Leerlingen, deelnemers en studenten; onderwijssoort, woonregio


Deze tabel bevat het aantal leerlingen, deelnemers en studenten in het voortgezet onderwijs (vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo), voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) en hoger onderwijs (ho) naar onderwijssoort, onderwijsniveau, migratieachtergrond, leeftijd en woonregio op 1 oktober van een betreffend school-/studiejaar.

Gegevens beschikbaar voor:
- voortgezet onderwijs: vanaf 2003/'04;
- middelbaar beroepsonderwijs: vanaf 2005/'06;
- voortgezet algemeen volwassenenonderwijs: vanaf 2006/'07;
- hoger onderwijs: vanaf 2000/'01 (vanaf 2015/’16 inclusief de Theologische universiteiten en universiteit voor humanistiek).

Status van de cijfers:
De cijfers over de school-/studiejaren tot en met 2017/'18 zijn definitief en die over het school-/studiejaar 2018/'19 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 28 juni 2019:
De definitieve cijfers over het school-/studiejaar 2017/'18 en de voorlopige cijfers over het school-/studiejaar 2018/'19 zijn toegevoegd.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast. Met ingang van verslagjaar 2016 worden er door CBS geen gegevens meer gepubliceerd over stadsgewesten en grootstedelijke agglomeraties. Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen zijn de filosofie en methode die ten grondslag lagen aan de afbakening niet langer actueel.

Wijzigingen per 5 oktober 2018:
Bij de periode 2017/'18 was de verdeling naar leeftijd bij het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs niet correct. De leeftijdsklassen waren een regel verschoven. Bij deze update is dit gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal 2020 worden de voorlopige cijfers over het school-/studiejaar 2018/'19 vervangen door definitieve cijfers en worden de voorlopige cijfers over het school-/studiejaar 2019/'20 toegevoegd.

Leerlingen, deelnemers en studenten; onderwijssoort, woonregio

Geslacht Leeftijd Onderwijssoort Migratieachtergrond Perioden Regio's Leerlingen/deelnemers/studenten (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal voortgezet onderwijs Totaal 2018/'19* Nederland 968.197
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal voortgezet onderwijs Totaal 2018/'19* Groningen (PV) 29.584
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal voortgezet onderwijs Totaal 2018/'19* Friesland (PV) 38.248
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal voortgezet onderwijs Totaal 2018/'19* Drenthe (PV) 29.240
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal voortgezet onderwijs Totaal 2018/'19* Overijssel (PV) 70.205
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal voortgezet onderwijs Totaal 2018/'19* Flevoland (PV) 26.944
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal voortgezet onderwijs Totaal 2018/'19* Gelderland (PV) 121.302
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal voortgezet onderwijs Totaal 2018/'19* Utrecht (PV) 78.714
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal voortgezet onderwijs Totaal 2018/'19* Noord-Holland (PV) 155.687
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal voortgezet onderwijs Totaal 2018/'19* Zuid-Holland (PV) 203.246
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal voortgezet onderwijs Totaal 2018/'19* Zeeland (PV) 20.483
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal voortgezet onderwijs Totaal 2018/'19* Noord-Brabant (PV) 139.244
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal voortgezet onderwijs Totaal 2018/'19* Limburg (PV) 52.773
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal voortgezet onderwijs Totaal 2018/'19* Niet in te delen (PV) 2.527
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vo algemene leerjaren 1-3 Totaal 2018/'19* Nederland 389.042
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vo algemene leerjaren 1-3 Totaal 2018/'19* Groningen (PV) 11.560
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vo algemene leerjaren 1-3 Totaal 2018/'19* Friesland (PV) 15.581
