Historie arbeid

Historie arbeid

Perioden Beroepsbevolking 15-64 jaar Totaal, 15-64 jaar, beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking 15-64 jaar Mannen, 15-64 jaar, beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking 15-64 jaar Vrouwen, 15-64 jaar, beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Alle leeftijden Totaal, alle leeftijden Mannen en vrouwen, alle leeftijden (x 1 000) Beroepsbevolking Alle leeftijden Totaal, alle leeftijden Mannen en vrouwen, jonger dan 14 jaar (in % van totale ber. bev.) Beroepsbevolking Alle leeftijden Totaal, alle leeftijden Mannen en vrouwen, 14-19 jaar (in % van totale ber. bev.) Beroepsbevolking Alle leeftijden Totaal, alle leeftijden Mannen en vrouwen, 20-24 jaar (in % van totale ber. bev.) Beroepsbevolking Alle leeftijden Totaal, alle leeftijden Mannen en vrouwen, 25-39 jaar (in % van totale ber. bev.) Beroepsbevolking Alle leeftijden Totaal, alle leeftijden Mannen en vrouwen, 40-49 jaar (in % van totale ber. bev.) Beroepsbevolking Alle leeftijden Totaal, alle leeftijden Mannen en vrouwen, 50-64 jaar (in % van totale ber. bev.) Beroepsbevolking Alle leeftijden Totaal, alle leeftijden Mannen en vrouwen, 65 jaar en ouder (in % van totale ber. bev.) Beroepsbevolking Alle leeftijden Mannen Mannen, alle leeftijden (x 1 000) Beroepsbevolking Alle leeftijden Mannen Mannen, jonger dan 14 jaar (in % van totale ber. bev.) Beroepsbevolking Alle leeftijden Mannen Mannen, 14-19 jaar (in % van totale ber. bev.) Beroepsbevolking Alle leeftijden Mannen Mannen, 20-24 jaar (in % van totale ber. bev.) Beroepsbevolking Alle leeftijden Mannen Mannen, 25-39 jaar (in % van totale ber. bev.) Beroepsbevolking Alle leeftijden Mannen Mannen, 40-49 jaar (in % van totale ber. bev.) Beroepsbevolking Alle leeftijden Mannen Mannen, 50-64 jaar (in % van totale ber. bev.) Beroepsbevolking Alle leeftijden Mannen Mannen, 65 jaar en ouder (in % van totale ber. bev.) Beroepsbevolking Alle leeftijden Vrouwen Vrouwen, alle leeftijden (x 1 000) Beroepsbevolking Alle leeftijden Vrouwen Vrouwen, jonger dan 14 jaar (in % van totale ber. bev.) Beroepsbevolking Alle leeftijden Vrouwen Vrouwen, 14-19 jaar (in % van totale ber. bev.) Beroepsbevolking Alle leeftijden Vrouwen Vrouwen, 20-24 jaar (in % van totale ber. bev.) Beroepsbevolking Alle leeftijden Vrouwen Vrouwen, 25-39 jaar (in % van totale ber. bev.) Beroepsbevolking Alle leeftijden Vrouwen Vrouwen, 40-49 jaar (in % van totale ber. bev.) Beroepsbevolking Alle leeftijden Vrouwen Vrouwen, 50-64 jaar (in % van totale ber. bev.) Beroepsbevolking Alle leeftijden Vrouwen Vrouwen, 65 jaar en ouder (in % van totale ber. bev.) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Leeftijd 15-64 Totaal, 15-64 jaar, werkzame beroepsbev (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Leeftijd 15-64 Mannen, 15-64 jaar, werkzame beroepsbev (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Leeftijd 15-64 Vrouwen, 15-64 jaar, werkzame beroepsbev (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Aantallen Alle leeftijden, mannen en vrouwen Alle leeftijden mannen en vrouwen (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Aantallen Alle leeftijden, mannen en vrouwen Landbouw en visserij (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Aantallen Alle leeftijden, mannen en vrouwen Delfstoffenwinning (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Aantallen Alle leeftijden, mannen en vrouwen Industrie (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Aantallen Alle leeftijden, mannen en vrouwen Openbare nutsbedrijven (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Aantallen Alle leeftijden, mannen en vrouwen Bouwnijverheid en installatiebedrijven (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Aantallen Alle leeftijden, mannen en vrouwen Handel en horeca (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Aantallen Alle leeftijden, mannen en vrouwen Transport, opslag en communicatie (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Aantallen Alle leeftijden, mannen en vrouwen Bank/verzekeringswezen, zakelijke dienst (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Aantallen Alle leeftijden, mannen en vrouwen Dienstverlening totaal (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Aantallen Alle leeftijden, mannen en vrouwen Overige economische activiteiten (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Aantallen Alle leeftijden, mannen en vrouwen Huiselijke diensten (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Aantallen Alle leeftijden, mannen Alle leeftijden, mannen (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Aantallen Alle leeftijden, mannen Landbouw en visserij (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Aantallen Alle leeftijden, mannen Delfstoffenwinning (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Aantallen Alle leeftijden, mannen Industrie (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Aantallen Alle leeftijden, mannen Openbare nutsbedrijven (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Aantallen Alle leeftijden, mannen Bouwnijverheid en installatiebedrijven (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Aantallen Alle leeftijden, mannen Handel en horeca (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Aantallen Alle leeftijden, mannen Transport, opslag en communicatie (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Aantallen Alle leeftijden, mannen Bank/verzekeringswezen, zakelijke dienst (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Aantallen Alle leeftijden, mannen Dienstverlening totaal (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Aantallen Alle leeftijden, mannen Huiselijke diensten (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Aantallen