Monitor computerbranche vierde kwartaal 2005

Omzet computerbranche bijna 8 procent hoger

De omzet in de computerbranche is in het vierde kwartaal van 2005 weer hoger uitgekomen. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2004 nam de omzet met bijna 8 procent toe.

Dit is al het zevende opeenvolgende kwartaal met een omzettoename. In 2002 en 2003 nam de omzet nog gemiddeld 3 procent per jaar af. In het tweede kwartaal 2004 schreef de computerbranche weer positieve omzetcijfers. In de kwartalen die volgden werd de toename van de omzet alleen maar groter. Over heel 2005 kwam de omzetgroei bij de computerbranche uit op 7 procent in vergelijking met een jaar eerder, meer dan een verdubbeling ten opzichte van de groei in 2004.

Omzetontwikkeling en aantal openstaande vacatures
Ontwikkeling: t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling en aantal openstaande vacatures

Aantal ontstane vacatures bijna verdubbeld

Ook de vraag naar nieuw personeel in de computerbranche is het afgelopen jaar sterk toegenomen. In 2005 ontstonden 27 duizend nieuwe vacatures, een stijging van 13 duizend ten opzichte van 2004. De laatste keer dat zoveel nieuwe vacatures ontstonden was in 2000. Positieve uitschieters in 2005 waren het eerste en derde kwartaal met respectievelijk 8 en 7 duizend nieuwe vacatures.

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Aantal ontstane en vervulde vacatures

In 2005 werden 23 duizend vacatures vervuld tegen 12 duizend een jaar eerder. Het aanbod van nieuwe banen was in 2005 echter groter dan het aantal vervulde vacatures. Hierdoor nam het aantal openstaande vacatures in 2005 met bijna 3 duizend toe tot bijna 7 duizend vacatures.