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vo algemene leerjaren 1-3 Totaal 2018/'19* Drenthe (PV) 11.705
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vo algemene leerjaren 1-3 Totaal 2018/'19* Overijssel (PV) 28.558
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vo algemene leerjaren 1-3 Totaal 2018/'19* Flevoland (PV) 11.390
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vo algemene leerjaren 1-3 Totaal 2018/'19* Gelderland (PV) 47.808
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vo algemene leerjaren 1-3 Totaal 2018/'19* Utrecht (PV) 31.798
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vo algemene leerjaren 1-3 Totaal 2018/'19* Noord-Holland (PV) 62.281
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vo algemene leerjaren 1-3 Totaal 2018/'19* Zuid-Holland (PV) 82.156
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vo algemene leerjaren 1-3 Totaal 2018/'19* Zeeland (PV) 8.146
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vo algemene leerjaren 1-3 Totaal 2018/'19* Noord-Brabant (PV) 56.417
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vo algemene leerjaren 1-3 Totaal 2018/'19* Limburg (PV) 20.635
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vo algemene leerjaren 1-3 Totaal 2018/'19* Niet in te delen (PV) 1.007
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vwo 3-6 Totaal 2018/'19* Nederland 174.098
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vwo 3-6 Totaal 2018/'19* Groningen (PV) 4.947
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vwo 3-6 Totaal 2018/'19* Friesland (PV) 5.593
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vwo 3-6 Totaal 2018/'19* Drenthe (PV) 4.199
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vwo 3-6 Totaal 2018/'19* Overijssel (PV) 10.564
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vwo 3-6 Totaal 2018/'19* Flevoland (PV) 3.559
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vwo 3-6 Totaal 2018/'19* Gelderland (PV) 21.142
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vwo 3-6 Totaal 2018/'19* Utrecht (PV) 17.318
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vwo 3-6 Totaal 2018/'19* Noord-Holland (PV) 31.932
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vwo 3-6 Totaal 2018/'19* Zuid-Holland (PV) 37.273
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vwo 3-6 Totaal 2018/'19* Zeeland (PV) 3.050
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vwo 3-6 Totaal 2018/'19* Noord-Brabant (PV) 24.351
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vwo 3-6 Totaal 2018/'19* Limburg (PV) 9.738
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vwo 3-6 Totaal 2018/'19* Niet in te delen (PV) 432
Totaal mannen en vrouwen Totaal Havo 3-5 Totaal 2018/'19* Nederland 166.100
Totaal mannen en vrouwen Totaal Havo 3-5 Totaal 2018/'19* Groningen (PV) 4.725
Totaal mannen en vrouwen Totaal Havo 3-5 Totaal 2018/'19* Friesland (PV) 6.474
Totaal mannen en vrouwen Totaal Havo 3-5 Totaal 2018/'19* Drenthe (PV) 4.916
Totaal mannen en vrouwen Totaal Havo 3-5 Totaal 2018/'19* Overijssel (PV) 11.701
Totaal mannen en vrouwen Totaal Havo 3-5 Totaal 2018/'19* Flevoland (PV) 4.403
Totaal mannen en vrouwen Totaal Havo 3-5 Totaal 2018/'19* Gelderland (PV) 21.626
Totaal mannen en vrouwen Totaal Havo 3-5 Totaal 2018/'19* Utrecht (PV) 13.408
Totaal mannen en vrouwen Totaal Havo 3-5 Totaal 2018/'19* Noord-Holland (PV) 27.090
Totaal mannen en vrouwen Totaal Havo 3-5 Totaal 2018/'19* Zuid-Holland (PV) 33.845
Totaal mannen en vrouwen Totaal Havo 3-5 Totaal 2018/'19* Zeeland (PV) 3.761
Totaal mannen en vrouwen Totaal Havo 3-5 Totaal 2018/'19* Noord-Brabant (PV) 24.373
Totaal mannen en vrouwen Totaal Havo 3-5 Totaal 2018/'19* Limburg (PV) 9.309
Totaal mannen en vrouwen Totaal Havo 3-5 Totaal 2018/'19* Niet in te delen (PV) 469
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vmbo theoretische-gemengde leerweg 3-4 Totaal 2018/'19* Nederland 113.802
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vmbo theoretische-gemengde leerweg 3-4 Totaal 2018/'19* Groningen (PV) 3.660
