Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort 2005/'06-2020/'21

Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort 2005/'06-2020/'21

Geslacht Onderwijssoort Migratieachtergrond Woonregio/schoolregio Perioden Regiokenmerken Examenkandidaten (aantal) Gediplomeerden (aantal) Gediplomeerden, relatief (%)
Totaal mannen en vrouwen Vwo Totaal migratieachtergrond Woonregio 2020/'21* Nederland 39.149 36.793 94
Totaal mannen en vrouwen Havo Totaal migratieachtergrond Woonregio 2020/'21* Nederland 53.993 48.981 91
Totaal mannen en vrouwen Vmbo Totaal migratieachtergrond Woonregio 2020/'21* Nederland 93.962 91.741 98
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-t Totaal migratieachtergrond Woonregio 2020/'21* Nederland 44.763 43.102 96
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-g Totaal migratieachtergrond Woonregio 2020/'21* Nederland 7.226 7.025 97
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-k Totaal migratieachtergrond Woonregio 2020/'21* Nederland 26.624 26.365 99
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-b Totaal migratieachtergrond Woonregio 2020/'21* Nederland 15.349 15.249 99
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de examenkandidaten en gediplomeerden (absoluut en in procenten van de examenkandidaten) in het voortgezet onderwijs (vo) naar onderwijssoort en daarbinnen naar leerweg, sector, profiel en indicatie lwoo, migratieachtergrond, schoolregio en woonregio.

Er zijn geen examengegevens bekend van:
- leerlingen binnen het Internationaal Baccalaureaat, omdat de examenuitslagen niet in Nederland worden geregistreerd;
- leerlingen binnen de Engelse Stroom, omdat de examenuitslagen niet in Nederland worden geregistreerd;
- leerlingen in de assistentenopleiding van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en het praktijkonderwijs (of ander speciaal onderwijs), omdat deze leerlingen geen eindexamen afleggen.

Gegevens beschikbaar: vanaf 2005/'06.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren tot en met 2019/'20 zijn definitief en die over het schooljaar 2020/'21 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 december 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet. De voorlopig cijfers over het schooljaar 2020/'21 zullen hierdoor niet meer definitief worden gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Examenkandidaten
Leerlingen die geslaagd of afgewezen (gezakt) zijn voor het eindexamen.
Gediplomeerden
Leerlingen die een diploma voor het eindexamen behaald hebben.
Gediplomeerden, relatief
Leerlingen met een diploma voor het eindexamen per 100 van de examenkandidaten.