Monitor computerbranche eerste kwartaal 2006

Omzet computerbranche fors toegenomen

De omzet in de computerbranche is in het eerste kwartaal van 2006 opnieuw flink gestegen. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2005 nam de omzet met bijna 13 procent toe.

Na een lange periode van afnemende omzetten kwam begin 2004 het omslagpunt in de omzetontwikkeling. Na een aarzelende start in het tweede kwartaal van 2004 nam de omzet in de kwartalen daarna flink toe met enkele uitschieters van bijna 9 procent. Samen met de uitzendbranche profiteren de IT-dienstverleners in de zakelijke dienstverlening het meest van de aantrekkende economie.

Omzetontwikkeling en aantal openstaande vacatures,
ontwikkeling: t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling en aantal openstaande vacatures

Aanhoudende vraag naar nieuw personeel

In het eerste kwartaal van 2006 ontstonden 9 duizend nieuwe vacatures tegen 8 duizend in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het aantal vervulde vacatures kwam in de eerste drie maanden van 2006 uit op 7 duizend. Een jaar eerder in het eerste kwartaal waren dit er nog 2 duizend minder. De lange reeks van stijgende omzetten en de toenemende vraag naar nieuw personeel duiden op een structureel herstel in de computerbranche.

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Aantal vervulde vacatures stabiel

Het aantal vervulde vacatures is de laatste vier kwartalen redelijk stabiel gebleven. Doordat het aantal nieuwe vacatures sneller steeg in vergelijking met het aantal vervulde is het aantal openstaande vacatures toegenomen van 7 duizend in het eerste kwartaal van 2005 tot bijna 10 duizend in het eerste kwartaal van dit jaar. Vanaf het eerste kwartaal van 2005 is het aantal openstaande vacatures ieder kwartaal toegenomen.