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vmbo theoretische-gemengde leerweg 3-4 Totaal 2018/'19* Friesland (PV) 4.958
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vmbo theoretische-gemengde leerweg 3-4 Totaal 2018/'19* Drenthe (PV) 3.734
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vmbo theoretische-gemengde leerweg 3-4 Totaal 2018/'19* Overijssel (PV) 9.058
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vmbo theoretische-gemengde leerweg 3-4 Totaal 2018/'19* Flevoland (PV) 3.279
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vmbo theoretische-gemengde leerweg 3-4 Totaal 2018/'19* Gelderland (PV) 14.330
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vmbo theoretische-gemengde leerweg 3-4 Totaal 2018/'19* Utrecht (PV) 7.964
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vmbo theoretische-gemengde leerweg 3-4 Totaal 2018/'19* Noord-Holland (PV) 16.508
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vmbo theoretische-gemengde leerweg 3-4 Totaal 2018/'19* Zuid-Holland (PV) 23.654
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vmbo theoretische-gemengde leerweg 3-4 Totaal 2018/'19* Zeeland (PV) 2.627
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vmbo theoretische-gemengde leerweg 3-4 Totaal 2018/'19* Noord-Brabant (PV) 17.690
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vmbo theoretische-gemengde leerweg 3-4 Totaal 2018/'19* Limburg (PV) 6.076
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vmbo theoretische-gemengde leerweg 3-4 Totaal 2018/'19* Niet in te delen (PV) 264
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vmbo basis-kaderberoeps 3-4 Totaal 2018/'19* Nederland 95.958
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vmbo basis-kaderberoeps 3-4 Totaal 2018/'19* Groningen (PV) 3.397
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vmbo basis-kaderberoeps 3-4 Totaal 2018/'19* Friesland (PV) 4.342
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vmbo basis-kaderberoeps 3-4 Totaal 2018/'19* Drenthe (PV) 3.612
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vmbo basis-kaderberoeps 3-4 Totaal 2018/'19* Overijssel (PV) 8.120
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vmbo basis-kaderberoeps 3-4 Totaal 2018/'19* Flevoland (PV) 3.209
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vmbo basis-kaderberoeps 3-4 Totaal 2018/'19* Gelderland (PV) 12.720
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vmbo basis-kaderberoeps 3-4 Totaal 2018/'19* Utrecht (PV) 6.417
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vmbo basis-kaderberoeps 3-4 Totaal 2018/'19* Noord-Holland (PV) 13.584
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vmbo basis-kaderberoeps 3-4 Totaal 2018/'19* Zuid-Holland (PV) 19.496
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vmbo basis-kaderberoeps 3-4 Totaal 2018/'19* Zeeland (PV) 2.265
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vmbo basis-kaderberoeps 3-4 Totaal 2018/'19* Noord-Brabant (PV) 13.132
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vmbo basis-kaderberoeps 3-4 Totaal 2018/'19* Limburg (PV) 5.404
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vmbo basis-kaderberoeps 3-4 Totaal 2018/'19* Niet in te delen (PV) 260
Totaal mannen en vrouwen Totaal Praktijkonderwijs Totaal 2018/'19* Nederland 29.197
Totaal mannen en vrouwen Totaal Praktijkonderwijs Totaal 2018/'19* Groningen (PV) 1.295
Totaal mannen en vrouwen Totaal Praktijkonderwijs Totaal 2018/'19* Friesland (PV) 1.300
Totaal mannen en vrouwen Totaal Praktijkonderwijs Totaal 2018/'19* Drenthe (PV) 1.074
Totaal mannen en vrouwen Totaal Praktijkonderwijs Totaal 2018/'19* Overijssel (PV) 2.204
Totaal mannen en vrouwen Totaal Praktijkonderwijs Totaal 2018/'19* Flevoland (PV) 1.104
Totaal mannen en vrouwen Totaal Praktijkonderwijs Totaal 2018/'19* Gelderland (PV) 3.676
Totaal mannen en vrouwen Totaal Praktijkonderwijs Totaal 2018/'19* Utrecht (PV) 1.809
Totaal mannen en vrouwen Totaal Praktijkonderwijs Totaal 2018/'19* Noord-Holland (PV) 4.292