Alle leeftijden, mannen Overige economische activiteiten (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Aantallen Alle leeftijden, vrouwen Alle leeftijden, vrouwen (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Aantallen Alle leeftijden, vrouwen Landbouw en visserij (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Aantallen Alle leeftijden, vrouwen Delfstoffenwinning (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Aantallen Alle leeftijden, vrouwen Industrie (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Aantallen Alle leeftijden, vrouwen Openbare nutsbedrijven (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Aantallen Alle leeftijden, vrouwen Bouwnijverheid en installatiebedrijven (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Aantallen Alle leeftijden, vrouwen Handel en horeca (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Aantallen Alle leeftijden, vrouwen Transport, opslag en communicatie (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Aantallen Alle leeftijden, vrouwen Bank/verzekeringswezen, zakelijke dienst (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Aantallen Alle leeftijden, vrouwen Dienstverlening totaal (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Aantallen Alle leeftijden, vrouwen Huiselijke diensten (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Aantallen Alle leeftijden, vrouwen Overige economische activiteiten (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Procentuele verdelingen Alle leeftijden, mannen en vrouwen Landbouw en visserij (in % totale beroepsbevolking) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Procentuele verdelingen Alle leeftijden, mannen en vrouwen Delfstoffenwinning (in % totale beroepsbevolking) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Procentuele verdelingen Alle leeftijden, mannen en vrouwen Industrie (in % totale beroepsbevolking) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Procentuele verdelingen Alle leeftijden, mannen en vrouwen Openbare nutsbedrijven (in % totale beroepsbevolking) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Procentuele verdelingen Alle leeftijden, mannen en vrouwen Bouwnijverheid en installatiebedrijven (in % totale beroepsbevolking) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Procentuele verdelingen Alle leeftijden, mannen en vrouwen Handel en horeca (in % totale beroepsbevolking) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Procentuele verdelingen Alle leeftijden, mannen en vrouwen Transport, opslag en communicatie (in % totale beroepsbevolking) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Procentuele verdelingen Alle leeftijden, mannen en vrouwen Bank/verzekeringswezen, zakelijke dienst (in % totale beroepsbevolking) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Procentuele verdelingen Alle leeftijden, mannen en vrouwen Dienstverlening totaal (in % totale beroepsbevolking) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Procentuele verdelingen Alle leeftijden, mannen en vrouwen Huiselijke diensten (in % totale beroepsbevolking) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Procentuele verdelingen Alle leeftijden, mannen en vrouwen Overige economische activiteiten (in % totale beroepsbevolking) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Procentuele verdelingen Alle leeftijden, mannen Landbouw en visserij (in % totale beroepsbevolking) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Procentuele verdelingen Alle leeftijden, mannen Delfstoffenwinning (in % totale beroepsbevolking) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Procentuele verdelingen Alle leeftijden, mannen Industrie (in % totale beroepsbevolking) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Procentuele verdelingen Alle leeftijden, mannen Openbare nutsbedrijven (in % totale beroepsbevolking) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Procentuele verdelingen Alle leeftijden, mannen Bouwnijverheid en installatiebedrijven (in % totale beroepsbevolking) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Procentuele verdelingen Alle leeftijden, mannen Handel en horeca (in % totale beroepsbevolking) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Procentuele verdelingen Alle leeftijden, mannen Transport, opslag en communicatie (in % totale beroepsbevolking) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Procentuele verdelingen Alle leeftijden, mannen Bank/verzekeringswezen, zakelijke dienst (in % totale beroepsbevolking) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Procentuele verdelingen Alle leeftijden, mannen Dienstverlening totaal (in % totale beroepsbevolking) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Procentuele verdelingen Alle leeftijden, mannen Huiselijke diensten (in % totale beroepsbevolking) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Procentuele verdelingen Alle leeftijden, mannen Overige economische activiteiten (in % totale beroepsbevolking) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Procentuele verdelingen Alle leeftijden, vrouwen Landbouw en visserij (in % totale beroepsbevolking) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Procentuele verdelingen Alle leeftijden, vrouwen Delfstoffenwinning (in % totale beroepsbevolking) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Procentuele verdelingen Alle leeftijden, vrouwen Industrie (in % totale beroepsbevolking) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Procentuele verdelingen Alle leeftijden, vrouwen Openbare nutsbedrijven (in % totale beroepsbevolking) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Procentuele verdelingen Alle leeftijden, vrouwen Bouwnijverheid en