Vo; leerlingen, onderwijssoort, schoolregio en woonregio in detail

Vo; leerlingen, onderwijssoort, schoolregio en woonregio in detail

Geslacht Leerjaren Migratieachtergrond Woonregio/schoolregio Perioden Regiokenmerken Totaal leerlingen (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Algemene leerjaren 1-2-3 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vwo leerjaar 3-6 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Havo leerjaar 3-5 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vmbo leerjaar 3-4 (aantal) Praktijkonderwijs (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2019/'20* Nederland 950.447 382.312 173.107 164.148 201.566 29.314
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2019/'20* Groningen (PV) 28.778 11.405 4.858 4.716 6.503 1.296
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2019/'20* Friesland (PV) 37.326 15.372 5.530 6.299 8.844 1.281
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2019/'20* Drenthe (PV) 28.123 11.215 4.083 4.732 6.984 1.109
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2019/'20* Overijssel (PV) 68.774 27.683 10.296 11.851 16.727 2.217
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2019/'20* Flevoland (PV) 26.638 11.218 3.597 4.469 6.280 1.074
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2019/'20* Gelderland (PV) 117.834 46.575 20.773 21.132 25.708 3.646
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2019/'20* Utrecht (PV) 80.271 32.573 17.906 13.724 14.228 1.840
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2019/'20* Noord-Holland (PV) 154.059 61.450 32.120 26.947 29.293 4.249
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2019/'20* Zuid-Holland (PV) 199.179 80.484 37.363 33.054 41.421 6.857
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2019/'20* Zeeland (PV) 19.870 7.925 2.944 3.744 4.629 628
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2019/'20* Noord-Brabant (PV) 136.385 55.348 24.059 23.944 29.653 3.381
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2019/'20* Limburg (PV) 50.900 20.105 9.196 9.073 10.879 1.647
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2019/'20* Niet in te delen (PV) 2.310 959 382 463 417 89
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2019/'20* Nederland 950.447 382.312 173.107 164.148 201.566 29.314
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2019/'20* Groningen (PV) 32.117 12.386 5.952 5.569 6.892 1.318
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2019/'20* Friesland (PV) 37.387 15.495 5.449 6.261 8.922 1.260
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2019/'20* Drenthe (PV) 24.850 10.114 3.007 3.954 6.677 1.098
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2019/'20* Overijssel (PV) 70.591 28.361 10.763 12.381 16.847 2.239
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2019/'20* Flevoland (PV) 25.016 10.692 3.256 4.111 5.943 1.014
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2019/'20* Gelderland (PV) 117.177 46.365 20.429 20.625 25.931 3.827
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2019/'20* Utrecht (PV) 76.470 31.017 17.304 13.587 13.013 1.549
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2019/'20* Noord-Holland (PV) 156.297 62.331 32.763 27.276 29.555 4.372
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2019/'20* Zuid-Holland (PV) 203.729 82.278 38.120 33.686 42.615 7.030
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2019/'20* Zeeland (PV) 18.528 7.376 2.765 3.487 4.301 599
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2019/'20* Noord-Brabant (PV) 138.120 56.124 24.222 24.315 30.068 3.391
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2019/'20* Limburg (PV) 50.165 19.773 9.077 8.896 10.802 1.617
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2019/'20* Niet in te delen (PV) 0 0 0 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de deelname van leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) naar onderwijssoort en daarbinnen naar leerweg en indicatie lwoo, leerjaar, migratieachtergrond, schoolregio en woonregio.

Gegevens beschikbaar: vanaf 2003/'04.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren tot en met 2018/'19 zijn definitief en die over het schooljaar 2019/'20 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 april 2020:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2018/'19 zijn toegevoegd.

In 2019/'20 zijn de gemeenten West Betuwe en Vijfheerenlanden niet toe te wijzen aan een bepaalde arbeidsmarktregio. Hierdoor is het aantal leerlingen in de categorie 'niet in te delen (AM)' hoger dan het aantal leerlingen in de categorie 'niet in te delen' van de gemeente, de provincie en het landsdeel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2021 komen de voorlopige cijfers over het schooljaar 2020/'21 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal leerlingen
Totaal aantal leerlingen in algemene leerjaren, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) inclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs.
Totalen leerlingen naar onderwijssoort
Algemene leerjaren 1-2-3
De eerste twee leerjaren en de groep leerlingen in het derde leerjaar die nog geen keuze heeft gemaakt voor één specifieke onderwijssoort (meestal combinatie havo/vwo).

Omvatten vwo, havo, vmbo en lwoo.
Vwo leerjaar 3-6
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) inclusief Internationaal Baccalaureaat in leerjaren 5 en 6.
Havo leerjaar 3-5
Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) inclusief Engelse Stroom.
Vmbo leerjaar 3-4
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) inclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).

Tot en met 2004/'05 inclusief leerjaren 3 en 4 van de vrije school.
Praktijkonderwijs
Praktisch onderwijs, aansluitend op het basisonderwijs, dat bestemd is voor leerlingen die niet in staat zijn om een diploma te behalen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).

De verblijfsjaren van het praktijkonderwijs zijn weergegeven onder de leerjaren.