Totaal mannen en vrouwen Totaal Praktijkonderwijs Totaal 2018/'19* Zuid-Holland (PV) 6.822
Totaal mannen en vrouwen Totaal Praktijkonderwijs Totaal 2018/'19* Zeeland (PV) 634
Totaal mannen en vrouwen Totaal Praktijkonderwijs Totaal 2018/'19* Noord-Brabant (PV) 3.281
Totaal mannen en vrouwen Totaal Praktijkonderwijs Totaal 2018/'19* Limburg (PV) 1.611
Totaal mannen en vrouwen Totaal Praktijkonderwijs Totaal 2018/'19* Niet in te delen (PV) 95
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vavo Totaal 2018/'19* Nederland 16.342
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vavo Totaal 2018/'19* Groningen (PV) 467
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vavo Totaal 2018/'19* Friesland (PV) 482
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vavo Totaal 2018/'19* Drenthe (PV) 487
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vavo Totaal 2018/'19* Overijssel (PV) 1.217
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vavo Totaal 2018/'19* Flevoland (PV) 329
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vavo Totaal 2018/'19* Gelderland (PV) 2.227
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vavo Totaal 2018/'19* Utrecht (PV) 1.124
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vavo Totaal 2018/'19* Noord-Holland (PV) 3.352
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vavo Totaal 2018/'19* Zuid-Holland (PV) 3.348
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vavo Totaal 2018/'19* Zeeland (PV) 240
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vavo Totaal 2018/'19* Noord-Brabant (PV) 2.044
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vavo Totaal 2018/'19* Limburg (PV) 960
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vavo Totaal 2018/'19* Niet in te delen (PV) 65
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal middelbaar beroepsonderwijs Totaal 2018/'19* Nederland 498.139
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal middelbaar beroepsonderwijs Totaal 2018/'19* Groningen (PV) 19.624
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal middelbaar beroepsonderwijs Totaal 2018/'19* Friesland (PV) 24.519
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal middelbaar beroepsonderwijs Totaal 2018/'19* Drenthe (PV) 17.798
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal middelbaar beroepsonderwijs Totaal 2018/'19* Overijssel (PV) 40.607
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal middelbaar beroepsonderwijs Totaal 2018/'19* Flevoland (PV) 15.858
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal middelbaar beroepsonderwijs Totaal 2018/'19* Gelderland (PV) 63.494
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal middelbaar beroepsonderwijs Totaal 2018/'19* Utrecht (PV) 32.146
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal middelbaar beroepsonderwijs Totaal 2018/'19* Noord-Holland (PV) 69.928
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal middelbaar beroepsonderwijs Totaal 2018/'19* Zuid-Holland (PV) 102.953
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal middelbaar beroepsonderwijs Totaal 2018/'19* Zeeland (PV) 11.207
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal middelbaar beroepsonderwijs Totaal 2018/'19* Noord-Brabant (PV) 70.082
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal middelbaar beroepsonderwijs Totaal 2018/'19* Limburg (PV) 28.117
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal middelbaar beroepsonderwijs Totaal 2018/'19* Niet in te delen (PV) 1.806
Totaal mannen en vrouwen Totaal Mbo bol Totaal 2018/'19* Nederland 376.661
Totaal mannen en vrouwen Totaal Mbo bol Totaal 2018/'19* Groningen (PV) 15.353
Totaal mannen en vrouwen Totaal Mbo bol Totaal 2018/'19* Friesland (PV) 19.098
Totaal mannen en vrouwen Totaal Mbo bol Totaal 2018/'19* Drenthe (PV) 13.429
Totaal mannen en vrouwen Totaal Mbo bol Totaal 2018/'19* Overijssel (PV) 30.345
Totaal mannen en vrouwen Totaal Mbo bol Totaal 2018/'19* Flevoland (PV) 12.600
Totaal mannen en vrouwen Totaal Mbo bol Totaal 2018/'19* Gelderland (PV) 47.000