installatiebedrijven (in % totale beroepsbevolking) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Procentuele verdelingen Alle leeftijden, vrouwen Handel en horeca (in % totale beroepsbevolking) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Procentuele verdelingen Alle leeftijden, vrouwen Transport, opslag en communicatie (in % totale beroepsbevolking) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Procentuele verdelingen Alle leeftijden, vrouwen Bank/verzekeringswezen, zakelijke dienst (in % totale beroepsbevolking) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Procentuele verdelingen Alle leeftijden, vrouwen Dienstverlening totaal (in % totale beroepsbevolking) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Procentuele verdelingen Alle leeftijden, vrouwen Huiselijke diensten (in % totale beroepsbevolking) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Naar economische activiteit en geslacht Procentuele verdelingen Alle leeftijden, vrouwen Overige economische activiteiten (in % totale beroepsbevolking) Beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking, totaal (x 1 000) Beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking, mannen (x 1 000) Beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking, vrouwen (x 1 000) Beroepsdeelneming Naar leeftijd en geslacht Totaal Beroepsdeelneming, totaal (% van desbetreffende bevolkingscategorie) Beroepsdeelneming Naar leeftijd en geslacht Totaal Beroepsdeelneming,14-19 jaar (% van desbetreffende bevolkingscategorie) Beroepsdeelneming Naar leeftijd en geslacht Totaal Beroepsdeelneming,20-24 jaar (% van desbetreffende bevolkingscategorie) Beroepsdeelneming Naar leeftijd en geslacht Totaal Beroepsdeelneming,25-39 jaar (% van desbetreffende bevolkingscategorie) Beroepsdeelneming Naar leeftijd en geslacht Totaal Beroepsdeelneming,40-49 jaar (% van desbetreffende bevolkingscategorie) Beroepsdeelneming Naar leeftijd en geslacht Totaal Beroepsdeelneming,50-64 jaar (% van desbetreffende bevolkingscategorie) Beroepsdeelneming Naar leeftijd en geslacht Totaal Beroepsdeelneming,65 jaar en ouder (% van desbetreffende bevolkingscategorie) Beroepsdeelneming Naar leeftijd en geslacht Mannen Beroepsdeelneming,totaal, mannen (% van desbetreffende bevolkingscategorie) Beroepsdeelneming Naar leeftijd en geslacht Mannen Beroepsdeelneming,14-19 jaar, mannen (% van desbetreffende bevolkingscategorie) Beroepsdeelneming Naar leeftijd en geslacht Mannen Beroepsdeelneming,20-24 jaar, mannen (% van desbetreffende bevolkingscategorie) Beroepsdeelneming Naar leeftijd en geslacht Mannen Beroepsdeelneming,25-39 jaar, mannen (% van desbetreffende bevolkingscategorie) Beroepsdeelneming Naar leeftijd en geslacht Mannen Beroepsdeelneming,40-49 jaar, mannen (% van desbetreffende bevolkingscategorie) Beroepsdeelneming Naar leeftijd en geslacht Mannen Beroepsdeelneming,50-64 jaar, mannen (% van desbetreffende bevolkingscategorie) Beroepsdeelneming Naar leeftijd en geslacht Mannen Beroepsdeelneming,65 jaar en ouder, man. (% van desbetreffende bevolkingscategorie) Beroepsdeelneming Naar leeftijd en geslacht Vrouwen Beroepsdeelneming,totaal, vrouwen (% van desbetreffende bevolkingscategorie) Beroepsdeelneming Naar leeftijd en geslacht Vrouwen Beroepsdeelneming,14-19 jaar, vrouwen (% van desbetreffende bevolkingscategorie) Beroepsdeelneming Naar leeftijd en geslacht Vrouwen Beroepsdeelneming,20-24 jaar, vrouwen (% van desbetreffende bevolkingscategorie) Beroepsdeelneming Naar leeftijd en geslacht Vrouwen Beroepsdeelneming,25-39 jaar, vrouwen (% van desbetreffende bevolkingscategorie) Beroepsdeelneming Naar leeftijd en geslacht Vrouwen Beroepsdeelneming,40-49 jaar, vrouwen (% van desbetreffende bevolkingscategorie) Beroepsdeelneming Naar leeftijd en geslacht Vrouwen Beroepsdeelneming,50-64 jaar, vrouwen (% van desbetreffende bevolkingscategorie) Beroepsdeelneming Naar leeftijd en geslacht Vrouwen Beroepsdeelneming,65 jaar en ouder,vrouw (% van desbetreffende bevolkingscategorie) Geregistreerde werklozen Geregistreerde werklozen, totaal (x 1 000) Geregistreerde werklozen Geregistreerde werklozen, mannen (x 1 000) Geregistreerde werklozen Geregistreerde werklozen, vrouwen (x 1 000) Geregistreerde werklozen Geregistreerde werklozen, % beroepsbev. (%) Werkgelegenheid Totaal Banen (x 1 000) Werkgelegenheid Totaal Arbeidsjaren (x 1 000) Werkgelegenheid Werknemers Banen (x 1 000) Werkgelegenheid Werknemers Arbeidsjaren (x 1 000) Werkgelegenheid Werknemers Arbeidsduur voltijders in uren (absoluut) Werkgelegenheid Werknemers Arbeidsvolume in uren (x mln) Werkgelegenheid Zelfstandigen en meewerkende gezinsleden Banen (x 1 000) Werkgelegenheid Zelfstandigen en meewerkende gezinsleden Arbeidsjaren (x 1 000) Werkgelegenheid Per week overeengekomen arbeidsduur (uren) Werkgelegenheid Vakantiedagen per jaar (absoluut) Werkgelegenheid Tewerkgestelden op aanvullende werken (x 1 000) Indexcijfers cao-lonen Indexcijfers cao-lonen, totaal (1972=100) Indexcijfers cao-lonen Particuliere bedrijven Index cao-lonen, totaal part. bedrijven (1972=100) Indexcijfers cao-lonen Particuliere bedrijven Index cao-lonen, landbouw en visserij (1972=100) Indexcijfers cao-lonen Particuliere bedrijven Index cao-lonen, industrie (1972=100) Indexcijfers cao-lonen Particuliere bedrijven Index cao-lonen, bouwnijverheid (1972=100) Indexcijfers cao-lonen Particuliere bedrijven Index cao-lonen, fin./zakelijke dienst (1972=100) Indexcijfers cao-lonen Index cao-lonen, overheid (1972=100) Indexcijfers cao-lonen Index cao-lonen, gesubsidieerde sector (1980=100) Bruto lonen Uurloon nijverheidsarbeiders (euro) Bruto lonen Per maand Nijverheid en dienstverlenende bedrijven Maandloon, totaal (euro) Bruto lonen Per maand Nijverheid en dienstverlenende bedrijven Maandloon, mannen (euro) Bruto lonen Per maand Nijverheid en dienstverlenende bedrijven Maandloon, vrouwen (euro) Bruto lonen Per maand Nijverheid en dienstverlenende bedrijven Maandloon, nijverheid (euro) Bruto lonen Per maand Nijverheid en dienstverlenende bedrijven Maandloon, handel (euro) Bruto lonen Per maand Nijverheid en dienstverlenende bedrijven Maandloon, transport (euro) Bruto lonen Per maand Nijverheid en dienstverlenende bedrijven Maandloon, bank- en verzekeringswezen (euro) Bruto lonen Per maand Nijverheid en dienstverlenende bedrijven Maandloon, overige dienstverlening (euro) Bruto lonen Per maand Landbouw, visserij, nijverheid en overig (euro) Bruto lonen Bruto uurloon nijverheidsarbeiders (euro) Bruto lonen Loonkosten per gewerkt uur, nijverheid (euro) Bruto lonen Minimumloon (euro)
