Huishoudens; samenstelling, grootte, regio, 1 januari

Huishoudens; samenstelling, grootte, regio, 1 januari

Leeftijd referentiepersoon Regio's Perioden Particuliere huishoudens: samenstelling Totaal particuliere huishoudens (aantal) Particuliere huishoudens: samenstelling Eenpersoonshuishouden (aantal) Particuliere huishoudens: samenstelling Meerpersoonshuishouden Totaal meerpersoonshuishoudens (aantal) Particuliere huishoudens: samenstelling Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Totaal niet-gehuwde paren (aantal) Particuliere huishoudens: samenstelling Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Totaal gehuwde paren (aantal) Particuliere huishoudens: samenstelling Meerpersoonshuishouden Eenouderhuishouden Totaal eenouderhuishoudens (aantal) Particuliere huishoudens: grootte Meerpersoonshuishouden 2 personen (aantal) Particuliere huishoudens: grootte Meerpersoonshuishouden 3 personen (aantal) Particuliere huishoudens: grootte Meerpersoonshuishouden 4 personen (aantal) Particuliere huishoudens: grootte Meerpersoonshuishouden 5 of meer personen (aantal)
Totaal Groot-Amsterdam (CR) 2020 704.559 338.491 366.068 103.322 197.825 59.101 194.750 75.792 67.088 28.438
Totaal Amsterdam 2020 475.368 258.962 216.406 73.988 97.165 40.383 122.266 43.536 33.081 17.523
15 tot 20 jaar Groot-Amsterdam (CR) 2020 5.753 5.296 457 305 2 41 406 41 5 5
15 tot 20 jaar Amsterdam 2020 4.608 4.221 387 273 2 32 346 33 4 4
20 tot 25 jaar Groot-Amsterdam (CR) 2020 40.724 34.444 6.280 4.770 272 535 5.519 574 116 71
20 tot 25 jaar Amsterdam 2020 33.498 28.215 5.283 4.090 196 390 4.704 435 92 52
25 tot 30 jaar Groot-Amsterdam (CR) 2020 73.854 47.661 26.193 18.425 3.977 2.033 21.575 3.163 1.036 419
25 tot 30 jaar Amsterdam 2020 61.300 40.593 20.707 15.075 2.515 1.542 17.650 2.123 653 281
30 tot 35 jaar Groot-Amsterdam (CR) 2020 73.370 33.764 39.606 20.632 13.630 4.164 23.908 9.231 4.822 1.645
30 tot 35 jaar Amsterdam 2020 57.035 28.258 28.777 16.386 8.354 3.006 19.386 5.812 2.560 1.019
35 tot 40 jaar Groot-Amsterdam (CR) 2020 62.472 23.237 39.235 13.892 18.256 6.482 13.559 10.698 10.832 4.146
35 tot 40 jaar Amsterdam 2020 45.006 19.071 25.935 10.099 10.691 4.643 10.671 6.928 5.771 2.565
40 tot 45 jaar Groot-Amsterdam (CR) 2020 55.802 18.712 37.090 10.191 18.507 8.068 9.968 8.817 12.620 5.685
