Gevaarlijk afval; afvalstofcategorie en verwerkingsmethode, 1993 - 1997

Bewerk tabel

Gegevens beschikbaar : 1993-1997
Frequentie: stopgezet

Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen

Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen gebruik of
intern gebruik is toegestaan.

Gevaarlijk afval; afvalstofcategorie en verwerkingsmethode, 1993 - 1997

SBI'93 Perioden Totaal gevaarlijk afval (1 000 ton) Naar afvalstofcategorieZure en anorganische stoffen in opl. (1 000 ton) Naar afvalstofcategorieAlkalische anorganische stoffen in opl. (1 000 ton) Naar afvalstofcategorieHalogeenarme organische stoffen (1 000 ton) Naar afvalstofcategorieHalogeenrijke organische stoffen (1 000 ton) Naar afvalstofcategorieStoffen met zware metalen (1 000 ton) Naar afvalstofcategorieAfvalstoffen met buitengewone risico's (1 000 ton) Naar afvalstofcategorieOverig (1 000 ton) Naar verwerkingsmethodeBewaren/overslag (1 000 ton) Naar verwerkingsmethodeDirect toepassen of hergebruik (1 000 ton) Naar verwerkingsmethodeMechanisch/fysisch behandelen (1 000 ton) Naar verwerkingsmethodeChemisch/fysisch behandelen (1 000 ton) Naar verwerkingsmethodeMicrobiologisch behandelen (1 000 ton) Naar verwerkingsmethodeThermisch behandelen (1 000 ton) Naar verwerkingsmethodeStorten (1 000 ton) Naar verwerkingsmethodeAnders (1 000 ton)
Totaal bedrijfsklassen 1993 867 48,8 19,4 525,1 21,9 231,3 20,8 - 198,3 43,6 0,0 233,8 0,0 148,6 188,0 55,0
Totaal bedrijfsklassen 1994 885 49,1 18,2 495,5 18,7 150,6 11,4 141,1 223,3 33,9 7,7 217,2 28,3 165,3 204,2 4,6
Totaal bedrijfsklassen 1995 1.005 62,3 21,0 587,7 24,9 199,6 8,8 100,2 277,3 60,4 5,3 273,1 26,1 182,1 172,8 7,4
Totaal bedrijfsklassen 1996 1.016 66,7 23,2 598,9 29,3 197,3 11,0 89,1 307,1 58,8 17,5 308,7 40,2 161,8 117,6 3,9
Totaal bedrijfsklassen 1997 1.277 63,0 32,7 746,4 29,4 208,7 8,7 187,6 373,6 45,5 27,7 417,0 113,2 149,0 146,3 4,4
A Landbouw, jacht en bosbouw 1993 1 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 - 0,5 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0
A Landbouw, jacht en bosbouw 1994 5 0,0 0,0 4,0 0,0 0,1 0,0 0,4 0,5 0,3 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0
A Landbouw, jacht en bosbouw 1995 2 0,0 0,0 1,6 0,0 0,1 0,0 0,4 0,5 0,4 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0
A Landbouw, jacht en bosbouw 1996 3 0,0 0,0 2,5 0,0 0,1 0,0 0,1 0,5 0,0 0,0 2,0 0,0 0,2 0,1 0,0
A Landbouw, jacht en bosbouw 1997 3 0,0 0,0 2,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,6 0,1 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0
B Visserij 1993 - - - - - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B Visserij 1994 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B Visserij 1995 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B Visserij 1996 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B Visserij 1997 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