1899 . . . 1.934 1,9 16,7 15,3 30,4 14,5 15,4 5,8 1.502 1,7 14,3 13,2 32,2 15,9 16,6 6,0 432 2,3 24,9 22,5 24,4 9,7 11,2 4,9 . . . 1.934 588 16 491 4 140 209 121 44 258 62 197 1.502 508 15 406 4 140 162 118 30 58 8 61 432 80 2 85 0 1 47 3 14 201 190 0 30,4 1 25 0 7 11 6 2 13 10 3 34 1 27 0 9 11 8 2 4 1 4 19 0 20 0 0 11 1 3 47 44 0 - - - 56 55 66 57 56 53 36 89 73 90 96 96 92 64 25 37 43 20 17 17 13 - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1909 . . . 2.244 1,3 17,1 15,3 31,5 15,0 14,5 5,3 1.723 1,1 14,5 13,4 33,3 16,4 15,7 5,6 521 1,7 25,4 21,5 25,8 10,3 10,7 4,5 . . . 2.244 618 23 594 9 162 256 158 66 295 62 214 1.723 524 21 483 9 162 198 154 41 69 9 62 521 94 3 111 0 1 58 4 24 226 205 0 27,5 1 27 0 7 11 7 3 13 10 3 30 1 28 1 9 12 9 2 4 1 4 18 1 21 0 0 11 1 5 43 39 0 - - - 57 57 69 58 56 53 33 88 74 94 97 96 91 58 26 40 45 22 18 18 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1920 . . . 2.721 0,9 17,8 15,6 31,3 15,4 14,8 4,2 2.091 0,8 14,6 13,5 33,2 17,1 16,2 4,6 630 1,3 28,6 22,4 24,7 9,8 10,0 3,1 . . . 2.721 639 47 768 20 190 312 220 114 358 54 221 2.091 549 43 625 19 188 230 209 70 104 10 54 630 90 3 143 1 2 82 10 45 254 211 0 23,5 2 28 1 7 12 8 4 13 8 2 26 2 30 1 9 11 10 3 5 1 3 14 1 23 0 0 13 2 7 40 34 0 - - - 57 60 71 59 56 53 28 88 74 95 98 98 91 50 26 45 47 21 16 16 9 . . . . . . . . . . . . 49,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1930 . . . 3.171 0,1 17,0 16,0 32,7 15,4 15,2 3,7 2.417 0,0 13,5 13,5 34,7 17,1 17,0 4,2 753 0,1 28,3 23,6 26,3 9,8 9,5 2,4 . . . 3.171 640 51 903 20 256 453 241 133 414 58 244 2.417 541 49 738 20 253 324 231 79 122 9 58 753 99 2 164 1 3 129 10 54 292 234 0 20,2 2 29 1 8 14 8 4 13 8 2 22 2 31 1 11 13 10 3 5 0 2 13 0 22 0 0 17 1 7 39 31 0 - - - 56 60 71 59 56 51 24 87 73 93 98 97 89 43 26 48 50 22 17 15 7 74 69 5 . . . . . . . . . 48,5 . . . . 8 12 . . . . 0,3 . . . . . . . . . . . .
1935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 329 313 16 . . . . . . . . . 48,5 . 55,9 . . 6 10 . . . . 0,2 . . . . . . . . . . . .
1936 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 368 350 19 . . . . . . . . . 49,0 . 46,0 . . 6 10 . . 11 . 0,2 . . . . . . . . . . . .
1937 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 324 308 16 . . . . . . . . . 49,0 . 44,9 . . 6 10 . . . . 0,2 . . . . . . . . . . . .
1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 303 288 15 . . . . . . . . . 49,5 . 50,2 10 . 6 11 . . 11 . 0,2 . . . . . . . . . 0,2 . .
1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 236 224 12 . . . . . . . . . 49,0 . 60,0 10 . 6 11 . . 11 . 0,2 . . . . . . . . . . . .
1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . 49,0 . . . . 7 11 . . . . 0,2 . . . . . . . . . . . .
1941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 11 . . . . 0,3 . . . . . . . . . . . .
1942 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 11 . . . . 0,3 . . . . . . . . . . . .
1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 12 . . . . 0,3 . . . . . . . . . . . .
1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 12 . . . . . . . . . . . . . . . . .
1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . 13 . 11 14 . . 15 . 0,4 . . . . . . . . . . . .
1946 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . 16 . 14 17 . . . . 0,4 . . . . . . . . . . . .
1947 . . . 3.866 . 14,6 14,8 32,6 17,6 16,8 3,6 2.923 . 11,3 12,6 34,6 19,0 18,5 3,9 944 . 24,9 21,5 26,6 13,1 11,4 2,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - 55 58 71 60 58 52 20 83 66 92 98 98 90 36 27 49 51 24 21 17 6 32 29 3 . . . . . . . . . . . 15,2 17 . 15 18 . . . . 0,4 . . . . . . . . . . . .
1948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 30 26 4 . . . . . . . . . . . 13,4 18 . 15 18 . . . . 0,5 . . . . . . . . . . . .
1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 43 . 5 . . . . . . . . . . . 20,2 19 . 16 19 . . . . 0,5 . . . . . . . . . . . .
1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 59 54 5 . 4.015 3.663 2.924 2.791 2.280 6.365 1.091 872 . . 21,4 20 20 18 21 . 22 20 . 0,5 . . . . . . . . . . . .
1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 68 62 7 . 4.033 3.682 2.952 2.819 2.280 6.427 1.081 863 . . 25,0 22 . 19 22 . . . . 0,5 . . . . . . . . . . . .
1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 106 98 8 . 4.019 3.671 2.952 2.819 2.280 6.426 1.067 852 . . 28,2 22 . 19 23 . . . . 0,5 . . . . . . . . . 0,7 . .
1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 76 69 8 . 4.097 3.748 3.043 2.906 2.279 6.622 1.054 842 . . 23,2 22 . 21 23 . . . . 0,6 . . . . . . . . . 0,8 . .
1954 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 52 46 6 . 4.214 3.860 3.171 3.028 2.278 6.897 1.043 833 . . 15,9 25 . 23 26 . . . . 0,7 . . . . . . . . . 0,9 . .
1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 33 29 4 . 4.297 3.942 3.269 3.121 2.277 7.106 1.028 821 . . 12,0 27 26 24 27 . 29 24 . 0,7 . . . . . . . . . 0,9 . .
