2018 maart* 2,02
F Bouwnijverheid 2018 april* 2,08
F Bouwnijverheid 2018 mei* 2,14
G-N Commerciële dienstverlening 2017 mei 0,40
G-N Commerciële dienstverlening 2017 juni 0,44
G-N Commerciële dienstverlening 2017 juli 0,48
G-N Commerciële dienstverlening 2017 augustus 0,51
G-N Commerciële dienstverlening 2017 september 0,53
G-N Commerciële dienstverlening 2017 oktober 0,55
G-N Commerciële dienstverlening 2017 november 0,57
G-N Commerciële dienstverlening 2017 december* 0,60
G-N Commerciële dienstverlening 2018 januari* 0,61
G-N Commerciële dienstverlening 2018 februari* 0,62
G-N Commerciële dienstverlening 2018 maart* 0,62
G-N Commerciële dienstverlening 2018 april* 0,62
G-N Commerciële dienstverlening 2018 mei* 0,63
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De vacature-indicator is een rekenkundig gewogen gemiddelde van vacature-indicatoren van de industrie, de bouwnijverheid en de commerciële dienstverlening. Deze (deel) vacature-indicatoren zijn afgeleid uit verschillende variabelen van de maandelijkse conjunctuuronderzoeken die door het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) worden gehouden. De vacature-indicator geeft een indicatie van de richting waarin de vacatures zich naar verwachting van de ondernemers zullen ontwikkelen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1998 t/m mei 2018

Status van de cijfers:
Cijfers van 2018 zijn voorlopg, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 3 augustus 2018;
Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. De tabel is stopgezet en wordt opgevolgd door een nieuwe tabel. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Vacature-indicator
De vacature-indicator, die alle economische activiteiten omvat, geeft een
indicatie voor de richting waarin de vacatures zich naar verwachting van
de ondernemers zullen ontwikkelen. Hoe optimistischer of pessimistischer
de ondernemers gestemd zijn over de ontwikkeling van de vacatures, des te
meer zal de waarde van de vacature-indicator positief of negatief afwijken
van de nullijn en des te groter is de verwachting dat de vacatures zullen
toe- of afnemen. De vacature-indicator kan een waarde hebben die varieert
tussen de -3 en +3 procent.