Ziekteverzuimpercentage; bedrijfstakken (SBI 2008) en bedrijfsgrootte

Ziekteverzuimpercentage; bedrijfstakken (SBI 2008) en bedrijfsgrootte

Bedrijfskenmerken (SBI 2008) Perioden Ziekteverzuimpercentage (%)
C Industrie 2021 2e kwartaal* 5,8
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2021 2e kwartaal* 5,7
17-18 Papier- en grafische industrie 2021 2e kwartaal* 5,4
24-30, 33 Metaal-elektro industrie 2021 2e kwartaal* 4,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in het ziekteverzuimpercentage van particuliere bedrijven en de overheid in Nederland, ingedeeld volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) en naar bedrijfsgrootte.

Het ziekteverzuimpercentage wordt uitgesplitst naar de volgende kenmerken:
- bedrijfssector (SBI 2008);
- bedrijfstak/branches (SBI 2008);
- bedrijfsklasse (SBI 2008) en
- bedrijfsgrootte.

Gegevens beschikbaar vanaf:
1e kwartaal 1996.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2021 zijn voorlopig, cijfers tot en met 2020 zijn definitief.

Wijzigingen per 10 september 2021:
De voorlopige cijfers van het 2e kwartaal 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers van het 3e kwartaal 2021 worden in december 2021 in deze tabel opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Ziekteverzuimpercentage
Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare (werk-/kalender)dagen van de werknemers in de verslagperiode.
Het ziekteverzuimpercentage is inclusief het verzuim langer dan een jaar en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof.