Vacatures; bedrijfskenmerken, SBI'93, 1997 - 2009

Vacatures; bedrijfskenmerken, SBI'93, 1997 - 2009

Bedrijfskenmerken Perioden Vacatures na de trendbreuk Openstaande vacatures (x 1 000) Vacatures na de trendbreuk Ontstane vacatures (x 1 000) Vacatures na de trendbreuk Vervulde vacatures (x 1 000) Vacatures voor de trendbreuk Openstaande vacatures (x 1 000) Vacatures voor de trendbreuk Ontstane vacatures (x 1 000) Vacatures voor de trendbreuk Vervulde vacatures (x 1 000)
A-O Totaal SBI'93 2006 1e kwartaal . . . 185,4 252 224
A-O Totaal SBI'93 2006 2e kwartaal . . . 210,0 283 259
A-O Totaal SBI'93 2006 3e kwartaal . . . 200,5 264 274
A-O Totaal SBI'93 2006 4e kwartaal 221,2 257 256 208,0 246 238
A-O Totaal SBI'93 2007 1e kwartaal 239,0 293 275 . . .
A-O Totaal SBI'93 2007 2e kwartaal 251,1 302 290 . . .
A-O Totaal SBI'93 2007 3e kwartaal 238,2 272 285 . . .
A-O Totaal SBI'93 2007 4e kwartaal 240,2 260 258 . . .
A-O Totaal SBI'93 2007 jaarcijfer 239,8 1.127 1.108 . . .
A-O Totaal SBI'93 2008 1e kwartaal 250,0 275 266 . . .
A-O Totaal SBI'93 2008 2e kwartaal 255,9 287 281 . . .
A-O Totaal SBI'93 2008 3e kwartaal 237,5 263 289 . . .
A-O Totaal SBI'93 2008 4e kwartaal 187,8 204 254 . . .
A-O Totaal SBI'93 2008 jaarcijfer 239,3 1.030 1.089 . . .
A-O Totaal SBI'93 2009 1e kwartaal 153,9 187 221 . . .
A-O Totaal SBI'93 2009 2e kwartaal 136,8 185 202 . . .
A-O Totaal SBI'93 2009 3e kwartaal 124,4 182 195 . . .
A-O Totaal SBI'93 2009 4e kwartaal 119,1 171 176 . . .
A-O Totaal SBI'93 2009 jaarcijfer 142,1 725 793 . . .
A, B Landbouw, bosbouw en visserij 2006 1e kwartaal . . . 3,9 7 6
A, B Landbouw, bosbouw en visserij 2006 2e kwartaal . . . 5,1 10 9
A, B Landbouw, bosbouw en visserij 2006 3e kwartaal . . . 3,5 11 13
A, B Landbouw, bosbouw en visserij 2006 4e kwartaal 4,5 9 10 4,0 8 7
A, B Landbouw, bosbouw en visserij 2007 1e kwartaal 5,2 9 8 . . .
A, B Landbouw, bosbouw en visserij 2007 2e kwartaal 6,3 13 12 . . .
A, B Landbouw, bosbouw en visserij 2007 3e kwartaal 4,9 8 9 . . .
A, B Landbouw, bosbouw en visserij 2007 4e kwartaal 3,8 5 6 . . .
A, B Landbouw, bosbouw en visserij 2007 jaarcijfer 5,1 34 35 . . .
A, B Landbouw, bosbouw en visserij 2008 1e kwartaal 4,4 7 6 . . .
A, B Landbouw, bosbouw en visserij 2008 2e kwartaal 4,6 8 8 . . .
A, B Landbouw, bosbouw en visserij 2008 3e kwartaal 3,7 7 7 . . .
A, B Landbouw, bosbouw en visserij 2008 4e kwartaal 2,4 4 6 . . .
A, B Landbouw, bosbouw en visserij 2008 jaarcijfer 4,0 26 27 . . .
A, B Landbouw, bosbouw en visserij 2009 1e kwartaal 2,2 4 4 . . .
A, B Landbouw, bosbouw en visserij 2009 2e kwartaal 2,4 4 4 . . .
A, B Landbouw, bosbouw en visserij 2009 3e kwartaal 2,2 4 4 . . .
A, B Landbouw, bosbouw en visserij 2009 4e kwartaal 1,7 3 3 . . .
A, B Landbouw, bosbouw en visserij 2009 jaarcijfer 2,2 15 16 . . .
C-F Nijverheid 2006 1e kwartaal . . . 30,6 38 33
C-F Nijverheid 2006 2e kwartaal . . . 35,3 42 38
C-F Nijverheid 2006 3e kwartaal . . . 36,9 41 39
C-F Nijverheid 2006 4e kwartaal 38,3 37 37 37,3 36 35
C-F Nijverheid 2007 1e kwartaal 42,1 44 40 . . .
C-F Nijverheid 2007 2e kwartaal 45,4 45 42 . . .
C-F Nijverheid 2007 3e kwartaal 45,7 40 40 . . .
C-F Nijverheid 2007 4e kwartaal 44,8 38 39 . . .
C-F Nijverheid 2007 jaarcijfer 43,7 167 160 . . .
C-F Nijverheid 2008 1e kwartaal 49,2 42 38 . . .
C-F Nijverheid 2008 2e kwartaal 47,0 38 40 . . .
C-F Nijverheid 2008 3e kwartaal 41,7 33 38 . . .
C-F Nijverheid 2008 4e kwartaal 28,1 21 34 . . .
C-F Nijverheid 2008 jaarcijfer 43,6 134 151 . . .
C-F Nijverheid 2009 1e kwartaal 19,6 19 28 . . .
C-F Nijverheid 2009 2e kwartaal 16,1 17 21 . . .
C-F Nijverheid 2009 3e kwartaal 14,6 17 19 . . .
C-F Nijverheid 2009 4e kwartaal 13,7 17 18 . . .
C-F Nijverheid 2009 jaarcijfer 17,8 70 85 . . .
G-K Commerciële dienstverlening 2006 1e kwartaal . . . 109,8 152 134
G-K Commerciële dienstverlening 2006 2e kwartaal . . . 122,3 170 157
G-K Commerciële dienstverlening 2006 3e kwartaal . . . 118,5 155 159
G-K Commerciële dienstverlening 2006 4e kwartaal 131,7 153 157 119,3 142 141
G-K Commerciële dienstverlening 2007 1e kwartaal 141,7 176 166 . . .
G-K Commerciële dienstverlening 2007 2e kwartaal 144,0 177 175 . . .
G-K Commerciële dienstverlening 2007 3e kwartaal 136,7 158 165 . . .
G-K Commerciële dienstverlening 2007 4e kwartaal 140,5 161 157 . . .
G-K Commerciële dienstverlening 2007 jaarcijfer 139,6 672 663 . . .
G-K Commerciële dienstverlening 2008 1e kwartaal 139,9 159 160 . . .
G-K Commerciële dienstverlening 2008 2e kwartaal 144,2 170 165 . . .
G-K Commerciële dienstverlening 2008 3e kwartaal 130,6 156 170 . . .
G-K Commerciële dienstverlening 2008 4e kwartaal 100,0 123 154 . . .
G-K Commerciële dienstverlening 2008 jaarcijfer 133,8 609 649 . . .
G-K Commerciële dienstverlening 2009 1e kwartaal 80,4 109 129 . . .
G-K Commerciële dienstverlening 2009 2e kwartaal 68,2 106 119 . . .
G-K Commerciële dienstverlening 2009 3e kwartaal 64,0 109 113 . . .
G-K Commerciële dienstverlening 2009 4e kwartaal 60,2 103 106 . . .
G-K Commerciële dienstverlening 2009 jaarcijfer 73,2 427 467 . . .
L-O Niet-commerc. dienstv.(geen huish) 2006 1e kwartaal . . . 41,1 55 51
L-O Niet-commerc. dienstv.(geen huish) 2006 2e kwartaal . . . 47,3 61 55
L-O Niet-commerc. dienstv.(geen huish) 2006 3e kwartaal . . . 41,5 57 62
L-O Niet-commerc. dienstv.(geen huish) 2006 4e kwartaal 46,8 59 53 47,4 60 54
L-O Niet-commerc. dienstv.(geen huish) 2007 1e kwartaal 50,0 63 60 . . .
L-O Niet-commerc. dienstv.(geen huish) 2007 2e kwartaal 55,5 68 62 . . .
L-O Niet-commerc. dienstv.(geen huish) 2007 3e kwartaal 50,9 66 71 . . .
L-O Niet-commerc. dienstv.(geen huish) 2007 4e kwartaal 51,1 57 57 . . .
L-O Niet-commerc. dienstv.(geen huish) 2007 jaarcijfer 51,3 254 250 . . .
L-O Niet-commerc. dienstv.(geen huish) 2008 1e kwartaal 56,5 67 62 . . .
L-O Niet-commerc. dienstv.(geen huish) 2008 2e kwartaal 60,0 72 68 . . .
L-O Niet-commerc. dienstv.(geen huish) 2008 3e kwartaal 61,4 67 73 . . .
L-O Niet-commerc. dienstv.(geen huish) 2008 4e kwartaal 57,3 56 60 . . .
L-O Niet-commerc. dienstv.(geen huish) 2008 jaarcijfer 58,0 262 263 . . .
L-O Niet-commerc. dienstv.(geen huish) 2009 1e kwartaal 51,7 55 61 . . .
L-O Niet-commerc. dienstv.(geen huish) 2009 2e kwartaal 50,2 57 58 . . .
L-O Niet-commerc. dienstv.(geen huish) 2009 3e kwartaal 43,6 52 59 . . .
L-O Niet-commerc. dienstv.(geen huish) 2009 4e kwartaal 43,5 49 49 . . .
L-O Niet-commerc. dienstv.(geen huish) 2009 jaarcijfer 49,0 212 226 . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal vacatures bij particuliere
bedrijven en de overheid. Het betreft openstaande,
ontstane en vervulde vacatures.
De gegevens over vacatures zijn gedetailleerd naar:
- economische activiteit volgens de
Standaardbedrijfsindeling (SBI) 1993;
- bedrijfsgrootte;
- kwartaal en jaar.

Gegevens over 1997 - 2009.

Frequentie:Stopgezet.

Wijzigingen per 10 mei 2010:
Stopgezet.
Reden van stopzetten:
De indeling naar economische activiteit is gewijzigd.
De Standaard Bedrijfs Indeling SBI'93 is vervangen door
SBI 2008. De huidige indeling heeft minder detail.
De gegevens over de uitsplitsing naar SBI 2008 zijn te
vinden in de StatLine tabel
href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80472ned"
>Vacatures; SBI 2008; totaal

Toelichting onderwerpen

Vacatures na de trendbreuk
In de loop van 2006 is het CBS overgegaan op een vernieuwd
bedrijfsregister waarin de bedrijven op een iets andere manier zijn
onderverdeeld.
De overgang heeft geleid tot een kleine trendbreuk in de uitkomsten.
Om een beeld te geven van omvang van de breuk zijn voor het vierde
kwartaal van 2006 telkens twee cijfers gepubliceerd: het cijfer voor
de trendbreuk en het cijfer na de trendbreuk.
Openstaande vacatures
Het aantal openstaande vacatures per kwartaal heeft betrekking op
de vacatures bij particuliere bedrijven en overheidssectoren aan
het einde van het kwartaal.
Ontstane vacatures
Het aantal ontstane vacatures per kwartaal heeft betrekking op de
vacatures bij particuliere bedrijven en overheidssectoren die
tijdens het verslagkwartaal zijn ontstaan.
Bij de ontstane en vervulde vacatures worden ook gerekend de
vacatures die in het verslagkwartaal zowel ontstaan als inmiddels
weer vervuld zijn.
Vervulde vacatures
Vervulde vacatures incl. vervallen vacatures.
Het aantal vervulde vacatures per kwartaal heeft betrekking op de
vacatures bij particuliere bedrijven en overheidssectoren die tijdens
het verslagkwartaal zijn vervuld.
Bij de ontstane en vervulde vacatures worden ook gerekend de vacatures
die in het verslagkwartaal zowel ontstaan als inmiddels weer vervuld
zijn.
Vacatures voor de trendbreuk
In de loop van 2006 is het CBS overgegaan op een vernieuwd
bedrijfsregister waarin de bedrijven op een iets andere manier zijn
onderverdeeld.
De overgang heeft geleid tot een kleine trendbreuk in de uitkomsten.
Om een beeld te geven van omvang van de breuk zijn voor het vierde
kwartaal van 2006 telkens twee cijfers gepubliceerd: het cijfer voor
de trendbreuk en het cijfer na de trendbreuk.
Openstaande vacatures
Het aantal openstaande vacatures per kwartaal heeft betrekking op
de vacatures bij particuliere bedrijven en overheidssectoren aan
het einde van het kwartaal.
Ontstane vacatures
Het aantal ontstane vacatures per kwartaal heeft betrekking op de
vacatures bij particuliere bedrijven en overheidssectoren die
tijdens het verslagkwartaal zijn ontstaan.
Bij de ontstane en vervulde vacatures worden ook gerekend de
vacatures die in het verslagkwartaal zowel ontstaan als inmiddels
weer vervuld zijn.
Vervulde vacatures
Vervulde vacatures incl. vervallen vacatures.
Het aantal vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures
bij particuliere bedrijven en overheidssectoren aan het einde van
het kwartaal.
Bij de ontstane en vervulde vacatures worden ook gerekend de
vacatures die in het verslagkwartaal zowel ontstaan als inmiddels
weer vervuld zijn.