C Delfstoffenwinning 1993 25 0,5 0,1 23,5 0,0 0,4 0,0 - 1,5 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0 0,4 1,7
C Delfstoffenwinning 1994 16 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,8 0,0 0,0 7,3 5,9 1,0 0,0 0,0
C Delfstoffenwinning 1995 25 0,1 0,0 24,2 0,0 0,1 0,0 0,1 2,0 0,0 0,0 18,9 3,1 0,5 0,0 0,0
C Delfstoffenwinning 1996 50 0,1 0,0 49,9 0,0 0,3 0,0 0,0 2,2 0,0 0,2 44,7 2,6 0,6 0,0 0,0
C Delfstoffenwinning 1997 65 0,7 0,0 63,6 0,2 0,2 0,0 0,2 11,4 0,0 1,8 43,8 7,3 0,6 0,1 0,0
D Industrie 1993 377 41,8 12,4 225,5 17,7 73,1 6,6 - 101,1 43,2 0,0 82,9 0,0 79,9 51,9 18,0
D Industrie 1994 357 42,9 12,0 210,0 14,9 48,4 3,1 25,9 106,2 32,5 1,9 83,9 6,2 91,9 30,6 3,9
D Industrie 1995 434 55,7 13,2 248,1 21,0 57,3 1,7 36,6 144,7 43,2 3,4 103,0 7,0 94,5 32,7 5,2
D Industrie 1996 418 59,2 14,3 243,8 25,2 50,0 2,0 23,7 140,8 45,4 11,6 103,0 20,1 72,2 22,0 3,1
D Industrie 1997 498 55,0 23,5 322,7 23,9 46,7 1,5 24,3 182,1 34,1 16,1 125,2 42,9 71,9 22,8 2,6
15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie 1993 5 0,1 0,1 3,8 0,0 0,5 0,0 - 2,2 0,0 0,0 2,0 0,0 0,3 0,1 0,0
15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie 1994 4 0,1 0,1 3,1 0,1 0,7 0,1 0,1 2,6 0,0 0,0 1,3 0,0 0,2 0,2 0,0
15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie 1995 5 0,1 0,2 3,2 0,1 1,0 0,0 0,1 3,3 0,0 0,0 1,0 0,1 0,1 0,2 0,0
15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie 1996 5 0,1 0,1 3,6 0,1 0,8 0,0 0,2 3,4 0,0 0,1 1,2 0,0 0,1 0,1 0,0
15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie 1997 12 0,3 0,1 10,6 0,1 0,8 0,1 0,4 5,7 0,0 0,2 1,3 0,1 5,0 0,0 0,0
16 Tabakverwerkende industrie 1993 0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 - 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Tabakverwerkende industrie 1994 0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Tabakverwerkende industrie 1995 0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Tabakverwerkende industrie 1996 0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Tabakverwerkende industrie 1997 0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
17 Textielindustrie 1993 4 0,0 0,1 2,3 0,2 1,7 0,0 - 0,9 0,0 0,0 1,7 0,0 0,2 0,0 1,5
17 Textielindustrie 1994 2 0,0 0,1 2,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,9 0,0 0,0 0,2 0,0 1,2 0,0 0,0
17 Textielindustrie 1995 3 0,0 0,2 2,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,3 0,0 1,4 0,0 0,0
17 Textielindustrie 1996 4 0,0 0,2 3,0 0,1 0,1 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,5 0,1 1,2 0,0 0,0
17 Textielindustrie 1997 3 0,0 0,1 2,8 0,1 0,2 0,0 0,1 2,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,7 0,0 0,0