1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 24 21 3 . 4.368 4.012 3.354 3.202 2.275 7.285 1.014 810 . . 10,1 28 28 26 28 . 30 26 . 0,7 . . . . . . . . . 1,0 . .
1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 33 30 4 . 4.397 4.043 3.405 3.251 2.273 7.390 993 793 48,0 . 10,6 31 31 29 32 . 33 29 . 0,8 . . . . . . . . . 1,1 . .
1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 69 63 6 . 4.365 4.015 3.389 3.236 2.271 7.350 976 779 48,0 . 16,2 32 32 32 33 . 34 30 . 0,9 . . . . . . . . . 1,1 . .
1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 49 44 5 . 4.417 4.067 3.454 3.298 2.269 7.482 963 769 48,0 . 13,8 33 33 34 34 . 35 30 . 0,9 . . . . . . . . . 1,1 . .
1960 . . . 4.220 . 12,4 14,1 32,1 18,1 20,6 2,8 3.241 . 8,3 11,4 34,5 19,8 22,8 3,1 979 . 26,6 23,3 23,5 12,1 12,9 1,6 . . . 4.220 505 65 1.374 32 373 643 294 241 542 151 116 3.241 413 63 1.142 30 361 411 272 145 257 2 146 979 92 1 232 2 12 232 22 96 285 114 5 12,0 2 33 1 9 15 7 6 13 3 4 13 2 35 1 11 13 8 5 8 0 5 9 0 24 0 1 24 2 10 29 12 1 - - - 52 54 73 58 57 51 11 81 55 91 98 98 91 20 24 55 56 19 17 14 3 29 25 4 . 4.506 4.155 3.563 3.403 2.241 7.626 943 753 48,0 . 7,6 36 36 36 37 . 38 33 . 1,0 . . . . . . . . . 1,3 . .
1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 21 18 3 . 4.610 4.224 3.673 3.481 2.190 7.624 937 743 46,5 . 4,1 37 37 37 38 . 40 34 . 1,1 . . . . . . . . . 1,4 . .
1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 21 17 4 . 4.742 4.319 3.810 3.586 2.135 7.653 932 733 45,5 . 2,9 40 40 39 40 . 42 38 . 1,2 . . . . . . . . . 1,5 . .
1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 24 20 4 . 4.844 4.384 3.918 3.661 2.102 7.698 926 723 45,0 . 1,8 43 42 42 43 . 45 41 . 1,3 . . . . . . . . . 1,7 . .
1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 21 17 4 . 4.968 4.469 4.047 3.755 2.084 7.825 922 714 45,0 . 2,0 50 49 48 50 . 51 49 . 1,5 . . . . . . . . . 2,0 . 196
1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 25 22 4 . 5.052 4.516 4.140 3.814 2.080 7.935 912 702 45,0 . 2,2 55 54 51 55 . 56 54 . 1,6 . . . . . . . . . 2,1 . 216
1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 36 31 4 . 5.134 4.561 4.228 3.868 2.080 8.047 906 692 45,0 . 1,8 60 59 56 60 . 61 60 . 1,7 . . . . . . . . . 2,5 . 236
1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 75 68 7 . 5.164 4.557 4.262 3.873 2.071 8.022 902 684 44,5 . 2,8 64 63 61 64 . 64 64 . 1,9 . . . . . . . . . 2,7 . 248
1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 68 61 8 . 5.258 4.612 4.367 3.941 2.048 8.071 891 671 44,0 . 2,2 67 67 64 68 . 68 67 . 2,0 . . . . . . . . . 2,9 . 258
1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 49 42 7 . 5.390 4.700 4.509 4.041 2.030 8.201 882 659 43,5 . 2,2 73 73 70 74 . 74 73 . 2,2 . . . . . . . . . 3,3 . 275
1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 44 36 8 0,9 5.469 4.763 4.596 4.115 2.007 8.257 873 648 43,0 . . 80 79 79 80 . 80 80 . 2,5 . . . . . . . . . 3,8 . 310
1971 . . . 4.835 . 10,6 17,7 32,4 18,5 19,1 1,7 3.590 . 6,8 14,7 35,5 20,1 21,1 1,9 1.244 . 21,8 26,3 23,3 13,9 13,2 1,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - 50 38 71 62 59 50 6 74 35 85 97 96 85 11 25 42 56 24 23 17 2 62 51 11 1,3 5.519 4.793 4.653 4.155 1.986 8.253 866 638 42,5 . . 89 88 87 89 . 89 89 . 2,9 . . . . . . . . . 4,5 . 327
1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 108 91 17 2,3 5.481 4.748 4.621 4.118 1.969 8.109 860 629 42,5 . . 100 100 100 100 100 100 100 . 3,2 606 647 372 623 533 657 637 . . 5,0 . 369
1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 110 88 21 2,3 5.511 4.756 4.662 4.139 1.951 8.077 849 617 42,0 . . 112 112 111 112 111 114 111 . 3,7 686 731 435 702 588 759 765 . . 6,0 . 427
1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 135 107 28 2,8 5.543 4.765 4.702 4.158 1.907 7.930 841 607 41,0 . . 128 128 126 128 126 131 127 . 4,3 796 842 531 806 700 867 885 . . 7,1 . 476
1975 . . . 4.927 . 8,0 15,9 37,8 18,7 18,4 1,3 3.608 . 5,1 12,7 40,3 20,0 20,5 1,4 1.319 . 15,4 24,3 31,3 15,2 12,8 1,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - 48 28 70 64 61 46 4 70 26 80 97 95 79 8 25 30 58 30 26 17 2 195 153 42 4,0 5.541 4.746 4.713 4.152 1.876 7.789 829 594 40,0 . . 144 144 151 143 140 148 143 . 4,9 897 946 618 908 785 1.005 977 . . 8,1 8,8 569