Totaal mannen en vrouwen Totaal Mbo bol Totaal 2018/'19* Utrecht (PV) 24.404
Totaal mannen en vrouwen Totaal Mbo bol Totaal 2018/'19* Noord-Holland (PV) 52.756
Totaal mannen en vrouwen Totaal Mbo bol Totaal 2018/'19* Zuid-Holland (PV) 79.583
Totaal mannen en vrouwen Totaal Mbo bol Totaal 2018/'19* Zeeland (PV) 7.611
Totaal mannen en vrouwen Totaal Mbo bol Totaal 2018/'19* Noord-Brabant (PV) 51.549
Totaal mannen en vrouwen Totaal Mbo bol Totaal 2018/'19* Limburg (PV) 21.808
Totaal mannen en vrouwen Totaal Mbo bol Totaal 2018/'19* Niet in te delen (PV) 1.125
Totaal mannen en vrouwen Totaal Mbo bbl Totaal 2018/'19* Nederland 121.478
Totaal mannen en vrouwen Totaal Mbo bbl Totaal 2018/'19* Groningen (PV) 4.271
Totaal mannen en vrouwen Totaal Mbo bbl Totaal 2018/'19* Friesland (PV) 5.421
Totaal mannen en vrouwen Totaal Mbo bbl Totaal 2018/'19* Drenthe (PV) 4.369
Totaal mannen en vrouwen Totaal Mbo bbl Totaal 2018/'19* Overijssel (PV) 10.262
Totaal mannen en vrouwen Totaal Mbo bbl Totaal 2018/'19* Flevoland (PV) 3.258
Totaal mannen en vrouwen Totaal Mbo bbl Totaal 2018/'19* Gelderland (PV) 16.494
Totaal mannen en vrouwen Totaal Mbo bbl Totaal 2018/'19* Utrecht (PV) 7.742
Totaal mannen en vrouwen Totaal Mbo bbl Totaal 2018/'19* Noord-Holland (PV) 17.172
Totaal mannen en vrouwen Totaal Mbo bbl Totaal 2018/'19* Zuid-Holland (PV) 23.370
Totaal mannen en vrouwen Totaal Mbo bbl Totaal 2018/'19* Zeeland (PV) 3.596
Totaal mannen en vrouwen Totaal Mbo bbl Totaal 2018/'19* Noord-Brabant (PV) 18.533
Totaal mannen en vrouwen Totaal Mbo bbl Totaal 2018/'19* Limburg (PV) 6.309
Totaal mannen en vrouwen Totaal Mbo bbl Totaal 2018/'19* Niet in te delen (PV) 681
Totaal mannen en vrouwen Totaal Assistentopleiding (niveau 1) Totaal 2018/'19* Nederland 15.531
Totaal mannen en vrouwen Totaal Assistentopleiding (niveau 1) Totaal 2018/'19* Groningen (PV) 705
Totaal mannen en vrouwen Totaal Assistentopleiding (niveau 1) Totaal 2018/'19* Friesland (PV) 876
Totaal mannen en vrouwen Totaal Assistentopleiding (niveau 1) Totaal 2018/'19* Drenthe (PV) 361
Totaal mannen en vrouwen Totaal Assistentopleiding (niveau 1) Totaal 2018/'19* Overijssel (PV) 1.121
Totaal mannen en vrouwen Totaal Assistentopleiding (niveau 1) Totaal 2018/'19* Flevoland (PV) 462
Totaal mannen en vrouwen Totaal Assistentopleiding (niveau 1) Totaal 2018/'19* Gelderland (PV) 1.626
Totaal mannen en vrouwen Totaal Assistentopleiding (niveau 1) Totaal 2018/'19* Utrecht (PV) 963
Totaal mannen en vrouwen Totaal Assistentopleiding (niveau 1) Totaal 2018/'19* Noord-Holland (PV) 2.605
Totaal mannen en vrouwen Totaal Assistentopleiding (niveau 1) Totaal 2018/'19* Zuid-Holland (PV) 3.965
Totaal mannen en vrouwen Totaal Assistentopleiding (niveau 1) Totaal 2018/'19* Zeeland (PV) 259
Totaal mannen en vrouwen Totaal Assistentopleiding (niveau 1) Totaal 2018/'19* Noord-Brabant (PV) 1.804
Totaal mannen en vrouwen Totaal Assistentopleiding (niveau 1) Totaal 2018/'19* Limburg (PV) 644
Totaal mannen en vrouwen Totaal Assistentopleiding (niveau 1) Totaal 2018/'19* Niet in te delen (PV) 140
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisberoepsopleiding (niveau 2) Totaal 2018/'19* Nederland 83.792
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisberoepsopleiding (niveau 2) Totaal 2018/'19* Groningen (PV) 3.510
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisberoepsopleiding (niveau 2) Totaal 2018/'19* Friesland (PV) 3.607
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisberoepsopleiding (niveau 2) Totaal 2018/'19* Drenthe (PV) 2.955
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisberoepsopleiding (niveau 2) Totaal 2018/'19* Overijssel (PV) 6.423
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisberoepsopleiding (niveau 2) Totaal 2018/'19* Flevoland (PV) 3.004
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisberoepsopleiding (niveau 2) Totaal 2018/'19* Gelderland (PV) 10.318
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisberoepsopleiding (niveau 2) Totaal 2018/'19* Utrecht (PV) 5.450
