Caribisch Nederland; bevolkingsontwikkeling 2007-2015


Deze tabel bevat informatie over de bevolkingsontwikkeling op de eilanden Bonaire, Saba en Sint-Eustatius door geboorte, sterfte en buitenlandse migratie.
De eilanden Bonaire, Saba en Sint-Eustatius maken vanaf 10 oktober 2010 als bijzondere gemeente deel uit van Nederland.
De in de tabel opgenomen cijfers over de bevolkingsontwikkeling in de periode 2007-2009 zijn afkomstig van Central Bureau of Statistics Netherlands Antilles and Island Registries (CBS-NA).
De in de tabel opgenomen cijfers over de bevolkingsontwikkeling vanaf het jaar 2010 zijn afkomstig van Centraal Bureau voor de Statistiek in Nederland (CBS).

Gegevens beschikbaar van 2007 tot en met 2015.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

In de jaren 2007 en 2008 is het aantal overleden personen voor Saba en Sint-Eustatius geschat. Daardoor corresponderen de aantallen van de bevolkingsgroei van die eilanden in 2008 niet met de standcijfers van 31 december 2008 en 1 januari 2009.

Wijzigingen per 26 maart 2018:
Deze tabel is stopgezet. De tabel wordt opgevolgd door Caribisch Nederland; bevolkingsontwikkeling, geboorte, sterfte en migratie, zie de link in paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Caribisch Nederland; bevolkingsontwikkeling 2007-2015

Caribisch Nederland Perioden Bevolking op 1 januari (bron: CBS) (aantal) Bevolking op 1 januari (bron: CBS-NA) (aantal) Levendgeborenen (aantal) Overledenen (aantal) Geboorteoverschot (aantal) Immigratie (aantal) Emigratie (aantal) Migratiesaldo (aantal) Saldo verhuizingen tussen 3 eilanden (aantal) Bevolkingsgroei (aantal) Bevolking op 31 december (bron: CBS) (aantal) Bevolking op 31 december (bron: CBS-NA) (aantal)
Caribisch Nederland 2007 15.731 228 106 122 1.835 1.277 558 638 16.369
Caribisch Nederland 2008 16.369 238 90 148 2.148 1.348 800 877 17.246
Caribisch Nederland 2010 20.882 18.012 241 117 124 1.768 1.443 325 449 21.345 18.461
Caribisch Nederland 2011 21.345 221 139 82 2.234 1.285 949 958 22.303
Caribisch Nederland 2014 24.279 242 136 106 1.737 1.525 212 314 24.593
Caribisch Nederland 2015 24.593 213 122 91 1.740 1.879 -139 -45 24.548
Bonaire 2007 11.515 180 77 103 1.275 800 475 578 12.093
Bonaire 2008 12.093 194 67 127 1.538 883 655 784 12.877
Bonaire 2010 15.518 13.389 183 84 99 1.234 1.035 199 298 15.823 13.687
Bonaire 2011 15.823 181 109 72 1.539 849 690 3 718 16.541
Bonaire 2014 18.413 207 98 109 1.213 824 389 19 492 18.905
Bonaire 2015 18.905 160 102 58 1.245 826 419 20 503 19.408
Sint-Eustatius 2007 2.694 30 18 12 236 183 53 45 2.739
Sint-Eustatius 2008 2.739 29 14 15 273 183 90 29 2.768
Sint-Eustatius 2010 3.583 2.886 47 18 29 244 170 74 103 3.689 2.989
Sint-Eustatius 2011 3.689 33 13 20 289 183 106 4 102 3.791
Sint-Eustatius 2014 4.020 24 22 2 171 310 -139 -14 -143 3.877
Sint-Eustatius 2015 3.877 36 11 25 170 849 -679 -25 -684 3.193
Saba 2007 1.522 18 11 7 324 294 30 15 1.537
Saba 2008 1.537 15 9 6 337 282 55 64 1.601
Saba 2010 1.781 1.737 11 15 -4 290 238 52 48 1.833 1.785
Saba 2011 1.833 7 17 -10 406 253 153 -7 138 1.971
Saba 2014 1.846 11 16 -5 353 391 -38 -5 -35 1.811
Saba 2015 1.811 17 9 8 325 204 121 5 136 1.947
Bron: CBS.
Verklaring van tekens