Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort in detail

Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort in detail

Geslacht Onderwijssoort Migratieachtergrond Woonregio/schoolregio Perioden Regiokenmerken Examenkandidaten (aantal) Gediplomeerden (aantal) Gediplomeerden, relatief (%)
Totaal mannen en vrouwen Vwo Totaal migratieachtergrond Woonregio 2018/'19* Nederland 38.682 35.089 91
Totaal mannen en vrouwen Havo Totaal migratieachtergrond Woonregio 2018/'19* Nederland 54.615 48.195 88
Totaal mannen en vrouwen Vmbo Totaal migratieachtergrond Woonregio 2018/'19* Nederland 103.255 97.610 95
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-t Totaal migratieachtergrond Woonregio 2018/'19* Nederland 49.242 45.948 93
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-g Totaal migratieachtergrond Woonregio 2018/'19* Nederland 7.544 6.785 90
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-k Totaal migratieachtergrond Woonregio 2018/'19* Nederland 28.662 27.435 96
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-b Totaal migratieachtergrond Woonregio 2018/'19* Nederland 17.807 17.442 98
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de examenkandidaten en gediplomeerden (absoluut en in procenten van de examenkandidaten) in het voortgezet onderwijs (vo) naar onderwijssoort en daarbinnen naar leerweg, sector, profiel en indicatie lwoo, migratieachtergrond, schoolregio en woonregio.

Er zijn geen examengegevens bekend van:
- leerlingen binnen het Internationaal Baccalaureaat, omdat de examenuitslagen niet in Nederland worden geregistreerd;
- leerlingen binnen de Engelse Stroom, omdat de examenuitslagen niet in Nederland worden geregistreerd;
- leerlingen in de assistentenopleiding van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en het praktijkonderwijs (of ander speciaal onderwijs), omdat deze leerlingen geen eindexamen afleggen.

Gegevens beschikbaar: vanaf 2005/'06.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren tot en met 2017/'18 zijn definitief en die over het schooljaar 2018/'19 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 17 april 2020:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2017/'18 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2018/'19 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2021 komen de definitieve cijfers over het schooljaar 2018/'19 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2019/'20 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Examenkandidaten
Leerlingen die geslaagd of afgewezen (gezakt) zijn voor het eindexamen.
Gediplomeerden
Leerlingen die een diploma voor het eindexamen behaald hebben.
Gediplomeerden, relatief
Leerlingen met een diploma voor het eindexamen per 100 van de examenkandidaten.