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisberoepsopleiding (niveau 2) Totaal 2018/'19* Noord-Holland (PV) 13.163
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisberoepsopleiding (niveau 2) Totaal 2018/'19* Zuid-Holland (PV) 18.535
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisberoepsopleiding (niveau 2) Totaal 2018/'19* Zeeland (PV) 1.808
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisberoepsopleiding (niveau 2) Totaal 2018/'19* Noord-Brabant (PV) 10.467
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisberoepsopleiding (niveau 2) Totaal 2018/'19* Limburg (PV) 4.217
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisberoepsopleiding (niveau 2) Totaal 2018/'19* Niet in te delen (PV) 335
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vakopleiding (niveau 3) Totaal 2018/'19* Nederland 123.455
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vakopleiding (niveau 3) Totaal 2018/'19* Groningen (PV) 4.823
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vakopleiding (niveau 3) Totaal 2018/'19* Friesland (PV) 6.736
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vakopleiding (niveau 3) Totaal 2018/'19* Drenthe (PV) 4.486
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vakopleiding (niveau 3) Totaal 2018/'19* Overijssel (PV) 9.954
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vakopleiding (niveau 3) Totaal 2018/'19* Flevoland (PV) 3.861
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vakopleiding (niveau 3) Totaal 2018/'19* Gelderland (PV) 16.367
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vakopleiding (niveau 3) Totaal 2018/'19* Utrecht (PV) 6.872
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vakopleiding (niveau 3) Totaal 2018/'19* Noord-Holland (PV) 16.470
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vakopleiding (niveau 3) Totaal 2018/'19* Zuid-Holland (PV) 25.308
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vakopleiding (niveau 3) Totaal 2018/'19* Zeeland (PV) 3.264
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vakopleiding (niveau 3) Totaal 2018/'19* Noord-Brabant (PV) 17.205
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vakopleiding (niveau 3) Totaal 2018/'19* Limburg (PV) 7.600
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vakopleiding (niveau 3) Totaal 2018/'19* Niet in te delen (PV) 509
Totaal mannen en vrouwen Totaal Middenkaderopleiding (niveau 4a) Totaal 2018/'19* Nederland 275.158
Totaal mannen en vrouwen Totaal Middenkaderopleiding (niveau 4a) Totaal 2018/'19* Groningen (PV) 10.586
Totaal mannen en vrouwen Totaal Middenkaderopleiding (niveau 4a) Totaal 2018/'19* Friesland (PV) 13.296
Totaal mannen en vrouwen Totaal Middenkaderopleiding (niveau 4a) Totaal 2018/'19* Drenthe (PV) 9.994
Totaal mannen en vrouwen Totaal Middenkaderopleiding (niveau 4a) Totaal 2018/'19* Overijssel (PV) 23.107
Totaal mannen en vrouwen Totaal Middenkaderopleiding (niveau 4a) Totaal 2018/'19* Flevoland (PV) 8.527
Totaal mannen en vrouwen Totaal Middenkaderopleiding (niveau 4a) Totaal 2018/'19* Gelderland (PV) 35.157
Totaal mannen en vrouwen Totaal Middenkaderopleiding (niveau 4a) Totaal 2018/'19* Utrecht (PV) 18.848
Totaal mannen en vrouwen Totaal Middenkaderopleiding (niveau 4a) Totaal 2018/'19* Noord-Holland (PV) 37.656
Totaal mannen en vrouwen Totaal Middenkaderopleiding (niveau 4a) Totaal 2018/'19* Zuid-Holland (PV) 55.065
Totaal mannen en vrouwen Totaal Middenkaderopleiding (niveau 4a) Totaal 2018/'19* Zeeland (PV) 5.855
Totaal mannen en vrouwen Totaal Middenkaderopleiding (niveau 4a) Totaal 2018/'19* Noord-Brabant (PV) 40.591
Totaal mannen en vrouwen Totaal Middenkaderopleiding (niveau 4a) Totaal 2018/'19* Limburg (PV) 15.655
Totaal mannen en vrouwen Totaal Middenkaderopleiding (niveau 4a) Totaal 2018/'19* Niet in te delen (PV) 821
Totaal mannen en vrouwen Totaal Specialistenopleiding (niveau 4b) Totaal 2018/'19* Nederland 203