1976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 211 160 51 4,3 5.577 4.753 4.761 4.172 1.865 7.780 816 581 40,0 . . 157 157 167 156 152 160 156 . 5,3 972 1.022 668 987 854 1.080 1.040 . . 8,6 9,6 653
1977 . . . 4.973 . 6,6 16,1 39,7 18,6 18,1 1,0 3.635 . 4,2 12,6 41,7 20,0 20,3 1,1 1.338 . 12,4 24,7 34,4 15,2 12,5 0,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - 47 23 70 65 61 45 3 69 21 78 96 94 77 6 25 24 59 31 27 16 1 204 145 58 4,1 5.614 4.776 4.819 4.213 1.860 7.836 795 563 40,0 . . 169 169 180 167 162 176 166 . 5,8 1.084 1.140 751 1.091 962 1.219 1.158 1.308 . 9,4 10,4 698
1978 . . . 4.978 . 6,3 15,9 40,5 18,7 17,6 0,9 3.615 . 4,2 12,4 42,5 20,1 19,8 1,0 1.363 . 11,4 24,4 35,6 15,4 12,4 0,7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - 46 21 69 65 61 44 3 67 20 76 95 93 75 6 25 22 59 32 28 16 1 201 134 67 4,1 5.680 4.817 4.891 4.263 1.852 7.893 789 555 40,0 . . 179 180 190 176 173 195 176 . 6,2 1.152 1.215 800 1.162 1.013 1.302 1.235 1.388 . 10,0 11,4 759
1979 . . . 4.996 . 6,2 15,9 41,1 18,8 17,1 0,9 3.604 . 4,3 12,3 43,0 20,2 19,3 1,0 1.392 . 10,8 24,2 36,6 15,7 12,1 0,6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - 46 21 68 64 60 43 3 66 20 75 94 92 72 5 25 21 59 33 29 16 1 194 123 71 3,9 5.796 4.896 5.006 4.345 1.843 8.006 789 551 40,0 . . 188 190 201 184 191 206 182 . 6,6 1.227 1.298 842 1.241 1.080 1.373 1.310 1.443 . . 12,3 795
1980 . . . 5.103 . 6,6 16,0 41,5 18,7 16,5 0,7 3.626 . 4,7 12,5 43,2 20,1 18,8 0,8 1.477 . 10,9 23,6 37,9 15,6 11,4 0,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 194 95 99 48 27 70 67 61 42 2 69 27 76 95 92 70 5 27 27 61 36 30 16 1 217 141 76 4,3 5.862 4.932 5.070 4.383 1.839 8.061 792 549 40,0 30,5 . 195 199 210 192 200 215 186 100 6,9 1.288 1.357 898 1.296 1.149 1.414 1.384 1.497 . . 13,0 829
1981 . . . 5.184 . 6,1 16,3 42,5 18,7 15,8 0,6 3.639 . 4,4 12,4 44,0 20,4 18,2 0,6 1.545 . 10,3 25,4 38,9 14,8 10,2 0,4 . . . 4.877 245 8 1.191 32 370 840 332 534 1.070 254 9 3.471 206 8 996 29 355 521 285 319 545 1 206 1.406 38 1 195 3 15 319 47 216 525 8 47 5,0 0 24 1 8 17 7 11 22 0 5 6 0 29 1 10 15 8 9 16 0 6 3 0 14 0 1 23 3 15 37 1 3 307 168 139 48 26 71 67 61 40 2 68 25 74 94 92 67 4 28 26 67 37 30 15 1 317 217 100 6,1 5.829 4.870 5.039 4.326 1.834 7.934 790 544 39,9 29,1 . 200 206 222 199 220 221 185 102 7,3 1.357 1.432 938 1.367 1.203 1.467 1.469 1.528 . . 13,7 854
1982 . . . 5.223 . 5,6 16,2 43,1 18,9 15,6 0,6 3.640 . 4,0 12,4 44,5 20,5 17,9 0,7 1.583 . 9,2 25,1 39,9 15,3 10,1 0,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 437 255 182 48 24 70 67 62 39 2 67 23 73 94 91 66 4 29 24 67 39 31 15 1 468 333 135 9,0 5.731 4.748 4.946 4.211 1.829 7.700 785 537 39,9 28,8 . 213 221 240 213 249 235 190 108 7,7 1.447 1.526 1.009 1.463 1.280 1.541 1.575 1.585 . . 14,5 898
1983 . . . 5.262 . 5,0 16,2 43,8 19,1 15,3 0,6 3.642 . 3,7 12,4 45,0 20,7 17,6 0,7 1.620 . 8,0 24,9 41,0 15,7 10,0 0,4 . . . 4.729 246 8 1.087 30 295 798 324 529 1.133 279 5 3.313 202 7 910 28 281 494 274 315 575 1 228 1.416 45 1 178 3 13 303 50 214 559 4 50 5,2 0 23 1 6 17 7 11 24 0 6 6 0 28 1 9 15 8 10 17 0 7 3 0 13 0 1 21 4 15 39 0 4 533 329 204 48 22 69 67 62 39 2 67 22 72 93 91 64 4 29 22 67 40 32 15 1 612 446 166 11,7 5.667 4.658 4.884 4.125 1.812 7.476 783 533 39,6 27,8 . 214 227 249 218 258 241 182 109 7,8 1.469 1.547 1.034 1.492 1.298 1.561 1.579 1.559 . . 15,2 930
1984 . . . 5.291 . 4,6 16,1 44,3 19,7 14,8 0,5 3.645 . 3,4 12,3 45,3 21,3 17,2 0,6 1.646 . 7,4 24,4 42,0 16,2 9,7 0,3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 534 324 210 47 20 68 68 63 38 2 66 20 71 93 91 62 4 29 20 66 41 33 15 1 591 425 166 11,2 5.718 4.672 4.930 4.139 1.795 7.432 788 533 39,3 29,8 . 213 228 249 219 258 242 179 106 7,9 1.483 1.556 1.048 1.497 1.314 1.583 1.593 1.557 1.500 . 15,6 902
