Bevolking Sint-Eustatius naar beneden bijgesteld

De bevolking van Sint-Eustatius is tussen begin 2011 en begin 2016 met 13 procent afgenomen tot 3,2 duizend inwoners. Begin januari 2015 telde Sint-Eustatius nog 3,9 duizend inwoners. In 2015 is de bevolkingsadministratie van het eiland opgeschoond, waardoor het aantal inwoners naar beneden is bijgesteld. Ongeveer 600 inwoners zijn hierdoor als emigrant aangemerkt. Dat meldt CBS.

Migratiesaldo Sint-Eustatius naar land, 2011-2015
 aandeel 100plus
Verenigde Staten-298
Midden- en Zuid-Amerika-152
Canada-35
Curacao-27
Europees Nederland17
China 18
Overig/land onbekend-20
 

In de periode van 2011 tot en met 2015 vestigden zich er alleen meer mensen uit China en Europees Nederland op Sint-Eustatius dan er vertrokken. Het aantal geregistreerde emigranten naar de Verenigde Staten en Midden- en Zuid-Amerika is opvallend hoog. Dit hangt samen met de eerdergenoemde opschoning: veel mensen uit de Verenigde Staten en Midden- en Zuid-Amerika stonden ten onrechte nog steeds in de bevolkingsadministratie. Deze personen zijn tot de emigranten gerekend. De feitelijke migratie heeft naar alle waarschijnlijkheid verspreid over de jaren daarvoor plaatsgevonden.

Bevolkingsgroei Sint-Eustatius 2011-2015
 GeboorteoverschotMigratiesaldo
201120106
20129130
20133385
20142-139
201525-679

Veel verhuizingen naar Caribisch Nederland

In de periode van 2011 tot en met 2015 vestigden meer mensen zich in Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint-Eustatius) dan er vertrokken. Het migratiesaldo bedroeg 2,7 duizend. In deze periode verhuisden ongeveer 10 duizend mensen naar één van de drie eilanden en verlieten ruim 7 duizend mensen de eilanden. Caribisch Nederland is vooral in trek bij bewoners van Europees Nederland, Midden- en Zuid-Amerika, Curaçao, de Verenigde Staten en Canada.

Op Bonaire groeide de bevolking tussen 1 januari 2011 en 1 januari 2016 met ruim 20 procent tot 19,4 duizend inwoners. Op Saba groeide de bevolking in dezelfde periode met 6 procent tot 1,9 duizend inwoners.