18 Kleding- en bontindustrie 1993 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 Kleding- en bontindustrie 1994 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 Kleding- en bontindustrie 1995 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
18 Kleding- en bontindustrie 1996 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 Kleding- en bontindustrie 1997 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
19 Leer-, lederwaren- en schoenindustrie 1993 7 0,0 0,0 0,1 0,0 7,0 0,0 - 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0
19 Leer-, lederwaren- en schoenindustrie 1994 3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0
19 Leer-, lederwaren- en schoenindustrie 1995 6 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 3,8 0,1 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 3,8 0,0
19 Leer-, lederwaren- en schoenindustrie 1996 8 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 2,2 0,0
19 Leer-, lederwaren- en schoenindustrie 1997 11 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 7,6 0,0 0,0 3,6 0,0
20 Hout-,kurk-,rietwarenind,geen meubels 1993 2 0,0 0,0 1,7 0,0 0,1 0,0 - 1,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0
20 Hout-,kurk-,rietwarenind,geen meubels 1994 2 0,0 0,0 1,8 0,0 0,1 0,0 0,0 1,1 0,0 0,4 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0
20 Hout-,kurk-,rietwarenind,geen meubels 1995 2 0,0 0,0 2,1 0,0 0,1 0,0 0,0 1,3 0,0 0,4 0,5 0,0 0,1 0,0 0,0
20 Hout-,kurk-,rietwarenind,geen meubels 1996 3 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,3 0,4 0,0 0,1 0,0 0,0
20 Hout-,kurk-,rietwarenind,geen meubels 1997 2 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,4 0,8 0,0 0,1 0,0 0,0
21 Papier(waren)- en karton(waren)ind. 1993 4 0,1 0,0 3,2 0,0 0,2 0,0 - 2,2 0,1 0,0 0,9 0,0 0,3 0,0 0,0
21 Papier(waren)- en karton(waren)ind. 1994 4 0,1 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,1 2,2 0,0 0,1 1,1 0,0 0,5 0,1 0,0
21 Papier(waren)- en karton(waren)ind. 1995 4 0,1 0,1 3,1 0,1 0,1 0,0 0,1 2,1 0,0 0,1 0,9 0,0 0,4 0,1 0,0
21 Papier(waren)- en karton(waren)ind. 1996 4 0,1 0,1 3,2 0,1 0,1 0,0 0,2 2,4 0,0 0,1 0,8 0,0 0,4 0,0 0,0
21 Papier(waren)- en karton(waren)ind. 1997 5 0,0 0,1 3,9 0,2 0,1 0,0 0,4 2,8 0,0 0,2 1,3 0,0 0,4 0,1 0,0
22 Uitgeverijen,drukkerijen,reproductie 1993 10 2,0 4,3 3,3 0,1 0,3 0,0 - 4,6 0,0 0,0 4,9 0,0 0,5 0,0 0,0
22 Uitgeverijen,drukkerijen,reproductie 1994 10 1,9 4,1 3,4 0,0 0,6 0,0 0,2 4,1 0,0 0,2 5,2 0,0 0,7 0,0 0,0
22 Uitgeverijen,drukkerijen,reproductie 1995 11 1,9 4,0 3,6 0,2 0,7 0,0 0,2 4,2 0,0 0,2 5,7 0,0 0,6 0,0 0,0
22 Uitgeverijen,drukkerijen,reproductie 1996 12 1,9 4,0 4,2 0,3 0,8 0,0 0,2 4,6 0,0 0,2 5,5 0,0 0,6 0,6 0,0
22 Uitgeverijen,drukkerijen,reproductie 1997 13 2,4 4,6 4,7 0,3 0,7 0,0 0,3 4,9 0,0 0,3 4,9 0,0 0,7 2,2 0,0
