Internationale handel; in- en uitvoer; SITC-3, landen(groepen) 1996-2017

Internationale handel; in- en uitvoer; SITC-3, landen(groepen) 1996-2017

SITC Landen(groepen) Perioden Invoerwaarde (1 000 euro) Uitvoerwaarde (1 000 euro) Handelsbalans (1 000 euro)
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2017 408.884.527 467.434.035 58.549.507
Totaal goederen Totaal EU 2017 221.773.758 333.648.638 111.874.880
Totaal goederen Totaal niet-EU 2017 187.110.770 133.785.397 -53.325.373
Totaal goederen Totaal Europa 2017 255.907.902 359.623.687 103.715.786
Totaal goederen Totaal Afrika 2017 10.025.372 12.767.466 2.742.093
Totaal goederen Totaal Amerika 2017 45.004.511 33.269.717 -11.734.795
Totaal goederen Totaal Azië 2017 95.922.647 58.468.789 -37.453.858
Totaal goederen Totaal Oceanië 2017 2.024.095 3.304.376 1.280.281
Totaal goederen Totaal overige 2017 . . .
Totaal goederen Algerije 2017 797.595 766.590 -31.005
Totaal goederen Argentinië 2017 1.112.457 790.093 -322.364
Totaal goederen Australië 2017 1.220.028 2.598.905 1.378.877
Totaal goederen België en Luxemburg (t/m 1999) 2017 . . .
Totaal goederen België (vanaf 2000) 2017 42.195.705 48.136.637 5.940.932
Totaal goederen Brazilië 2017 4.049.068 2.466.416 -1.582.651
Totaal goederen Bulgarije 2017 602.346 982.027 379.682
Totaal goederen Canada 2017 1.503.107 3.379.770 1.876.663
Totaal goederen Centraal, Oost- en zuidelijk Afrika 2017 1.909.887 1.561.864 -348.024
Totaal goederen China (Volksrepubliek) 2017 36.108.578 11.321.612 -24.786.966
Totaal goederen Cyprus 2017 65.773 342.732 276.959
Totaal goederen Denemarken 2017 3.854.880 5.842.595 1.987.715
Totaal goederen Duitsland 2017 74.340.135 106.850.566 32.510.431
Totaal goederen Estland 2017 304.714 897.447 592.734
Totaal goederen Finland 2017 4.063.399 4.476.694 413.295
Totaal goederen Frankrijk 2017 15.924.556 37.684.217 21.759.661
Totaal goederen Griekenland 2017 560.028 2.254.552 1.694.525
Totaal goederen Hongarije 2017 2.288.049 3.452.294 1.164.245
Totaal goederen Hongkong 2017 5.448.318 2.105.404 -3.342.914
Totaal goederen Ierland 2017 5.629.591 3.734.872 -1.894.719
Totaal goederen India 2017 3.154.442 2.081.302 -1.073.140
Totaal goederen Indonesië 2017 3.039.874 868.335 -2.171.539
Totaal goederen Iran (Islamitische Republiek) 2017 590.873 1.061.202 470.329
Totaal goederen Israël 2017 1.823.565 2.311.427 487.862
Totaal goederen Italië 2017 9.836.708 18.979.778 9.143.070
Totaal goederen Japan 2017 7.727.277 3.713.647 -4.013.630
Totaal goederen Koeweit 2017 1.251.956 532.637 -719.320
Totaal goederen Korea (Republiek) 2017 3.354.739 5.958.518 2.603.779
Totaal goederen Kroatië 2017 288.737 640.040 351.303
Totaal goederen Letland 2017 542.504 586.395 43.891
Totaal goederen Litouwen 2017 864.833 1.031.107 166.275
Totaal goederen Luxemburg (vanaf 2000) 2017 889.957 1.132.381 242.424
Totaal goederen Maleisië 2017 6.687.784 1.399.814 -5.287.970
Totaal goederen Malta 2017 125.217 289.556 164.339
Totaal goederen Niet nader bepaalde landen binnen EU 2017 481.541 1.429.445 947.904
Totaal goederen Niet nader bepaalde landen buiten EU 2017 2.510.033 6.158.487 3.648.454
Totaal goederen Nigeria 2017 1.934.954 2.505.773 570.819
Totaal goederen Noorwegen 2017 10.358.038 4.403.420 -5.954.618
Totaal goederen Oceanië en overige Australië 2017 804.067 705.471 -98.596
Totaal goederen Oostenrijk 2017 2.501.419 5.740.842 3.239.423
Totaal goederen Polen 2017 8.137.153 11.914.154 3.777.001
Totaal goederen Portugal 2017 2.015.857 2.844.889 829.032
Totaal goederen Roemenië 2017 1.392.462 2.524.378 1.131.916
Totaal goederen Russische Federatie 2017 15.246.804 5.391.629 -9.855.175
Totaal goederen Saoedi-Arabië 2017 1.273.550 2.520.809 1.247.259
Totaal goederen Singapore 2017 3.657.717 5.355.831 1.698.114
Totaal goederen Slovenië 2017 480.312 814.691 334.379
Totaal goederen Slowakije 2017 1.279.513 1.480.114 200.601
Totaal goederen Spanje 2017 7.829.775 13.758.013 5.928.238
Totaal goederen Taiwan 2017 3.094.472 3.437.087 342.615
Totaal goederen Thailand 2017 2.890.165 1.101.087 -1.789.078
Totaal goederen Tsjechië (Republiek) 2017 5.300.527 6.982.815 1.682.289
Totaal goederen Turkije 2017 2.801.205 5.925.800 3.124.595
Totaal goederen Verenigde Staten 2017 30.904.410 19.781.038 -11.123.372
Totaal goederen Verenigd Koninkrijk 2017 23.276.125 39.222.685 15.946.559
Totaal goederen Zuid-Afrika 2017 1.300.790 1.879.019 578.229
Totaal goederen Zweden 2017 6.701.942 9.622.720 2.920.778
Totaal goederen Zwitserland 2017 2.457.349 5.821.240 3.363.890
Totaal goederen Overig Oost-Europa 2017 . . .
