Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort in detail

Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort in detail

Geslacht Onderwijssoort Migratieachtergrond Woonregio/schoolregio Perioden Regiokenmerken Examenkandidaten (aantal) Gediplomeerden (aantal) Gediplomeerden, relatief (%)
Totaal mannen en vrouwen Vwo Totaal migratieachtergrond Woonregio 2019/'20* Nederland 38.867 38.455 99
Totaal mannen en vrouwen Havo Totaal migratieachtergrond Woonregio 2019/'20* Nederland 54.508 53.159 98
Totaal mannen en vrouwen Vmbo Totaal migratieachtergrond Woonregio 2019/'20* Nederland 99.971 99.294 99
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-t Totaal migratieachtergrond Woonregio 2019/'20* Nederland 48.522 48.127 99
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-g Totaal migratieachtergrond Woonregio 2019/'20* Nederland 7.070 7.037 100
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-k Totaal migratieachtergrond Woonregio 2019/'20* Nederland 27.545 27.398 99
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-b Totaal migratieachtergrond Woonregio 2019/'20* Nederland 16.834 16.732 99
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de examenkandidaten en gediplomeerden (absoluut en in procenten van de examenkandidaten) in het voortgezet onderwijs (vo) naar onderwijssoort en daarbinnen naar leerweg, sector, profiel en indicatie lwoo, migratieachtergrond, schoolregio en woonregio.

Er zijn geen examengegevens bekend van:
- leerlingen binnen het Internationaal Baccalaureaat, omdat de examenuitslagen niet in Nederland worden geregistreerd;
- leerlingen binnen de Engelse Stroom, omdat de examenuitslagen niet in Nederland worden geregistreerd;
- leerlingen in de assistentenopleiding van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en het praktijkonderwijs (of ander speciaal onderwijs), omdat deze leerlingen geen eindexamen afleggen.

Gegevens beschikbaar: vanaf 2005/'06.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren tot en met 2018/'19 zijn definitief en die over het schooljaar 2019/'20 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 april 2021:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2018/'19 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2019/'20 zijn toegevoegd.

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2022 komen de definitieve cijfers over het schooljaar 2019/'20 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2020/'21 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Examenkandidaten
Leerlingen die geslaagd of afgewezen (gezakt) zijn voor het eindexamen.
Gediplomeerden
Leerlingen die een diploma voor het eindexamen behaald hebben.
Gediplomeerden, relatief
Leerlingen met een diploma voor het eindexamen per 100 van de examenkandidaten.