23 Aardolie-, steenkoolverwerkende ind. 1993 58 0,4 0,0 52,3 0,1 3,2 1,5 - 7,3 6,3 0,0 16,2 0,0 20,6 3,1 4,1
23 Aardolie-, steenkoolverwerkende ind. 1994 51 5,1 0,0 39,5 1,4 3,0 1,7 0,4 8,3 7,8 0,0 5,1 1,0 26,8 1,7 0,3
23 Aardolie-, steenkoolverwerkende ind. 1995 58 6,6 0,0 41,2 7,1 2,6 0,3 0,4 5,8 6,7 0,0 8,3 1,4 33,3 2,2 0,5
23 Aardolie-, steenkoolverwerkende ind. 1996 63 9,4 0,0 42,2 7,8 3,0 0,4 0,5 6,7 10,6 0,0 10,6 4,0 29,0 2,0 0,4
23 Aardolie-, steenkoolverwerkende ind. 1997 65 7,4 0,0 48,6 6,9 1,0 0,2 0,8 10,8 7,9 0,6 15,9 3,6 25,1 0,8 0,1
24 Chemische industrie 1993 166 9,7 0,7 110,5 15,2 29,2 0,6 - 39,9 17,8 0,0 22,8 0,0 48,9 25,1 11,5
24 Chemische industrie 1994 162 10,4 1,9 110,1 11,1 20,3 1,0 7,1 45,4 10,1 0,2 26,7 4,1 57,3 14,6 3,5
24 Chemische industrie 1995 196 10,9 2,5 140,7 11,4 24,2 1,0 5,0 80,6 13,0 0,4 29,0 4,8 54,4 9,3 4,4
24 Chemische industrie 1996 180 11,7 1,7 128,9 15,0 12,6 1,0 9,2 76,2 6,7 1,1 31,2 15,0 38,9 9,3 1,7
24 Chemische industrie 1997 220 10,8 8,2 165,0 14,8 11,4 0,8 9,2 106,7 5,3 4,8 40,0 18,8 36,7 6,9 1,0
25 Rubber- en kunststofverwerkende ind. 1993 6 0,0 0,0 4,8 0,3 0,6 0,1 - 3,9 0,0 0,0 0,9 0,0 0,6 0,4 0,0
25 Rubber- en kunststofverwerkende ind. 1994 6 0,2 0,0 4,8 0,7 0,2 0,1 0,2 2,9 0,0 0,1 2,5 0,0 0,6 0,1 0,0
25 Rubber- en kunststofverwerkende ind. 1995 6 0,1 0,0 4,6 0,6 0,5 0,1 0,2 2,4 0,0 0,1 2,9 0,0 0,4 0,4 0,0
25 Rubber- en kunststofverwerkende ind. 1996 6 0,1 0,0 4,8 0,6 0,2 0,0 0,2 2,2 0,0 0,2 3,4 0,0 0,2 0,1 0,0
25 Rubber- en kunststofverwerkende ind. 1997 25 0,1 0,0 21,6 0,5 2,2 0,0 0,2 2,5 0,0 0,5 5,1 16,1 0,0 0,1 0,2
26 Glas-, aardewerk-, cement-, kalkind. 1993 6 0,2 0,1 2,2 0,0 0,2 3,5 - 1,2 0,0 0,0 1,1 0,0 0,1 3,6 0,2
26 Glas-, aardewerk-, cement-, kalkind. 1994 4 0,2 0,1 2,7 0,0 0,5 0,0 0,3 1,7 0,0 0,0 1,2 0,1 0,6 0,2 0,0
26 Glas-, aardewerk-, cement-, kalkind. 1995 6 0,5 0,0 4,5 0,0 0,2 0,0 0,5 1,4 0,0 0,0 3,2 0,3 0,7 0,1 0,0
26 Glas-, aardewerk-, cement-, kalkind. 1996 6 0,0 0,0 4,7 0,0 0,6 0,0 0,3 2,0 0,0 0,0 3,0 0,1 0,1 0,3 0,0
26 Glas-, aardewerk-, cement-, kalkind. 1997 6 0,3 0,0 4,4 0,0 0,9 0,0 0,3 1,9 0,0 0,0 2,7 0,2 0,3 0,8 0,0
27 Basismetaalindustrie 1993 43 9,8 3,4 10,7 0,0 18,7 0,4 - 9,9 14,7 0,0 8,3 0,0 3,9 5,6 0,6
27 Basismetaalindustrie 1994 44 10,8 1,7 6,7 0,1 12,7 0,0 12,1 6,9 11,6 0,0 16,9 0,1 2,8 5,8 0,0
27 Basismetaalindustrie 1995 59 12,2 2,3 6,4 0,0 14,5 0,0 23,1 7,6 11,0 1,2 25,2 0,0 1,5 11,9 0,2
27 Basismetaalindustrie 1996 49 12,6 3,7 4,4 0,0 19,4 0,1 8,6 6,8 15,6 8,1 12,2 0,6 0,8 3,9 0,8
27 Basismetaalindustrie 1997 41 9,9 2,2 7,1 0,0 15,0 0,1 6,6 7,1 11,6 6,4 11,5 0,1 0,6 2,8 0,8
28 Metaalproductenindustrie 1993 24 10,4 0,6 7,6 0,2 4,8 0,0 - 9,5 1,0 0,0 10,2 0,0 0,5 2,5 0,0
28 Metaalproductenindustrie 1994 24 7,9 0,6 8,4 0,3 5,3 0,0 1,4 10,1 2,9 0,3 6,9 0,4 0,3 3,1 0,1
