Geboorte; kerncijfers, 1950-2022

Geboorte; kerncijfers, 1950-2022

Perioden Gemiddeld kindertal per vrouw Gemiddeld kindertal per vrouw (aantal) Gemiddeld kindertal per man Gemiddeld kindertal per man (aantal) Gemiddelde leeftijd van de moeder Totaal alle kinderen (jaar) Gemiddelde leeftijd van de moeder Bij 1e kind (jaar) Gemiddelde leeftijd van de vader Totaal alle kinderen (jaar) Gemiddelde leeftijd van de vader Bij 1e kind van de moeder (jaar)
2000 1,723 1,614 30,7 29,1 33,5 32,0
2001 1,710 1,596 30,8 29,2 33,6 32,1
2002 1,731 1,612 30,9 29,2 33,7 32,2
2003 1,747 1,626 31,0 29,3 33,8 32,3
2004 1,726 1,609 31,0 29,4 34,0 32,5
2005 1,708 1,598 31,1 29,4 34,0 32,5
2006 1,720 1,615 31,1 29,4 34,1 32,5
2007 1,718 1,620 31,1 29,4 34,1 32,5
2008 1,773 1,679 31,1 29,4 34,1 32,4
2009 1,790 1,704 31,0 29,4 34,0 32,4
2010 1,796 1,719 31,0 29,4 34,0 32,4
2011 1,759 1,695 31,0 29,4 34,0 32,4
2012 1,723 1,671 31,0 29,4 34,0 32,4
2013 1,679 1,638 31,0 29,4 34,0 32,4
2014 1,713 1,678 31,1 29,5 34,0 32,5
2015 1,658 1,630 31,1 29,6 34,1 32,5
2016 1,663 1,639 31,2 29,7 34,1 32,6
2017 1,619 1,601 31,3 29,8 34,2 32,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kerncijfers over vruchtbaarheid, levend- en doodgeboren kinderen en meerlingbevallingen naar geslacht. Het betreft de geboorten onder de inwoners van Nederland.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Levend geboren kinderen naar geslacht;
- Levend geboren kinderen naar leeftijd van de moeder (op 31 december) in leeftijdsgroepen;
- Levend geboren kinderen naar volgorde van geboorte uit de moeder;
- Levend geboren kinderen naar burgerlijke staat van de moeder;
- Levend geboren kinderen naar migratieachtergrond van de moeder;
- Doodgeboren kinderen naar zwangerschapsduur;
- Geboorten: één- en meerlingen;
- Gemiddeld kindertal per vrouw;
- Gemiddeld kindertal per man;
- Gemiddelde leeftijd van de moeder naar volgorde van geboorte uit de moeder;
- Gemiddelde leeftijd van de vader naar volgorde van geboorte uit de moeder.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar vanaf:
De meeste gegevens zijn beschikbaar vanaf 1950.
Uitzonderingen hierop zijn levend geboren kinderen naar migratieachtergrond van de moeder (vanaf 1996), doodgeboren kinderen met een zwangerschapsduur van 24 of meer weken (vanaf 1991), het gemiddeld kindertal per man (vanaf 1996) en de gemiddelde leeftijd van de vader (vanaf 1996).

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijziging per 6 november 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel 'Geboorte; kerncijfers'. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Gemiddeld kindertal per vrouw
Dit cijfer kan worden opgevat als het gemiddelde aantal kinderen dat een vrouw krijgt indien de in een bepaald jaar waargenomen leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers gedurende haar leven zouden gelden.

Leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers:
Het aantal levend geboren kinderen dat door vrouwen in een bepaalde leeftijdsgroep in een bepaalde periode wordt geboren gedeeld door het gemiddeld aantal vrouwen in die leeftijdsgroep en periode.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van geboorte van het kind is verstreken sinds de geboortedatum van de moeder.
Gemiddeld kindertal per vrouw
Dit cijfer kan worden opgevat als het gemiddelde aantal kinderen dat een vrouw krijgt indien de in een bepaald jaar waargenomen leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers gedurende haar leven zouden gelden.

Leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers:
Het aantal levend geboren kinderen dat door vrouwen in een bepaalde leeftijdsgroep in een bepaalde periode wordt geboren gedeeld door het gemiddeld aantal vrouwen in die leeftijdsgroep en periode.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van geboorte van het kind is verstreken sinds de geboortedatum van de moeder.
Gemiddeld kindertal per man
Dit cijfer kan worden opgevat als het gemiddelde aantal kinderen dat een man krijgt indien de in een bepaald jaar waargenomen leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers gedurende zijn leven zouden gelden.
Beschikbaar vanaf 1996.

Leeftijdsspecifiek vruchtbaarheidscijfer:
Levend geboren kinderen die in een bepaald jaar worden geboren van vaders in een bepaalde leeftijdsgroep gedeeld door het gemiddeld aantal mannen in die leeftijdsgroep in dat jaar.
Van onbekende vaders is de leeftijd geschat.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van geboorte van het kind is verstreken sinds de geboortedatum van de vader.
Van onbekende vaders is de leeftijd geschat.

Gemiddeld kindertal per man
Dit cijfer kan worden opgevat als het gemiddelde aantal kinderen dat een man krijgt indien de in een bepaald jaar waargenomen leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers gedurende zijn leven zouden gelden.

Leeftijdsspecifiek vruchtbaarheidscijfer:
Levend geboren kinderen die in een bepaald jaar worden geboren van vaders in een bepaalde leeftijdsgroep gedeeld door het gemiddeld aantal mannen in die leeftijdsgroep in dat jaar.
Van onbekende vaders is de leeftijd geschat.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van geboorte van het kind is verstreken sinds de geboortedatum van de vader.
Van onbekende vaders is de leeftijd geschat.

Gemiddelde leeftijd van de moeder
Het rekenkundig gemiddelde van alle leeftijden van vrouwen die een levend geboren kind hebben gekregen.

Levend geboren kind:
Kind dat na de geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van geboorte van het kind is verstreken sinds de geboortedatum van de moeder.
Totaal alle kinderen
Gemiddelde leeftijd van de moeder voor alle levend geboren kinderen.

Levend geboren kind:
Kind dat na de geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Bij 1e kind
Gemiddelde leeftijd van de moeder voor alle levend geboren eerste kinderen uit de moeder.

Levend geboren kind:
Kind dat na de geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Gemiddelde leeftijd van de vader
Het rekenkundig gemiddelde van alle leeftijden van mannen die een levend geboren kind hebben gekregen.
Beschikbaar vanaf 1996.

Levend geboren kind:
Kind dat na de geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van geboorte van het kind is verstreken sinds de geboortedatum van de vader.
Van onbekende vaders is de leeftijd geschat.
Totaal alle kinderen
Gemiddelde leeftijd van de vader voor alle levend geboren kinderen uit de moeder.
Bij 1e kind van de moeder
Gemiddelde leeftijd van de vader voor alle levend geboren eerste kinderen uit de moeder.