Totaal mannen en vrouwen Totaal Specialistenopleiding (niveau 4b) Totaal 2018/'19* Groningen (PV) 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Specialistenopleiding (niveau 4b) Totaal 2018/'19* Friesland (PV) 4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Specialistenopleiding (niveau 4b) Totaal 2018/'19* Drenthe (PV) 2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Specialistenopleiding (niveau 4b) Totaal 2018/'19* Overijssel (PV) 2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Specialistenopleiding (niveau 4b) Totaal 2018/'19* Flevoland (PV) 4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Specialistenopleiding (niveau 4b) Totaal 2018/'19* Gelderland (PV) 26
Totaal mannen en vrouwen Totaal Specialistenopleiding (niveau 4b) Totaal 2018/'19* Utrecht (PV) 13
Totaal mannen en vrouwen Totaal Specialistenopleiding (niveau 4b) Totaal 2018/'19* Noord-Holland (PV) 34
Totaal mannen en vrouwen Totaal Specialistenopleiding (niveau 4b) Totaal 2018/'19* Zuid-Holland (PV) 80
Totaal mannen en vrouwen Totaal Specialistenopleiding (niveau 4b) Totaal 2018/'19* Zeeland (PV) 21
Totaal mannen en vrouwen Totaal Specialistenopleiding (niveau 4b) Totaal 2018/'19* Noord-Brabant (PV) 15
Totaal mannen en vrouwen Totaal Specialistenopleiding (niveau 4b) Totaal 2018/'19* Limburg (PV) 1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Specialistenopleiding (niveau 4b) Totaal 2018/'19* Niet in te delen (PV) 1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger beroepsonderwijs Totaal 2018/'19* Nederland 455.736
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger beroepsonderwijs Totaal 2018/'19* Groningen (PV) 21.722
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger beroepsonderwijs Totaal 2018/'19* Friesland (PV) 19.349
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger beroepsonderwijs Totaal 2018/'19* Drenthe (PV) 9.998
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger beroepsonderwijs Totaal 2018/'19* Overijssel (PV) 32.882
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger beroepsonderwijs Totaal 2018/'19* Flevoland (PV) 10.506
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger beroepsonderwijs Totaal 2018/'19* Gelderland (PV) 52.544
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger beroepsonderwijs Totaal 2018/'19* Utrecht (PV) 34.245
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger beroepsonderwijs Totaal 2018/'19* Noord-Holland (PV) 64.286
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger beroepsonderwijs Totaal 2018/'19* Zuid-Holland (PV) 91.866
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger beroepsonderwijs Totaal 2018/'19* Zeeland (PV) 6.815
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger beroepsonderwijs Totaal 2018/'19* Noord-Brabant (PV) 69.126
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger beroepsonderwijs Totaal 2018/'19* Limburg (PV) 24.710
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger beroepsonderwijs Totaal 2018/'19* Niet in te delen (PV) 17.687
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2018/'19* Nederland 294.769
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2018/'19* Groningen (PV) 20.384
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2018/'19* Friesland (PV) 2.802
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2018/'19* Drenthe (PV) 2.094
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2018/'19* Overijssel (PV) 11.654
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2018/'19* Flevoland (PV) 2.717
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2018/'19* Gelderland (PV) 31.187
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2018/'19* Utrecht (PV) 28.464
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2018/'19* Noord-Holland (PV) 49.221
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2018/'19* Zuid-Holland (PV) 70.342
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2018/'19* Zeeland (PV) 1.585
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2018/'19* Noord-Brabant (PV) 29.096
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2018/'19* Limburg (PV) 12.671
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2018/'19* Niet in te delen (PV) 32.552
Bron: CBS
Verklaring van tekens