Levensverwachting; geslacht, leeftijd (per jaar en periode van vijf jaren)

Levensverwachting; geslacht, leeftijd (per jaar en periode van vijf jaren)

Geslacht Leeftijd (op 31 december) Perioden Sterftekans (kans) Levenden (tafelbevolking) (aantal) Overledenen (tafelbevolking) (aantal) Levensverwachting (jaar )
Mannen 0 jaar 1950 0,02535 100.000 2.535 70,29
Mannen 0 jaar 1990 0,00688 100.000 688 73,84
Mannen 0 jaar 2015 0,00313 100.000 313 79,73
Mannen 0 jaar 2020 0,00378 100.000 378 79,67
Mannen 0 jaar 2016 tot 2021 0,00351 100.000 351 80,04
Mannen 0 jaar 2023 0,00363 100.000 363 80,31
Mannen 21 jaar 1950 0,00108 95.234 102 53,13
Mannen 21 jaar 1990 0,00083 98.501 82 54,38
Mannen 21 jaar 2015 0,00035 99.374 34 59,70
Mannen 21 jaar 2020 0,00035 99.324 35 59,67
Mannen 21 jaar 2016 tot 2021 0,00034 99.329 33 60,04
Mannen 21 jaar 2023 0,00039 99.289 39 60,34
Mannen 61 jaar 1950 0,01460 81.362 1.188 17,31
Mannen 61 jaar 1990 0,01344 86.727 1.165 17,69
Mannen 61 jaar 2015 0,00771 92.527 713 21,92
Mannen 61 jaar 2020 0,00734 92.696 680 21,83
Mannen 61 jaar 2016 tot 2021 0,00730 92.762 677 22,20
Mannen 61 jaar 2023 0,00694 92.787 644 22,52
Mannen 81 jaar 1950 0,10912 32.443 3.540 5,57
Mannen 81 jaar 1990 0,10214 35.424 3.618 6,19
Mannen 81 jaar 2015 0,06355 57.500 3.654 7,61
Mannen 81 jaar 2020 0,06357 57.466 3.653 7,42
Mannen 81 jaar 2016 tot 2021 0,05926 58.879 3.489 7,71
Mannen 81 jaar 2023 0,05690 60.030 3.416 7,89
Vrouwen 0 jaar 1950 0,01912 100.000 1.912 72,58
Vrouwen 0 jaar 1990 0,00524 100.000 524 80,11
Vrouwen 0 jaar 2015 0,00266 100.000 266 83,13
Vrouwen 0 jaar 2020 0,00322 100.000 322 83,08
Vrouwen 0 jaar 2016 tot 2021 0,00290 100.000 290 83,28
Vrouwen 0 jaar 2023 0,00287 100.000 287 83,33
Vrouwen 21 jaar 1950 0,00072 96.442 69 54,65
Vrouwen 21 jaar 1990 0,00030 98.926 30 60,43
Vrouwen 21 jaar 2015 0,00017 99.511 17 63,01
Vrouwen 21 jaar 2020 0,00027 99.462 26 63,00
Vrouwen 21 jaar 2016 tot 2021 0,00018 99.479 18 63,19
Vrouwen 21 jaar 2023 0,00020 99.500 20 63,23
Vrouwen 61 jaar 1950 0,01111 85.325 948 18,03
Vrouwen 61 jaar 1990 0,00720 92.081 663 22,71
Vrouwen 61 jaar 2015 0,00581 94.418 548 24,75
Vrouwen 61 jaar 2020 0,00511 94.886 485 24,59
Vrouwen 61 jaar 2016 tot 2021 0,00531 94.651 503 24,87
Vrouwen 61 jaar 2023 0,00479 95.015 455 24,80
Vrouwen 81 jaar 1950 0,10164 36.481 3.708 5,82
Vrouwen 81 jaar 1990 0,05811 59.998 3.487 8,04
Vrouwen 81 jaar 2015 0,04173 69.417 2.897 9,12
Vrouwen 81 jaar 2020 0,04259 69.266 2.950 8,96
Vrouwen 81 jaar 2016 tot 2021 0,03959 69.901 2.768 9,17
Vrouwen 81 jaar 2023 0,04067 69.640 2.833 9,17
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de periode-overlevingstafels (per periode van 1 jaar en 5 jaren) naar geslacht en leeftijd voor de bevolking van Nederland.

Uit de tabel kan worden afgelezen hoeveel jongens of meisjes uit een groep van 100 duizend pasgeborenen de leeftijd van 0, 1, 2 enz. jaar op 31 december van het jaar van waarneming zullen bereiken. Tevens kan worden afgelezen hoe oud deze kinderen gemiddeld zullen worden.

De volgende uitsplitsingen zijn mogelijk:
- Sterftekans naar geslacht en leeftijd;
- Levenden (tafelbevolking) naar geslacht en leeftijd;
- Overledenen (tafelbevolking) naar geslacht en leeftijd;
- Levensverwachting naar geslacht en leeftijd.

Gegevens beschikbaar vanaf:
- perioden van één jaar: vanaf 1950
- perioden van vijf jaren: vanaf 1861 tot 1866.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 17 mei 2024:
Definitieve cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2025 worden de cijfers over 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Sterftekans
Sterftekans
De kans op overlijden vóór het bereiken van de volgende leeftijd. De kans op overlijden is berekend als het waargenomen aantal overledenen in de geselecteerde periode per 100 duizend van de gemiddelde (werkelijke) bevolking met gelijke leeftijd en geslacht.
Levenden (tafelbevolking)
Levenden (tafelbevolking)
Personen, uit de fictieve tafelbevolking, die een bepaalde leeftijd wel zullen bereiken. Het aantal levenden in deze publicatie heeft betrekking op een tafelbevolking en komt dus niet overeen met het werkelijke aantal levenden in de geselecteerde periode.

Tafelbevolking:
Fictief cohort van doorgaans 100 duizend mannen of vrouwen dat op iedere leeftijd is blootgesteld aan de geslachts- en leeftijdsspecifieke sterftekansen zoals waargenomen in de geselecteerde periode.

Fictief cohort:
Niet werkelijk bestaande personen waarvan wordt gesteld dat ze allemaal in eenzelfde periode zijn geboren.
Overledenen (tafelbevolking)
Overledenen (tafelbevolking)
Personen, uit de fictieve tafelbevolking, die overlijden vóór het bereiken van de volgende leeftijd. Het aantal overledenen in deze publicatie heeft betrekking op een tafelbevolking en komt dus niet overeen met het werkelijke aantal overledenen in de geselecteerde periode.

Tafelbevolking:
Fictief cohort van doorgaans 100 duizend mannen of vrouwen dat op iedere leeftijd is blootgesteld aan de geslachts- en leeftijdsspecifieke sterftekansen zoals waargenomen in de geselecteerde periode.

Fictief cohort:
Niet werkelijk bestaande personen waarvan wordt gesteld dat ze allemaal in eenzelfde periode zijn geboren.
Levensverwachting
Levensverwachting
Het aantal jaren dat iemand van een geselecteerde leeftijd naar verwachting nog te leven heeft onder de veronderstelling dat de sterftekansen waarop de tafel is gebaseerd in de toekomst niet zullen veranderen.