Meeste verkeersdoden in middagspits en weekeinde

In 2004 zijn 881 personen het slachtoffer geworden van een dodelijk verkeersongeval. Deze ongevallen gebeuren op werkdagen vooral tijdens de middag- en vroege avondspits, en tijdens het weekeinde in de kleine uurtjes. Jongeren zijn naar verhouding vaak betrokken bij een ongeval waarbij alcohol een rol speelt.

Aantal verkeersdoden afgenomen

Er waren in 2004 ruim 200 verkeersdoden minder dan in 2003. Het aantal verkeersdoden vertoonde de afgelopen dertig jaar een dalende trend. In 1972 was het aantal verkeersdoden nog bijna vier keer zo hoog.

Verkeersdoden

Verkeersdoden

Meeste slachtoffers op zaterdag

Op maandag, dinsdag en woensdag waren er in 2004 per dag gemiddeld 2,2 dodelijke verkeersslachtoffers tegen bijna 2,8 op zaterdag. Ook op zondag was het aantal verkeersdoden met 2,6 hoger dan doordeweeks.

Verkeersdoden naar dag ongeval, 2004

Verkeersdoden naar dag ongeval, 2004

Doordeweeks vooral ’s middags en in de avondspits

Ruim 20 procent van de verkeersdoden viel in de ochtendspits en de rest van de ochtend. ’s Middags tussen twaalf en zes uur was het aantal verkeersslachtoffers bijna twee maal zo hoog: gemiddeld bijna 40 procent van het dagtotaal.

Verkeersdoden naar tijdstip ongeval, 1996/2004

Verkeersdoden naar tijdstip ongeval, 1996/2004

Veel ongevallen in de kleine uurtjes van weekeinde

Doordeweeks viel tweederde van de verkeersdoden door een ongeval tussen zes uur ’s ochtends en zes uur ’s avonds. In het weekeinde is dat anders. Vooral in de nacht van vrijdag op zaterdag en ook in die van zaterdag op zondag is het aantal verkeersdoden fors hoger. Op deze dagen vond een kwart van de dodelijke verkeersongevallen plaats in de kleine uurtjes. Op doordeweekse dagen was dat aandeel minder dan 10 procent.

Verkeersdoden naar dagdeel ongeval, 1996/2004

Verkeersdoden naar dagdeel ongeval, 1996/2004

Ongeval bij jongeren vaker alcoholgerelateerd

Jaarlijks speelt bij 50 tot 60 van de verkeersdoden alcohol een rol. De meeste van deze ongevallen vonden plaats in het weekend, in de nacht van vrijdag op zaterdag of van zaterdag op zondag. Bij de twintigers was in 2004 een van de acht verkeersdoden overleden na een ongeval waarbij een betrokkene alcohol had gebruikt. Dat is twee keer zo veel als gemiddeld.

Wim van den Berg en Ingeborg Deerenberg