Examencijfer meisjes in 2016/’17 hoger dan van jongens

© Hollandse Hoogte
In het schooljaar 2016/’17 was het gemiddelde eindcijfer van geslaagden bij de meisjes hoger dan bij de jongens, maar op geen enkel niveau was dit verschil groter dan een tiende punt. Alleen op vmbo-b was er geen verschil tussen de eindcijfers van meisjes en jongens. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over het gecombineerde gemiddelde van het schoolexamen en het centraal schriftelijke examen.

Gemiddeld eindcijfer geslaagden, 2016/'17
 Jongens (cijfer)Meisjes (cijfer)
Vwo6,816,88
Havo6,556,61
Vmbo-t6,596,68
Vmbo-g6,516,58
Vmbo-k6,556,58
Vmbo-b6,716,71

De cijfers waren gemiddeld het hoogst op het vwo, met gemiddeld een 6,9 voor de meisjes en een 6,8 voor de jongens. Op de havo, vmbo-g en –k waren deze het laagst. Op al deze niveaus haalden de meisjes een 6,6 en de jongens een 6,5.

Meisjes meest vertegenwoordigd in vwo en havo

Meisjes doen vaker het vwo- of havo-examen, terwijl jongens meer vertegenwoordigd zijn op vmbo-b en vmbo-k. Van de eindexamenkandidaten op het vwo was 53 procent een meisje. Op vmbo-b was dit 43 procent.

Deelnemers eindexamen, 2016/'17
 Jongens (%)Meisjes (%)
Vwo47,352,7
Havo47,652,4
Vmbo-t50,349,7
Vmbo-g47,952,1
Vmbo-k52,347,7
Vmbo-b57,442,6

Gemiddeld eindcijfer het laagst bij Natuur en gezondheid

De examenresultaten verschillen per profiel. Op het vwo haalden leerlingen met een combinatieprofiel van Natuur en techniek en Natuur en gezondheid gemiddeld een 7,0. Examenkandidaten met alleen het profiel Natuur en gezondheid haalden met een 6,7 het laagste gemiddelde.

Gemiddeld eindcijfer geslaagden vwo naar profiel, 2016/'17
 2016/'17 (cijfer)
Natuur en techniek6,93
Natuur en gezondheid6,66
Natuur en techniek/Natuur en gezondheid7
Economie en maatschappij6,69
Cultuur en maatschappij6,74
Economie en maatschappij/Cultuur en maatschappij6,85

 
Op de havo waren de verschillen in examencijfers tussen profielen kleiner. Ook hier gold dat geslaagden met het combinatieprofiel van Natuur en gezondheid en Natuur en techniek het hoogste cijfer haalden (6,7), leerlingen met alleen Natuur en gezondheid haalden het laagste cijfer (6,5).

Gemiddeld eindcijfer geslaagden havo naar profiel, 2016/'17
 2016/'17 (cijfer)
Natuur en techniek6,65
Natuur en gezondheid6,54
Natuur en techniek/Natuur en gezondheid6,69
Economie en maatschappij6,54
Cultuur en maatschappij6,58
Economie en maatschappij/Cultuur en maatschappij6,61

Cum laude komt het meest voor op het vwo

Vanaf het schooljaar 2015/’16 is het mogelijk om een diploma te behalen met de aantekening cum laude. In het schooljaar 2016/’17 haalde op het vwo ruim 6 procent van de geslaagden dit predicaat. Op de havo en het vmbo kreeg ongeveer 1 procent van de geslaagden dit. Jongens en meisjes zijn ongeveer even vaak cum laude geslaagd.

Slagingspercentage het hoogst op vmbo-b

In schooljaar 2016/’17 behaalden 185 duizend van de 201 duizend examenkandidaten een diploma. Op vmbo-b was het slagingspercentage met 98 procent het hoogst. Op de meeste niveaus haalden jongens even vaak een diploma als meisjes. Op het vwo en de havo was het slagingspercentage iets hoger bij de jongens.

Percentage geslaagden, 2016/'17
 Jongens (%)Meisjes (%)
Vwo9290
Havo8887
Vmbo-t9393
Vmbo-g9090
Vmbo-k9696
Vmbo-b9898