40 tot 45 jaar Amsterdam 2020 37.536 14.942 22.594 6.788 9.990 5.556 7.317 5.445 6.344 3.488
45 tot 50 jaar Groot-Amsterdam (CR) 2020 61.062 20.151 40.911 9.623 20.865 10.201 11.446 9.578 13.562 6.325
45 tot 50 jaar Amsterdam 2020 38.678 15.674 23.004 5.736 10.409 6.672 7.675 5.346 6.328 3.655
50 tot 55 jaar Groot-Amsterdam (CR) 2020 63.541 22.539 41.002 8.203 22.414 10.184 13.745 10.495 11.596 5.166
50 tot 55 jaar Amsterdam 2020 39.450 17.320 22.130 4.861 10.597 6.521 8.656 5.425 4.978 3.071
55 tot 60 jaar Groot-Amsterdam (CR) 2020 62.546 24.765 37.781 6.618 23.139 7.819 17.285 10.046 7.434 3.016
55 tot 60 jaar Amsterdam 2020 38.974 18.829 20.145 4.049 10.681 5.263 9.870 4.907 3.423 1.945
60 tot 65 jaar Groot-Amsterdam (CR) 2020 53.488 24.200 29.288 4.379 20.305 4.409 18.340 6.636 3.131 1.181
60 tot 65 jaar Amsterdam 2020 33.539 18.239 15.300 2.790 9.249 3.126 9.480 3.337 1.659 824
65 tot 70 jaar Groot-Amsterdam (CR) 2020 45.635 22.514 23.121 2.845 17.986 2.162 18.208 3.356 1.137 420
65 tot 70 jaar Amsterdam 2020 27.994 16.623 11.371 1.800 7.887 1.604 8.527 1.829 688 327
70 tot 75 jaar Groot-Amsterdam (CR) 2020 41.430 21.277 20.153 1.842 16.990 1.249 17.720 1.742 495 196
70 tot 75 jaar Amsterdam 2020 23.823 14.463 9.360 1.137 7.279 899 7.845 1.021 342 152
75 tot 80 jaar Groot-Amsterdam (CR) 2020 27.936 15.101 12.835 906 11.149 727 11.693 840 187 115
75 tot 80 jaar Amsterdam 2020 15.204 9.260 5.944 529 4.884 500 5.134 554 154 102
80 tot 85 jaar Groot-Amsterdam (CR) 2020 19.724 11.977 7.747 465 6.733 516 7.247 381 82 37
80 tot 85 jaar Amsterdam 2020 10.091 6.641 3.450 250 2.845 338 3.119 239 63 29
85 tot 90 jaar Groot-Amsterdam (CR) 2020 11.565 8.193 3.372 169 2.874 312 3.186 149 27 10
85 tot 90 jaar Amsterdam 2020 5.684 4.175 1.509 93 1.229 177 1.401 81 19 8
90 tot 95 jaar Groot-Amsterdam (CR) 2020 4.538 3.673 865 48 654 150 820 39 5 1
90 tot 95 jaar Amsterdam 2020 2.343 1.907 436 26 319 85 412 21 2 1
95 jaar of ouder Groot-Amsterdam (CR) 2020 1.119 987 132 9 72 49 125 6 1 0
95 jaar of ouder Amsterdam 2020 605 531 74 6 38 29 73 0 1 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Particuliere huishoudens in Nederland op 1 januari naar samenstelling of grootte van het huishouden, leeftijd van de referentiepersoon en regio.