1985 . . . 5.320 . 4,3 15,9 44,7 20,2 14,4 0,5 3.647 . 3,1 12,2 45,5 21,8 16,7 0,6 1.673 . 6,8 23,9 43,0 16,7 9,3 0,3 . . . 4.838 243 11 1.074 30 297 826 331 550 1.170 306 6 3.364 198 10 895 27 283 506 277 329 592 1 246 1.474 44 1 179 3 14 320 54 221 578 5 60 5,0 0 22 1 6 17 7 11 24 0 6 6 0 27 1 8 15 8 10 18 0 7 3 0 12 0 1 22 4 15 39 0 4 482 283 199 47 19 67 68 63 36 2 65 18 70 93 91 59 3 29 19 65 42 33 14 1 511 358 153 9,7 5.824 4.762 5.029 4.228 1.770 7.482 795 534 38,8 30,8 . 215 231 253 222 259 247 178 106 8,0 1.508 1.581 1.070 1.514 1.337 1.591 1.618 1.546 1.514 . 16,4 902
1986 . . . 5.553 . 4,6 15,5 44,5 20,7 14,0 0,6 3.722 . 3,5 12,1 45,0 22,2 16,3 0,8 1.831 . 6,9 22,4 43,3 17,6 9,4 0,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 475 248 227 48 22 69 70 65 37 2 66 22 71 92 91 59 4 37 22 66 46 37 16 1 474 310 164 8,6 5.962 4.861 5.160 4.325 1.754 7.588 802 535 38,7 30,8 . 217 234 255 225 262 250 179 106 8,1 1.532 1.606 1.091 1.532 1.375 1.606 1.709 1.573 1.538 . 17,2 902
1987 5.743 3.763 1.980 5.787 . 5,0 15,1 44,2 21,2 13,7 0,8 3.798 . 3,9 12,1 44,5 22,6 16,0 0,9 1.989 . 7,0 20,9 43,6 18,6 9,4 0,5 5.257 3.536 1.721 5.302 243 12 1.154 32 280 916 352 596 1.374 344 12 3.571 190 11 948 29 266 543 287 344 689 1 265 1.730 53 2 206 3 14 372 64 253 685 11 79 4,6 0 22 1 5 17 7 11 26 0 7 5 0 27 1 7 15 8 10 19 0 7 3 0 12 0 1 22 4 15 40 1 5 486 226 259 50 24 70 72 67 37 3 66 25 72 92 91 58 5 34 24 67 50 41 17 1 456 278 178 7,9 6.082 4.944 5.271 4.406 1.746 7.694 811 538 38,6 29,8 . 218 235 257 226 259 251 181 107 8,3 1.553 1.630 1.113 1.557 1.386 1.622 1.734 1.603 1.561 . 17,6 902
1988 5.867 3.797 2.070 5.908 . 4,8 14,6 44,1 22,2 13,6 0,7 3.830 . 3,9 11,7 44,1 23,5 15,9 0,9 2.078 . 6,5 20,1 44,1 19,7 9,2 0,4 5.378 3.564 1.814 5.418 243 13 1.154 30 290 956 360 605 1.465 301 7 3.597 186 11 944 27 272 565 291 338 729 1 234 1.821 56 2 211 3 17 392 70 268 737 7 66 4,5 0 21 1 5 18 7 11 27 0 6 5 0 26 1 8 16 8 9 20 0 7 3 0 12 0 1 22 4 15 41 0 4 490 233 257 50 24 69 73 67 37 2 66 25 70 92 91 58 5 35 24 68 52 43 18 1 453 281 173 7,7 6.213 5.030 5.390 4.486 1.743 7.817 823 544 38,6 28,9 . 220 237 260 229 261 251 182 108 8,4 1.577 1.659 1.144 1.581 1.394 1.658 1.782 1.622 1.585 . 17,3 902
1989 5.929 3.825 2.104 5.969 . 4,4 14,2 44,6 22,8 13,4 0,7 3.858 . 3,7 11,3 44,3 24,3 15,6 0,8 2.111 . 5,8 19,5 45,2 20,0 9,2 0,3 5.477 3.619 1.858 5.517 241 11 1.189 30 292 969 375 604 1.515 290 7 3.652 185 9 973 27 277 577 302 340 736 1 226 1.865 56 2 216 3 16 392 73 264 779 6 64 4,4 0 22 1 5 18 7 11 28 0 5 5 0 27 1 8 16 8 9 20 0 6 3 0 12 0 1 21 4 14 42 0 3 452 206 246 50 24 68 73 67 37 2 66 25 69 92 91 57 5 35 22 67 54 43 18 1 407 244 163 6,9 6.368 5.130 5.536 4.583 1.739 7.972 833 546 38,6 29,0 . 223 240 265 232 268 253 185 110 8,6 1.609 1.691 1.176 1.615 1.420 1.705 1.801 1.664 1.618 . 17,6 902
1990 6.063 3.865 2.198 6.104 . 4,0 13,8 45,1 23,2 13,2 0,7 3.897 . 3,3 11,0 44,6 24,7 15,6 0,8 2.206 . 5,1 18,9 46,0 20,6 9,0 0,4 5.644 3.686 1.958 5.685 251 10 1.225 27 296 1.006 378 615 1.546 332 7 3.718 186 9 991 23 282 592 298 340 751 0 246 1.967 65 1 234 3 14 414 80 275 795 7 86 4,4 0 22 1 5 18 7 11 27 0 6 5 0 27 1 8 16 8 . . . . 3 0 12 0 1 21 4 14 40 0 4 419 179 240 51 23 67 75 69 37 2 66 24 67 93 91 57 5 36 22 68 56 45 18 1 358 209 149 5,9 6.559 5.257 5.714 4.702 1.741 8.185 846 555 38,6 31,1 . 230 247 276 238 278 261 192 114 8,9 1.668 1.754 1.231 1.679 1.461 1.768 1.854 1.744 1.681 . 18,3 910
1991 6.189 3.912 2.277 6.225 . 3,6 13,4 45,3 24,1 13,1 0,6 3.941 . 2,9 10,8 44,7 25,4 15,5 0,7 2.284 . 4,6 17,8 46,3 21,9 9,0 0,3 5.790 3.732 2.057 5.826 239 13 1.235 28 300 1.043 400 611 1.668 289 6 3.761 179 12 995 24 284 613 313 339 786 0 218 2.065 61 1 241 3 16 430 87 272 882 5 72 4,1 0 21 1 5 18 7 11 29 0 5 5 0 26 1 8 16 8 9 21 0 6 3 0 12 0 1 21 4 13 43 0 4 400 180 220 52 22 67 76 70 37 2 66 23 67 93 91 56 4 37 21 66 58 48 19 1 334 190 145 5,4 6.689 5.327 5.843 4.772 1.740 8.303 846 555 38,5 31,1 . 239 256 286 247 289 270 198 118 9,3 1.717 1.805 1.284 1.707 1.528 1.835 1.939 1.836 1.742 . 19,0 938
1992 6.296 3.967 2.330 6.331 . 3,1 13,0 45,3 24,8 13,2 0,5 3.995 . 2,7 10,5 44,6 26,0 15,5 0,7 2.336 . 4,0 17,3 46,5 22,8 9,3 0,3 5.885 3.781 2.105 5.920 228 9 1.221 26 283 1.065 413 640 1.690 345 7 3.809 176 8 984 23 267 623 327 342 807 0 253 2.111 52 1 237 3 16 441 86 298 884 7 93 3,9 0 21 0 5 18 7 11 29 0 6 5 0 26 1 7 16 9 9 21 0 7 3 0 11 0 1 21 4 14 42 0 4 411 186 225 52 21 66 77 71 38 2 67 22 66 94 92 57 4 38 20 66 60 50 19 1 336 195 141 5,3 6.787 5.398 5.928 4.821 1.740 8.388 859 577 38,5 30,2 . 248 268 301 258 303 282 204 122 9,8 1.801 1.895 1.359 1.793 1.591 1.905 2.053 1.919 1.827 . 19,9 968
