Vo; leerlingen, onderwijssoort, regio in detail 2003/'04-2021/'22

Vo; leerlingen, onderwijssoort, regio in detail 2003/'04-2021/'22

Geslacht Leerjaren Migratieachtergrond Woonregio/schoolregio Perioden Regiokenmerken Totaal leerlingen (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Algemene leerjaren 1-2-3 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vwo leerjaar 3-6 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Havo leerjaar 3-5 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vmbo leerjaar 3-4 (aantal) Praktijkonderwijs (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2021/'22* Nederland 929.671 383.616 171.027 160.759 184.621 29.648
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2021/'22* Groningen (PV) 27.890 11.444 4.620 4.530 5.991 1.305
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2021/'22* Fryslân (PV) 35.884 15.188 5.131 6.197 8.033 1.335
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2021/'22* Drenthe (PV) 26.599 10.998 3.969 4.469 6.064 1.099
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2021/'22* Overijssel (PV) 65.518 26.804 9.845 11.532 15.018 2.319
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2021/'22* Flevoland (PV) 26.197 11.279 3.709 4.234 5.929 1.046
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2021/'22* Gelderland (PV) 114.241 46.639 20.155 20.238 23.632 3.577
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2021/'22* Utrecht (PV) 79.682 32.333 18.222 14.346 12.917 1.864
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2021/'22* Noord-Holland (PV) 152.886 61.840 32.843 27.246 26.606 4.351
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2021/'22* Zuid-Holland (PV) 198.782 82.777 37.780 32.517 38.879 6.829
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2021/'22* Zeeland (PV) 19.066 8.002 2.725 3.436 4.260 643
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2021/'22* Noord-Brabant (PV) 132.588 55.762 23.229 23.138 26.973 3.486
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2021/'22* Limburg (PV) 48.001 19.571 8.416 8.403 9.896 1.715
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2021/'22* Niet in te delen (PV) 2.337 979 383 473 423 79
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2021/'22* Nederland 929.671 383.616 171.027 160.759 184.621 29.648
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2021/'22* Groningen (PV) 30.942 12.337 5.643 5.284 6.349 1.329
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2021/'22* Fryslân (PV) 35.985 15.315 5.064 6.211 8.059 1.336
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2021/'22* Drenthe (PV) 23.399 10.000 2.909 3.689 5.734 1.067
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2021/'22* Overijssel (PV) 67.938 27.827 10.407 12.163 15.168 2.373
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2021/'22* Flevoland (PV) 24.428 10.650 3.315 3.876 5.587 1.000
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2021/'22* Gelderland (PV) 113.245 46.092 19.892 19.641 23.865 3.755
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2021/'22* Utrecht (PV) 76.172 31.016 17.553 14.166 11.884 1.553
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2021/'22* Noord-Holland (PV) 155.153 62.667 33.539 27.578 26.902 4.467
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2021/'22* Zuid-Holland (PV) 203.253 84.595 38.502 33.215 39.953 6.988
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2021/'22* Zeeland (PV) 17.697 7.419 2.544 3.180 3.946 608
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2021/'22* Noord-Brabant (PV) 134.083 56.367 23.425 23.535 27.272 3.484
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2021/'22* Limburg (PV) 47.376 19.331 8.234 8.221 9.902 1.688
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2021/'22* Niet in te delen (PV) 0 0 0 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de deelname van leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) naar onderwijssoort en daarbinnen naar leerweg en indicatie lwoo, leerjaar, migratieachtergrond, schoolregio en woonregio.

Gegevens beschikbaar: vanaf 2003/'04.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren tot en met 2020/'21 zijn definitief en die over het schooljaar 2021/'22 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 december 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal leerlingen
Totaal aantal leerlingen in algemene leerjaren, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) inclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs.
Totalen leerlingen naar onderwijssoort
Algemene leerjaren 1-2-3
De eerste twee leerjaren en de groep leerlingen in het derde leerjaar die nog geen keuze heeft gemaakt voor één specifieke onderwijssoort (meestal combinatie havo/vwo).

Omvatten vwo, havo, vmbo en lwoo.
Vwo leerjaar 3-6
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) inclusief Internationaal Baccalaureaat in leerjaren 5 en 6.
Havo leerjaar 3-5
Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) inclusief Engelse Stroom.
Vmbo leerjaar 3-4
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) inclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).

Tot en met 2004/'05 inclusief leerjaren 3 en 4 van de vrije school.
Praktijkonderwijs
Praktisch onderwijs, aansluitend op het basisonderwijs, dat bestemd is voor leerlingen die niet in staat zijn om een diploma te behalen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).

De verblijfsjaren van het praktijkonderwijs zijn weergegeven onder de leerjaren.