De volgende uitsplitsingen zijn mogelijk:
- Particuliere huishoudens naar samenstelling, leeftijd van de referentiepersoon en regio;
- Particuliere huishoudens naar grootte, leeftijd van de referentiepersoon en regio.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten. De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten. In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 11 augustus 2020:
De cijfers per 1 januari 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2021 worden de definitieve cijfers per 1 januari 2021 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Particuliere huishoudens: samenstelling
Particuliere huishoudens naar samenstelling van het huishouden.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Samenstelling huishouden:
Typering van een particulier huishouden op basis van de onderlinge relaties van de personen binnen het huishouden.

Trendbreuk (personen in) particuliere huishoudens
Door de verbeterde waarneming van personen in institutionele huishoudens treedt vanaf 2014 een trendbreuk op in de ontwikkeling van het aantal eenpersoonshuishoudens/alleenstaanden. Circa 35 duizend personen die eerst voornamelijk als alleenstaanden getypeerd waren, verschuiven nu naar de institutionele huishoudens. Het aantal alleenstaanden steeg daardoor van 2013 op 2014 met maar duizend personen. Van 2012 op 2013 was die stijging nog 41 duizend personen. Ook de totale stijging van het aantal huishoudens liep als gevolg hiervan terug van 57 duizend van 2012 op 2013 naar 21 duizend van 2013 op 2014.
Vanaf 2011 is er voor de samenstelling van huishoudensgegevens gebruik gemaakt van een nieuwe productiemethode. In deze nieuwe methode worden voor het bepalen van de huishoudenssamenstelling naast de gegevens uit het gemeentelijke bevolkingsregister ook belastingdienstgegevens over samenwonende paren gebruikt. De uitkomsten op basis van de nieuwe methode sluiten goed aan op de voorgaande uitkomsten, maar er treden vanaf 2011 wel kleine verschuivingen op in het aantal huishoudens naar samenstelling. De grootste verandering betreft het aantal overige huishoudens en de niet-gehuwde paren. In 2011 valt het aantal overige huishoudens 10 duizend lager uit dan in 2010. Het aantal niet gehuwde paren valt navenant hoger uit.

Totaal particuliere huishoudens
Eenpersoonshuishouden
Particulier huishouden bestaande uit één persoon.
Meerpersoonshuishouden
Particulier huishouden bestaande uit twee of meer personen.
Totaal meerpersoonshuishoudens
Totaal aantal particuliere huishoudens bestaande uit twee of meer personen.
Niet-gehuwd paar
Twee personen die een samenwoonrelatie hebben maar niet met elkaar zijn gehuwd of een partnerschapsregistratie hebben gesloten.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
De registratie is ingevoerd in Nederland per 1 januari 1998.
Totaal niet-gehuwde paren
Gehuwd paar
Twee personen die met elkaar gehuwd zijn of samen een geregistreerd partnerschap hebben gesloten.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
De registratie is ingevoerd in Nederland per 1 januari 1998.
Totaal gehuwde paren
Eenouderhuishouden
Eenouderhuishouden:
Particulier huishouden bestaande uit één ouder met één of meer thuiswonende kinderen.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.
Totaal eenouderhuishoudens
Eenouderhuishouden:
Particulier huishouden bestaande uit één ouder met één of meer thuiswonende kinderen.
Particuliere huishoudens: grootte
Particuliere huishoudens naar grootte van het huishouden.

Huishoudensgrootte:
Aantal personen dat deel uitmaakt van het huishouden.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar particulier, dus niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Trendbreuk (personen in) particuliere huishoudens
Door de verbeterde waarneming van personen in institutionele huishoudens treedt vanaf 2014 een trendbreuk op in de ontwikkeling van het aantal eenpersoonshuishoudens/alleenstaanden. Circa 35 duizend personen die eerst voornamelijk als alleenstaanden getypeerd waren, verschuiven nu naar de institutionele huishoudens. Het aantal alleenstaanden steeg daardoor van 2013 op 2014 met maar duizend personen. Van 2012 op 2013 was die stijging nog 41 duizend personen. Ook de totale stijging van het aantal huishoudens liep als gevolg hiervan terug van 57 duizend van 2012 op 2013 naar 21 duizend van 2013 op 2014.
Vanaf 2011 is er voor de samenstelling van huishoudensgegevens gebruik gemaakt van een nieuwe productiemethode. In deze nieuwe methode worden voor het bepalen van de huishoudenssamenstelling naast de gegevens uit het gemeentelijke bevolkingsregister ook belastingdienstgegevens over samenwonende paren gebruikt. De uitkomsten op basis van de nieuwe methode sluiten goed aan op de voorgaande uitkomsten, maar er treden vanaf 2011 wel kleine verschuivingen op in het aantal huishoudens naar samenstelling. De grootste verandering betreft het aantal overige huishoudens en de niet-gehuwde paren. In 2011 valt het aantal overige huishoudens 10 duizend lager uit dan in 2010. Het aantal niet gehuwde paren valt navenant hoger uit.

Meerpersoonshuishouden
Particulier huishouden bestaande uit twee of meer personen.
2 personen
3 personen
4 personen
5 of meer personen