1993 6.406 3.999 2.407 6.442 . 2,8 12,5 45,5 25,2 13,4 0,6 4.028 . 2,6 10,2 44,6 26,1 15,8 0,7 2.414 . 3,2 16,3 47,1 23,7 9,4 0,3 5.925 3.771 2.154 5.961 224 11 1.190 21 286 1.090 406 648 1.739 347 9 3.800 173 8 960 19 270 633 315 340 822 0 260 2.161 51 1 230 3 16 457 90 308 917 9 87 3,8 0 20 0 5 18 7 11 29 0 6 5 0 25 1 7 17 8 9 22 0 7 2 0 11 0 1 21 4 14 42 0 4 481 228 253 53 20 65 78 72 38 2 67 22 66 94 92 56 4 39 17 65 62 52 20 1 415 240 175 6,5 6.804 5.393 5.934 4.798 1.740 8.348 870 595 38,5 . . 256 276 309 266 315 290 209 127 10,0 1.860 1.953 1.426 1.851 1.644 1.970 2.106 1.982 1.885 . 20,6 982
1994 6.466 4.014 2.452 6.500 . 2,6 11,9 45,7 25,4 13,8 0,5 4.042 . 2,4 9,8 44,6 26,5 16,1 0,7 2.458 . 3,1 15,4 47,6 23,5 10,2 0,2 5.920 3.747 2.172 5.953 225 9 1.139 27 291 1.119 418 652 1.734 328 10 3.776 172 8 919 23 273 654 321 346 815 0 243 2.178 53 1 220 4 17 465 98 307 919 10 85 3,9 0 20 1 5 19 7 11 30 0 6 5 0 25 1 7 18 9 9 22 0 7 3 0 10 0 1 22 5 14 43 1 4 547 266 280 53 19 65 78 73 39 2 66 21 66 93 92 57 4 39 17 65 63 52 22 1 486 283 203 7,5 6.854 5.373 5.962 4.759 1.739 8.277 892 614 . . . 260 281 316 271 321 294 211 128 . . . . . . . . . 1.923 . 20,8 982
1995 6.596 4.067 2.529 6.626 . 2,5 11,0 45,9 25,9 14,3 0,4 4.092 . 2,3 9,1 44,8 26,7 16,4 0,6 2.534 . 2,9 13,9 47,6 24,5 10,9 0,2 6.063 3.814 2.249 6.093 . . . . . . . . . . . 3.839 . . . . . . . . . . . 2.254 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533 253 281 54 19 65 79 74 41 2 67 21 66 93 93 58 3 41 17 64 64 55 24 0 464 260 204 7,0 6.975 5.450 6.076 4.828 1.737 8.405 798 574 - - - 263 284 324 274 327 297 213 128 . . . . . . . . . . . 21,2 982
1996 6.686 4.098 2.588 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.185 3.870 2.315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 228 273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 240 201 6,6 7.146 5.540 6.216 4.905 1.739 8.525 825 588 - - - 267 290 328 280 334 302 216 130 . . . . . . . . . . . 21,6 996
1997 6.832 4.140 2.692 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.384 3.940 2.444 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 200 248 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 199 176 5,5 . . . . 1.733 . . . - - . 272 296 334 287 342 308 221 130 . . . . . . . . . . . 22,3 1.013
1998 6.941 4.190 2.751 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.587 4.036 2.551 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 153 201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 155 132 4,1 - - - - 1.721 - - - - - - 280 306 345 296 353 317 226 134 . . . . . . . . . . . 22,8 1.040
1999 7.069 4.233 2.836 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.768 4.105 2.663 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 128 173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 115 105 3,1 . . . . 1.717 . . . - - . 289 314 355 305 365 325 233 138 . . . . . . . . . . . . .
2000 7.187 4.275 2.912 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.917 4.161 2.755 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 114 157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 98 90 2,6 . . . . 1.717 . . . - - . 298 324 369 315 375 335 240 142 . . . . . . . . . . . . .
2001 7.314 4.317 2.997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.062 4.209 2.853 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 109 143 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 77 69 2,0 . . . . 1.715 . . . - - . 312 339 381 328 394 354 251 150 . . . . . . . . . . . . .
2002 7.427 4.358 3.069 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.125 4.211 2.914 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 147 155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 91 79 2,3 . . . . 1.718 . . . - - . 323 351 398 340 410 366 261 156 . . . . . . . . . . . . .
2003 7.510 4.368 3.142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .