Motorbrandstoffen; adviesprijzen

Motorbrandstoffen; adviesprijzen

Perioden Benzine ongelood Euro95 (euro/100 liter) Benzine ongelood Euro98 (euro/100 liter) Benzine ongelood Euro98+loodvervanger (euro/100 liter) Dieselolie (euro/100 liter) Dieselolie, in bulk (euro/100 liter) LPG (euro/100 liter) Tweetakt (euro/100 liter)
2001 1e kwartaal 114,78 120,60 123,19 82,05 66,73 46,24 126,64
2001 2e kwartaal 121,76 127,32 129,81 83,64 68,06 44,19 133,27
2001 3e kwartaal 114,81 120,26 122,98 83,40 67,90 41,05 126,57
2001 4e kwartaal 107,14 112,57 115,29 80,12 64,93 40,69 119,63
2001 114,60 120,17 122,80 82,30 66,91 43,02 126,51
2002 1e kwartaal 111,11 116,53 119,16 77,25 62,06 41,52 122,67
2002 2e kwartaal 116,40 121,81 124,44 79,32 63,85 42,79 127,90
2002 3e kwartaal 115,98 121,40 124,03 78,96 63,49 42,17 126,90
2002 4e kwartaal 113,29 118,70 121,34 79,62 65,60 45,80 126,80
2002 114,20 119,62 122,25 78,80 63,76 43,08 126,08
2003 1e kwartaal 118,65 124,04 126,70 84,30 67,90 48,90 130,26
2003 2e kwartaal 114,45 119,69 122,49 77,00 62,31 39,80 125,82
2003 3e kwartaal 116,40 121,56 124,33 77,02 62,12 40,69 127,92
2003 4e kwartaal 114,07 119,45 122,03 79,64 63,72 43,37 125,42
2003 115,88 121,17 123,88 79,47 64,00 43,17 127,34
2004 1e kwartaal 119,44 124,80 127,59 82,10 66,33 43,75 128,31
2004 2e kwartaal 126,29 131,74 134,34 86,00 69,81 44,28 134,84
2004 3e kwartaal 127,58 132,83 135,66 91,45 73,97 46,31 135,54
2004 4e kwartaal 127,54 130,05 134,22 96,05 . 51,12 .
2004 125,22 129,86 132,96 88,93 . 46,38 .
2005 1e kwartaal 125,74 130,55 133,70 93,74 . 48,15 .
2005 2e kwartaal 133,38 138,65 141,20 100,67 . 48,27 .
2005 3e kwartaal 143,20 149,12 150,86 107,72 . 49,98 .
2005 4e kwartaal 138,51 144,24 146,64 107,24 . 57,43 .
2005 135,26 140,70 143,16 102,40 . 50,98 .
2006 1e kwartaal 137,88 144,25 146,94 108,90 . 58,80 .
2006 2e kwartaal 147,17 153,11 155,42 110,88 . 55,45 .
2006 3e kwartaal 145,63 151,61 154,46 111,03 . 57,10 .
2006 4e kwartaal 134,17 139,27 142,27 104,10 . 56,01 .
2006 141,22 147,06 149,77 108,72 . 56,83 .
2007 1e kwartaal 137,74 143,72 147,45 102,81 . 55,44 .
2007 2e kwartaal 149,38 155,78 158,53 107,68 . 57,07 .
2007 3e kwartaal 147,74 154,14 156,38 110,61 . 58,39 .
2007 4e kwartaal 148,74 155,45 158,96 117,91 . 65,97 .
2007 145,93 152,31 155,36 109,80 . 59,24 .
2008 1e kwartaal 152,27 158,38 162,79 122,41 . 67,02 .
2008 2e kwartaal 161,71 167,80 171,82 138,13 . 66,75 .
2008 3e kwartaal 163,10 167,53 173,69 139,69 . 71,38 .
2008 4e kwartaal 135,78 140,55 149,50 114,43 . 59,51 .
2008 153,67 158,44 164,44 128,65 . 67,54 .
2009 1e kwartaal 125,52 131,07 133,37 95,92 . 56,51 .
2009 2e kwartaal 135,29 140,55 143,77 98,22 . 53,82 .
2009 3e kwartaal 137,98 143,36 146,48 101,13 . 58,38 .
2009 4e kwartaal 138,38 143,66 146,53 103,31 . 62,34 .
2009 134,57 139,95 142,86 99,90 . 57,88 .
Bron: CBS, Ministerie van EZ, NOVE
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS verzamelt, binnen het kader van de prijzenstatistieken, gegevens
over de prijzen van motorbrandstoffen.
Deze tabel bevat adviesprijzen van motorbrandstoffen die afkomstig zijn
van de grote oliemaatschappijen, c.q. van de Nederlandse
Organisatie voor de Energiebranche (NOVE).
Er zijn jaargegevens beschikbaar vanaf 1913. Sinds 1997 is de frequentie
verhoogd en worden er kwartaalgegevens gepubliceerd.
Tot en met 1995 hebben de prijzen betrekking op een bediende pomp, daarna
op een pomp met zelfbediening.
Vanaf 1 maart 2001 is de autodieselolie laagzwavelig.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1913
Frequentie: per kwartaal

Status van de cijfers:
De gepubliceerde prijzen zijn direct definitief.

Wijzigingen per mei 2010
Geconstateerd is dat enkele cijfers in het bronbestand onjuist waren.
Op basis van het herziene bestand zijn de prijzen opnieuw berekend. Als
gevolg hiervan zijn de volgende prijzen gecorrigeerd:
Prijzen van het 3e kwartaal 2008 voor ongelode benzine 95 en 98.
Prijzen van het 2e en 3e kwartaal 2008 voor LPG.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Stopgezet.
Waarneming wordt voortgezet op basis van pompprijzen. Deze gegevens zijn te
vinden in de tabel:
href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80416NED&
LA=NL">Consumentenprijzen; pompprijzen motorbrandstoffen, per dag

Toelichting onderwerpen

Benzine ongelood
Euro95
In de verkoop vanaf 1-4-1988.
Euro98
Euro98+loodvervanger
In de verkoop vanaf 2-9-1996
Euro98 met loodvervanger is in de plaats
gekomen van super gelood (1-9-1996).
Dieselolie
Dieselolie, in bulk
Levering meer dan 4000 liter per keer, exclusief btw.
LPG
LPG = Autogas (Liquefied Petroleum Gas)
Tweetakt
Mengsmering.