28 Metaalproductenindustrie 1995 26 8,8 0,7 9,1 0,3 5,9 0,0 1,3 10,0 7,2 0,3 5,2 0,2 0,3 3,0 0,0
28 Metaalproductenindustrie 1996 29 11,4 0,8 9,8 0,3 5,8 0,0 0,5 10,8 6,9 0,4 8,4 0,1 0,3 1,6 0,1
28 Metaalproductenindustrie 1997 33 13,7 0,9 10,4 0,3 7,3 0,0 0,6 12,7 5,1 0,6 12,4 0,0 0,2 2,0 0,2
29 Machine- en apparatenindustrie 1993 11 3,1 0,9 6,2 0,2 0,6 0,0 - 4,7 0,0 0,0 4,6 0,0 1,0 0,7 0,0
29 Machine- en apparatenindustrie 1994 12 1,8 1,4 6,8 0,2 0,9 0,0 0,3 5,2 0,0 0,1 5,3 0,1 0,3 0,5 0,0
29 Machine- en apparatenindustrie 1995 12 2,1 1,4 7,3 0,2 0,8 0,0 0,3 5,1 0,0 0,2 6,5 0,1 0,3 0,1 0,0
29 Machine- en apparatenindustrie 1996 15 2,5 1,4 8,8 0,2 0,9 0,3 0,3 5,2 0,1 0,2 8,0 0,2 0,2 0,6 0,0
29 Machine- en apparatenindustrie 1997 14 2,5 1,3 9,0 0,2 1,0 0,0 0,2 5,3 0,0 0,2 7,7 0,0 0,1 1,0 0,0
30 Kantoormachine- en computerindustrie 1993 1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,2 0,0 - 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,0
30 Kantoormachine- en computerindustrie 1994 1 0,0 0,1 0,9 0,0 0,2 0,0 0,1 0,8 0,0 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0 0,0
30 Kantoormachine- en computerindustrie 1995 2 0,0 0,0 1,4 0,0 0,2 0,0 0,1 0,8 0,0 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0 0,0
30 Kantoormachine- en computerindustrie 1996 1 0,0 0,1 1,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,6 0,2 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0 0,0
30 Kantoormachine- en computerindustrie 1997 2 0,1 0,1 1,3 0,0 0,1 0,0 0,1 0,8 0,1 0,2 0,4 0,1 0,1 0,0 0,0
31 Overige electrische apparatenindustr. 1993 2 0,1 0,0 1,6 0,1 0,6 0,0 - 1,6 0,0 0,0 0,7 0,0 0,1 0,0 0,0
31 Overige electrische apparatenindustr. 1994 4 0,1 0,1 2,4 0,1 1,7 0,0 0,1 2,8 0,0 0,0 1,5 0,0 0,1 0,0 0,0
31 Overige electrische apparatenindustr. 1995 7 0,2 0,1 3,3 0,2 3,5 0,0 0,1 5,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,1 0,1 0,0
31 Overige electrische apparatenindustr. 1996 6 0,2 0,1 2,9 0,2 2,1 0,0 0,1 4,6 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 Overige electrische apparatenindustr. 1997 7 0,2 0,1 4,9 0,1 1,8 0,0 0,1 5,5 0,0 0,1 1,7 0,0 0,0 0,1 0,0
32 Audio, video, telecomapparatenind. 1993 13 4,8 1,2 3,0 0,4 3,3 0,1 - 1,6 3,4 0,0 3,2 0,0 1,9 2,8 0,0
32 Audio, video, telecomapparatenind. 1994 7 3,7 1,2 1,4 0,1 0,8 0,0 0,1 4,0 0,1 0,0 2,9 0,0 0,0 0,2 0,0
32 Audio, video, telecomapparatenind. 1995 16 11,4 1,0 1,9 0,1 1,1 0,0 0,1 6,5 5,3 0,0 3,6 0,0 0,0 0,2 0,0
32 Audio, video, telecomapparatenind. 1996 14 8,5 1,5 2,2 0,0 1,6 0,0 0,1 3,9 5,3 0,0 4,5 0,0 0,0 0,1 0,0
32 Audio, video, telecomapparatenind. 1997 12 6,4 1,2 2,6 0,0 1,5 0,0 0,1 2,9 3,9 0,0 4,7 0,0 0,0 0,3 0,1
33 Medische en optische apparatenind. 1993 1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 0,0 - 0,6 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
33 Medische en optische apparatenind. 1994 1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
33 Medische en optische apparatenind. 1995 1 0,1 0,1 0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
33 Medische en optische apparatenind. 1996 1 0,1 0,1 0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
33 Medische en optische apparatenind. 1997 1 0,1 0,1 0,5 0,0 0,1 0,0 0,1 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Auto-, aanhangwagen-, opleggerind. 1993 4 0,0 0,1 3,4 0,1 0,5 0,1 - 2,8 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,2 0,0
34 Auto-, aanhangwagen-, opleggerind. 1994 5 0,0 0,1 3,7 0,1 0,6 0,0 0,2 2,7 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,4 0,0
34 Auto-, aanhangwagen-, opleggerind. 1995 6 0,0 0,1 4,1 0,1 0,9 0,0 0,1 3,1 0,0 0,1 1,6 0,0 0,0 0,6 0,0
34 Auto-, aanhangwagen-, opleggerind. 1996 6 0,0 0,1 4,8 0,1 0,8 0,0 0,1 3,4 0,0 0,1 2,0 0,0 0,0 0,4 0,0
34 Auto-, aanhangwagen-, opleggerind. 1997 7 0,0 0,1 5,1 0,1 1,0 0,0 0,5 3,7 0,0 0,2 2,3 0,0 0,0 0,7 0,0
35 Overige transportmiddelenindustrie 1993 6 0,6 0,6 3,9 0,4 0,6 0,0 - 3,2 0,0 0,0 2,4 0,0 0,2 0,3 0,0
35 Overige transportmiddelenindustrie 1994 6 0,2 0,2 4,5 0,5 0,5 0,0 0,3 1,7 0,0 0,1 3,3 0,3 0,3 0,5 0,0
35 Overige transportmiddelenindustrie 1995 6 0,5 0,4 3,5 0,4 0,5 0,0 0,7 1,5 0,0 0,1 3,2 0,0 0,3 0,9 0,0
35 Overige transportmiddelenindustrie 1996 5 0,2 0,2 2,9 0,3 0,4 0,0 0,5 1,5 0,0 0,1 2,4 0,0 0,1 0,4 0,0
35 Overige transportmiddelenindustrie 1997 6 0,2 0,2 4,1 0,2 0,4 0,1 0,4 1,7 0,0 0,9 2,4 0,1 0,1 0,4 0,0
36 Meubelind en overige industrie n.e.g. 1993 4 0,1 0,1 3,6 0,1 0,1 0,0 - 2,8 0,0 0,0 1,0 0,0 0,2 0,0 0,0
36 Meubelind en overige industrie n.e.g. 1994 4 0,1 0,1 3,4 0,1 0,0 0,0 0,1 2,3 0,0 0,2 1,1 0,0 0,1 0,0 0,0
36 Meubelind en overige industrie n.e.g. 1995 4 0,2 0,1 3,2 0,0 0,1 0,0 0,1 2,2 0,0 0,3 1,1 0,0 0,1 0,0 0,0
36 Meubelind en overige industrie n.e.g. 1996 4 0,1 0,2 3,3 0,0 0,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,4 1,1 0,0 0,2 0,0 0,0
36 Meubelind en overige industrie n.e.g. 1997 4 0,2 0,2 3,7 0,0 0,1 0,0 0,1 2,4 0,0 0,4 1,0 0,3 0,2 0,0 0,0
37 Voorbereiding tot recycling 1993 1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,0
37 Voorbereiding tot recycling 1994 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
37 Voorbereiding tot recycling 1995 0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
37 Voorbereiding tot recycling 1996 1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1
37 Voorbereiding tot recycling 1997 8 0,3 3,7 2,4 0,1 1,1 0,0 0,2 1,3 0,0 0,0 0,6 3,4 1,4 1,0 0,1
E Openbare voorzieningsbedrijven 1993 43 0,1 0,1 3,2 0,0 38,0 1,8 - 1,0 0,0 0,0 6,8 0,0 0,6 34,7 0,1
E Openbare voorzieningsbedrijven 1994 73 0,1 0,1 3,2 0,0 1,9 0,3 67,3 1,7 0,0 0,0 1,6 0,6 0,6 68,5 0,0