Totaal goederen Overig West-Europa 2017 . . .
Totaal goederen Overig Europa 2017 3.270.748 4.432.961 1.162.213
Totaal goederen Overig Noord-Afrika 2017 1.448.989 2.744.319 1.295.330
Totaal goederen Overig West-Afrika 2017 2.633.157 3.309.900 676.744
Totaal goederen Overige Midden- en Zuid Amerika 2017 7.434.175 6.842.982 -591.193
Totaal goederen Overig Noord Amerika 2017 1.294 9.417 8.123
Totaal goederen Overige Arabische Golf Staten 2017 . . .
Totaal goederen Overig Azië 2017 9.039.805 3.151.704 -5.888.101
Totaal goederen Andere landen Nabije- en Midden Oosten 2017 . . .
Totaal goederen Overig Nabije en Midden Oosten 2017 4.269.499 5.389.887 1.120.388
0 Voeding en levende dieren Totaal landen(groepen) 2017 40.928.709 62.467.375 21.538.666
0 Voeding en levende dieren Totaal EU 2017 25.779.617 48.876.816 23.097.199
0 Voeding en levende dieren Totaal niet-EU 2017 15.149.092 13.590.560 -1.558.532
0 Voeding en levende dieren Totaal Europa 2017 27.365.431 51.492.392 24.126.961
0 Voeding en levende dieren Totaal Afrika 2017 3.988.400 1.950.184 -2.038.216
0 Voeding en levende dieren Totaal Amerika 2017 6.186.569 2.164.357 -4.022.212
0 Voeding en levende dieren Totaal Azië 2017 3.021.902 6.400.987 3.379.085
0 Voeding en levende dieren Totaal Oceanië 2017 366.406 459.455 93.049
0 Voeding en levende dieren Totaal overige 2017 . . .
0 Voeding en levende dieren Algerije 2017 3.292 224.641 221.349
0 Voeding en levende dieren Argentinië 2017 500.428 25.723 -474.704
0 Voeding en levende dieren Australië 2017 114.852 366.906 252.054
0 Voeding en levende dieren België en Luxemburg (t/m 1999) 2017 . . .
0 Voeding en levende dieren België (vanaf 2000) 2017 6.491.001 7.519.368 1.028.367
0 Voeding en levende dieren Brazilië 2017 2.113.832 156.712 -1.957.120
0 Voeding en levende dieren Bulgarije 2017 69.413 135.314 65.901
0 Voeding en levende dieren Canada 2017 109.527 107.766 -1.761
0 Voeding en levende dieren Centraal, Oost- en zuidelijk Afrika 2017 573.281 295.999 -277.282
0 Voeding en levende dieren China (Volksrepubliek) 2017 645.817 1.890.867 1.245.050
0 Voeding en levende dieren Cyprus 2017 3.761 88.604 84.843
0 Voeding en levende dieren Denemarken 2017 593.985 1.246.217 652.232
0 Voeding en levende dieren Duitsland 2017 8.303.795 16.253.855 7.950.060
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt de Nederlandse invoer-, uitvoerwaarde en de handelsbalans uitgesplitst naar secties, divisies en groepen volgens de Standard International Trade Classification (SITC). De gegevens worden vervolgens verder ingedeeld naar landen(groepen) en continenten. Het dekkingspercentage en de procentuele mutaties van de invoer, uitvoer en handelsbalans, uitgesplitst naar landen(groepen) en continenten zijn alleen voor het totaal van de goederen beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1996 tot en met december 2017.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 14 november 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 28 september 2018:
In het statistiekjaar 2016 zijn diverse correcties doorgevoerd. Hierdoor komt de totale goedereninvoer 4 miljard euro lager uit. Bij de totale goederenuitvoer is dit 2 miljard euro minder. Het gaat onder meer om:
- Aanpassingen in de bijschatmethode;
- Aanpassingen in de in- en uitvoer van vliegtuigen en schepen;
- Aanpassingen in de invoerwaarden van damesondergoed, personenauto’s, ander drukwerk en schijfgeheugens;
- Aanpassingen in de uitvoerwaarden van muziekinstrumenten, levende planten, dvd’s en cd’s;
- Verwijdering van de in- en uitvoer van Zuidelijke blauwvintonijn (03023690).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Handelsbalans
Het saldo van de uitvoerwaarde minus de invoerwaarde.