Geboorte; kerncijfers, 1950-2022

Geboorte; kerncijfers, 1950-2022

Perioden Levend geboren kinderen Totaal levend geboren kinderen (aantal) Levend geboren kinderen Levend geboren kinderen, relatief (per 1 000 inwoners) Doodgeboren kinderen naar zwangerscha... Doodgeboren kinderen 24 of meer weken (aantal) Doodgeboren kinderen naar zwangerscha... Doodgeboren kinderen 28 of meer weken (aantal) Geboorten: één- en meerlingen Totaal geboorten (aantal) Geboorten: één- en meerlingen Enkelvoudige geboorten (aantal) Geboorten: één- en meerlingen Meervoudige geboorten Totaal meervoudige geboorten (aantal) Gemiddelde leeftijd van de moeder Bij 1e kind (jaar) Gemiddelde leeftijd van de vader Bij 1e kind van de moeder (jaar)
1950 229.718 22,7 . 4.511 231.291 228.383 2.908 26,4 .
1960 239.128 20,8 . 3.618 239.741 236.763 2.978 25,6 .
1970 238.912 18,3 . 2.588 239.099 236.716 2.383 24,3 .
1980 181.294 12,8 . 1.205 180.517 178.565 1.952 25,6 .
1990 197.965 13,2 . 1.139 196.171 193.363 2.808 27,5 .
2000 206.619 13,0 1.253 1.000 203.890 200.172 3.718 29,1 32,0
2010 184.397 11,1 648 490 181.837 178.819 3.018 29,4 32,4
2020 168.681 9,7 476 360 166.466 163.910 2.556 30,1 32,9
2022 167.504 9,5 458 364 165.365 162.878 2.487 30,3 32,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kerncijfers over vruchtbaarheid, levend- en doodgeboren kinderen en meerlingbevallingen naar geslacht. Het betreft de geboorten onder de inwoners van Nederland.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Levend geboren kinderen naar geslacht;
- Levend geboren kinderen naar leeftijd van de moeder (op 31 december) in leeftijdsgroepen;
- Levend geboren kinderen naar volgorde van geboorte uit de moeder;
- Levend geboren kinderen naar burgerlijke staat van de moeder;
- Levend geboren kinderen naar migratieachtergrond van de moeder;
- Doodgeboren kinderen naar zwangerschapsduur;
- Geboorten: één- en meerlingen;
- Gemiddeld kindertal per vrouw;
- Gemiddeld kindertal per man;
- Gemiddelde leeftijd van de moeder naar volgorde van geboorte uit de moeder;
- Gemiddelde leeftijd van de vader naar volgorde van geboorte uit de moeder.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar vanaf:
De meeste gegevens zijn beschikbaar vanaf 1950.
Uitzonderingen hierop zijn levend geboren kinderen naar migratieachtergrond van de moeder (vanaf 1996), doodgeboren kinderen met een zwangerschapsduur van 24 of meer weken (vanaf 1991), het gemiddeld kindertal per man (vanaf 1996) en de gemiddelde leeftijd van de vader (vanaf 1996).

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijziging per 6 november 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel 'Geboorte; kerncijfers'. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Levend geboren kinderen
Levend geboren kind:
Kind dat na de geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Lesbisch ouderschap:
Op 1 april 2014 is de wet lesbisch ouderschap in werking getreden. Sindsdien kan de vrouwelijke partner van de biologische moeder (‘duomoeder’) juridisch ouder worden zonder dat daarvoor een gerechtelijke adoptieprocedure nodig is. In de Basisregistratie personen worden voor kinderen die op of na de genoemde datum zijn geboren, over beide moeders dezelfde gegevens vastgelegd. Het CBS kan niet bepalen wie van beide moeders de biologische moeder is. Om toch de leeftijd van de moeder en andere kenmerken van de moeder, zoals migratieachtergrond en kindertal te bepalen, wordt willekeurig één van de twee ouders als moeder beschouwd.
Lesbisch ouderschap komt voor in minder dan 0,2 % van alle geboorten.
Totaal levend geboren kinderen
Levend geboren kinderen, relatief
Het aantal levend geboren kinderen per duizend van de gemiddelde bevolking.

Gemiddelde bevolking:
De helft van een bevolking aan het begin van een bepaalde periode plus de helft van die bevolking aan het eind van de periode.
Doodgeboren kinderen naar zwangerscha...
Doodgeboren kinderen naar zwangerschapsduur.

Doodgeboren kind:
Kind dat na een zwangerschapsduur van ten minste 24 weken ter wereld is gekomen en na de geboorte geen enkel teken van leven heeft vertoond (ademhaling, hartactie, spieractie).

Lesbisch ouderschap:
Op 1 april 2014 is de wet lesbisch ouderschap in werking getreden. Sindsdien kan de vrouwelijke partner van de biologische moeder (‘duomoeder’) juridisch ouder worden zonder dat daarvoor een gerechtelijke adoptieprocedure nodig is. In de Basisregistratie personen worden voor kinderen die op of na de genoemde datum zijn geboren, over beide moeders dezelfde gegevens vastgelegd. Het CBS kan niet bepalen wie van beide moeders de biologische moeder is. Om toch de leeftijd van de moeder en andere kenmerken van de moeder, zoals herkomst en kindertal te bepalen, wordt willekeurig één van de twee ouders als moeder beschouwd.
Lesbisch ouderschap komt voor in minder dan 0,2 % van alle geboorten.
Doodgeboren kinderen 24 of meer weken
Doodgeboren kinderen na een zwangerschapsduur van ten minste 24 weken.
Beschikbaar vanaf 1991.
Doodgeboren kinderen 28 of meer weken
Doodgeboren kinderen na een zwangerschapsduur van ten minste 28 weken.
Geboorten: één- en meerlingen
Bevallingen met een zwangerschapsduur van 28 of meer weken, ongeacht de levensvatbaarheid van de kinderen.

Lesbisch ouderschap:
Op 1 april 2014 is de wet lesbisch ouderschap in werking getreden. Sindsdien kan de vrouwelijke partner van de biologische moeder (‘duomoeder’) juridisch ouder worden zonder dat daarvoor een gerechtelijke adoptieprocedure nodig is. In de Basisregistratie personen worden voor kinderen die op of na de genoemde datum zijn geboren, over beide moeders dezelfde gegevens vastgelegd. Het CBS kan niet bepalen wie van beide moeders de biologische moeder is. Om toch de leeftijd van de moeder en andere kenmerken van de moeder, zoals herkomst en kindertal te bepalen, wordt willekeurig één van de twee ouders als moeder beschouwd.
Lesbisch ouderschap komt voor in minder dan 0,2 % van alle geboorten.
Totaal geboorten
Enkelvoudige geboorten
Bevallingen waarbij één kind wordt geboren.
Meervoudige geboorten
Bevallingen van twee of meer kinderen (meerling) uit een zelfde zwangerschap.
Totaal meervoudige geboorten
Gemiddelde leeftijd van de moeder
Het rekenkundig gemiddelde van alle leeftijden van vrouwen die een levend geboren kind hebben gekregen.

Levend geboren kind:
Kind dat na de geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van geboorte van het kind is verstreken sinds de geboortedatum van de moeder.
Bij 1e kind
Gemiddelde leeftijd van de moeder voor alle levend geboren eerste kinderen uit de moeder.

Levend geboren kind:
Kind dat na de geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Gemiddelde leeftijd van de vader
Het rekenkundig gemiddelde van alle leeftijden van mannen die een levend geboren kind hebben gekregen.
Beschikbaar vanaf 1996.

Levend geboren kind:
Kind dat na de geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van geboorte van het kind is verstreken sinds de geboortedatum van de vader.
Van onbekende vaders is de leeftijd geschat.
Bij 1e kind van de moeder
Gemiddelde leeftijd van de vader voor alle levend geboren eerste kinderen uit de moeder.