E Openbare voorzieningsbedrijven 1995 23 0,0 0,2 4,5 0,0 1,5 0,2 16,6 2,7 0,0 0,1 2,7 0,0 0,3 17,3 0,0
E Openbare voorzieningsbedrijven 1996 7 0,1 0,0 2,5 0,0 1,4 0,4 2,3 2,9 0,0 0,0 1,6 0,2 0,2 1,9 0,0
E Openbare voorzieningsbedrijven 1997 11 0,1 0,0 7,2 0,0 0,7 0,5 1,9 2,2 0,0 0,1 6,0 0,1 0,3 1,8 0,0
F Bouwnijverheid 1993 30 0,2 0,2 17,0 0,4 9,8 2,0 - 6,9 0,0 0,0 6,5 0,0 4,6 10,1 1,4
F Bouwnijverheid 1994 31 0,0 0,0 11,6 0,1 0,4 0,9 18,0 4,4 0,0 0,5 7,4 0,0 0,8 18,0 0,0
F Bouwnijverheid 1995 26 0,0 1,1 9,1 0,1 0,4 0,7 15,0 4,5 0,0 0,4 6,2 0,0 0,8 14,5 0,0
F Bouwnijverheid 1996 20 0,1 0,0 12,2 0,1 0,9 0,9 5,3 6,0 0,0 0,4 8,0 0,2 0,8 4,1 0,0
F Bouwnijverheid 1997 27 0,1 0,0 10,7 0,0 2,7 0,4 13,4 5,3 0,0 1,2 7,0 0,1 2,5 11,2 0,0
G Reparatie consumentenartikelen; handel 1993 82 1,5 1,8 42,9 0,6 34,1 1,4 - 39,0 0,1 0,0 24,5 0,0 5,6 12,5 0,7
G Reparatie consumentenartikelen; handel 1994 103 1,4 1,8 68,8 0,8 21,7 0,6 7,9 35,8 0,5 4,6 46,6 2,8 6,9 5,6 0,1
G Reparatie consumentenartikelen; handel 1995 130 2,0 2,3 81,0 0,9 28,9 0,4 14,1 36,7 10,2 1,4 68,0 0,3 7,7 5,1 0,1
G Reparatie consumentenartikelen; handel 1996 136 1,9 2,1 70,6 0,9 43,3 0,4 16,8 44,3 0,0 4,1 64,5 0,6 8,4 13,9 0,1
G Reparatie consumentenartikelen; handel 1997 125 1,9 1,6 72,2 1,2 36,3 0,4 11,5 41,4 0,3 2,2 63,4 1,7 4,3 11,4 0,2
H Horeca 1993 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
H Horeca 1994 0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
H Horeca 1995 0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
H Horeca 1996 0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
H Horeca 1997 0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
I Vervoer, opslag en communicatie 1993 39 0,2 0,3 35,4 0,4 1,7 0,8 - 12,5 0,0 0,0 19,9 0,0 2,1 0,6 3,7
I Vervoer, opslag en communicatie 1994 44 0,0 0,1 37,3 0,7 3,5 0,3 1,9 19,1 0,0 0,5 15,0 2,9 5,6 0,8 0,0
I Vervoer, opslag en communicatie 1995 64 0,1 0,1 54,0 1,0 5,9 0,2 2,3 23,3 0,0 0,1 29,6 0,6 7,6 2,4 0,0
I Vervoer, opslag en communicatie 1996 73 0,1 1,9 65,4 0,8 2,8 0,2 2,0 31,9 0,0 1,0 26,3 9,5 3,1 1,5 0,0
I Vervoer, opslag en communicatie 1997 80 0,1 1,9 73,0 1,1 1,6 0,1 2,2 28,6 0,1 1,2 30,0 16,7 3,1 0,2 0,2
J Financiële instellingen 1993 1 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 - 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
J Financiële instellingen 1994 1 0,1 0,1 0,7 0,0 0,1 0,0 0,3 0,4 0,0 0,0 0,5 0,1 0,2 0,1 0,0
J Financiële instellingen 1995 1 0,1 0,1 0,5 0,0 0,1 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,4 0,0 0,2 0,2 0,0
J Financiële instellingen 1996 1 0,1 0,1 0,5 0,0 0,1 0,0 0,2 0,3 0,0 0,0 0,4 0,0 0,1 0,2 0,0
J Financiële instellingen 1997 2 0,1 0,1 0,7 0,0 0,1 0,0 1,1 0,3 0,0 0,0 0,4 0,0 0,1 1,1 0,0
K Verhuur en zakelijke dienstverlening 1993 32 1,6 1,6 28,0 0,1 0,4 0,1 - 4,9 0,0 0,0 9,0 0,0 5,4 0,1 12,4
