Historie werkstakingen

Historie werkstakingen

Perioden Geschillen (absoluut) Verloren arbeidsdagen (x 1000) Betrokken werknemers (x 1000)
1901 122 . 4,5
1910 146 366,3 13,2
1920 481 2.354,9 66,5
1930 212 229,3 11,0
1940 23 43,1 3,3
1950 79 162,5 17,6
1960 40 526,1 84,2
1970 47 293,5 86,2
1980 22 56,8 25,6
1990 29 206,7 25,0
2000 23 9,4 10,3
2001 16 45,1 37,4
2002 16 245,5 28,6
2003 14 15,0 10,8
2004 12 62,2 104,2
2005 28 41,7 29,0
2006 31 15,8 11,3
2007 20 26,4 20,7
2008 21 120,6 51,9
2009 25 4,6 3,6
2010 21 59,2 14,1
2011 17 22,0 47,1
2012 18 219,4 89,6
2013 24 19,4 4,5
2014 25 40,9 10,2
2015 27 47,6 42,4
2016 25 19,2 11,1
2017 32 306,3 146,9
2018 28 239,1 33,7
2019 26 391,0 318,7
2020 9 211,0 105,3
2021 22 59,3 28,2
2022 33 39,4 16,5
2023 52 142,1 17,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat gegevens over het aantal geschillen, aantal verloren arbeidsdagen en gemiddeld aantal betrokken werknemers van werkstakingen in Nederland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1901.

Frequentie: per jaar

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 1 mei 2024:
De cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
In april/mei 2025 worden de cijfers over 2024 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Geschillen
Geschil: de eenheid van telling in de Statistiek Werkstakingen.
Alleen de geschillen die leiden tot een werkstaking, werkonderbreking of uitsluiting (of een combinatie daarvan) worden waargenomen.
Werkstaking: een werkstaking of werkonderbreking is het tijdelijk stopzetten van de werkzaamheden door werknemers om tegemoetkoming aan gestelde eisen af te dwingen.
Verloren arbeidsdagen
Verloren arbeidsdagen: het aantal verloren arbeidsdagen wordt berekend door het gemiddeld aantal betrokken werknemers te vermenigvuldigen met de duur van de werkstaking in arbeidsuren en de uitkomst daarvan te delen door 8.
Werkstaking: een werkstaking of werkonderbreking is het tijdelijk stopzetten van de werkzaamheden door werknemers om tegemoetkoming aan gestelde eisen af te dwingen.
Betrokken werknemers
Onder betrokken werknemers wordt verstaan het gemiddeld aantal werknemers per staking. Werknemers met een deeltijd dienstverband zijn omgerekend naar fulltime equivalenten werknemers. Het aantal voltijdswerknemers bij de staking wordt berekend door het aantal verloren arbeidsuren te delen door de tijdsduur van de staking.