Geboorte; kerncijfers, 1950-2022

Geboorte; kerncijfers, 1950-2022

Perioden Gemiddelde leeftijd van de moeder Bij 1e kind (jaar)
2000 29,1
2001 29,2
2002 29,2
2003 29,3
2004 29,4
2005 29,4
2006 29,4
2007 29,4
2008 29,4
2009 29,4
2010 29,4
2011 29,4
2012 29,4
2013 29,4
2014 29,5
2015 29,6
2016 29,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kerncijfers over vruchtbaarheid, levend- en doodgeboren kinderen en meerlingbevallingen naar geslacht. Het betreft de geboorten onder de inwoners van Nederland.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Levend geboren kinderen naar geslacht;
- Levend geboren kinderen naar leeftijd van de moeder (op 31 december) in leeftijdsgroepen;
- Levend geboren kinderen naar volgorde van geboorte uit de moeder;
- Levend geboren kinderen naar burgerlijke staat van de moeder;
- Levend geboren kinderen naar migratieachtergrond van de moeder;
- Doodgeboren kinderen naar zwangerschapsduur;
- Geboorten: één- en meerlingen;
- Gemiddeld kindertal per vrouw;
- Gemiddeld kindertal per man;
- Gemiddelde leeftijd van de moeder naar volgorde van geboorte uit de moeder;
- Gemiddelde leeftijd van de vader naar volgorde van geboorte uit de moeder.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar vanaf:
De meeste gegevens zijn beschikbaar vanaf 1950.
Uitzonderingen hierop zijn levend geboren kinderen naar migratieachtergrond van de moeder (vanaf 1996), doodgeboren kinderen met een zwangerschapsduur van 24 of meer weken (vanaf 1991), het gemiddeld kindertal per man (vanaf 1996) en de gemiddelde leeftijd van de vader (vanaf 1996).

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijziging per 6 november 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel 'Geboorte; kerncijfers'. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Gemiddelde leeftijd van de moeder
Het rekenkundig gemiddelde van alle leeftijden van vrouwen die een levend geboren kind hebben gekregen.

Levend geboren kind:
Kind dat na de geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van geboorte van het kind is verstreken sinds de geboortedatum van de moeder.
Bij 1e kind
Gemiddelde leeftijd van de moeder voor alle levend geboren eerste kinderen uit de moeder.

Levend geboren kind:
Kind dat na de geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.