K Verhuur en zakelijke dienstverlening 1994 18 1,6 1,2 13,2 0,1 0,3 0,4 1,1 3,9 0,1 0,0 9,5 1,8 2,3 0,3 0,0
K Verhuur en zakelijke dienstverlening 1995 22 1,5 1,1 12,1 0,0 0,3 0,3 6,9 4,0 0,1 0,0 8,5 1,8 2,0 5,9 0,0
K Verhuur en zakelijke dienstverlening 1996 15 1,8 1,3 9,9 0,1 0,4 0,2 1,1 4,7 0,0 0,0 6,9 1,2 1,2 0,8 0,0
K Verhuur en zakelijke dienstverlening 1997 35 1,8 1,6 28,3 0,1 0,7 0,4 2,0 5,2 0,0 0,3 8,9 15,6 1,9 2,4 0,5
L Openbaar bestuur;sociale verzekeringen 1993 31 0,4 0,4 26,0 0,7 2,3 0,8 - 11,8 0,0 0,0 10,8 0,0 7,3 0,3 0,5
L Openbaar bestuur;sociale verzekeringen 1994 31 0,6 0,3 11,6 0,3 16,6 0,8 1,0 9,0 0,0 0,0 5,4 0,3 0,9 15,7 0,0
L Openbaar bestuur;sociale verzekeringen 1995 36 0,2 0,2 17,0 0,1 16,9 0,3 1,5 7,8 0,0 0,0 12,9 0,0 0,6 15,0 0,0
L Openbaar bestuur;sociale verzekeringen 1996 33 0,2 0,6 13,4 0,2 16,1 1,0 1,6 5,5 0,7 0,1 8,5 0,2 1,5 16,6 0,0
L Openbaar bestuur;sociale verzekeringen 1997 39 0,2 0,4 8,8 0,1 16,0 0,5 13,0 5,1 0,2 0,0 6,2 0,1 10,9 16,5 0,0
M Onderwijs 1993 0 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 - 0,9 0,0 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0 0,0
M Onderwijs 1994 0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,7 0,0 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0 0,0
M Onderwijs 1995 0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,8 0,0 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 0,0
M Onderwijs 1996 0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 0,0
M Onderwijs 1997 0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,2 0,8 0,0 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 0,0
N Gezondheids- en welzijnszorg 1993 9 1,3 1,7 1,0 0,0 0,3 4,9 - 5,9 0,0 0,0 2,9 0,0 0,4 0,0 0,0
N Gezondheids- en welzijnszorg 1994 9 1,3 1,7 1,0 0,0 0,4 4,3 0,0 5,4 0,0 0,0 2,8 0,2 0,4 0,0 0,0
N Gezondheids- en welzijnszorg 1995 9 1,3 1,9 1,1 0,0 0,3 4,5 0,1 5,5 0,0 0,0 3,2 0,0 0,5 0,0 0,0
N Gezondheids- en welzijnszorg 1996 10 1,4 1,9 1,2 0,0 0,4 5,1 0,0 6,3 0,0 0,0 3,1 0,0 0,5 0,4 0,0
N Gezondheids- en welzijnszorg 1997 9 1,3 1,9 1,2 0,0 0,4 3,8 0,5 5,3 0,0 0,0 2,2 0,0 0,5 1,1 0,0
O Cultuur, recreatie en ov. dienstverl. 1993 197 0,9 0,5 120,4 1,8 71,0 2,1 - 12,1 0,3 0,0 48,2 0,0 42,3 77,2 16,5
O Cultuur, recreatie en ov. dienstverl. 1994 195 1,0 0,7 117,2 1,5 57,1 0,6 17,2 34,4 0,4 0,1 33,3 7,5 54,3 64,6 0,6
O Cultuur, recreatie en ov. dienstverl. 1995 231 1,2 0,6 133,7 1,4 87,5 0,3 6,2 44,5 6,5 0,0 18,0 13,2 67,1 79,6 2,1
O Cultuur, recreatie en ov. dienstverl. 1996 248 1,5 0,9 126,2 1,8 81,4 0,7 35,8 60,9 12,6 0,0 39,6 5,7 72,8 56,0 0,6
O Cultuur, recreatie en ov. dienstverl. 1997 382 1,6 1,6 154,9 2,4 102,9 1,1 117,3 85,1 10,6 4,7 121,6 28,7 52,6 77,7 0,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens