Bevalling en geboorte: 1989-2013

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de volgende onderwerpen:
* Thuisbevallingen en ziekenhuisbevallingen.
* De lengte en het gewicht van kinderen bij hun geboorte
* Het krijgen van borstvoeding
* Kraamzorg
* Consultatiebureau

De gegevens zijn afkomstig uit de Gezondheidsenquête. De vragen over de plaats van bevalling en kraamzorg zijn gesteld aan vrouwen van 16 tot 50 jaar, die in de twee jaar voorafgaand aan de enquête bevallen zijn van één of meerdere kinderen. Over kinderen van 0 tot 5 jaar is informatie verzameld over hun lengte en gewicht bij geboorte en of zij naar het consultatiebureau zijn geweest. Over kinderen van een half tot 5 jaar is informatie verzameld over het krijgen van borstvoeding.

Gegevens beschikbaar vanaf 1989/1991 voor kraamzorg en consultatiebureau zijn cijfers vanaf 2001/2003 beschikbaar

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 6 september 2018:
De tabeltoelichting werd geüpdatet met de koppelingen naar relevante tabellen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Omdat er in de gezondheidsenquête niet meer gevraagd wordt naar borstvoeding is de tabel stopgezet. In 2017 is er een nieuwe tabel verschenen over geboortekenmerken en bezoek consultatiebureau.

Toelichting onderwerpen

Ziekenhuisbevalling en thuisbevalling
Betreft de plaats van bevallingen die in de twee jaar voorafgaand aan het
interview hebben plaatsgevonden.
Thuis
In ziekenhuis
Elders
Geboortelengte
Geboortelengte van kinderen van 0 tot 5 jaar die op het moment
van het interview in leven waren.
Inclusief meerlingen
Gemiddelde lengte
Gemiddelde lengte van jongens
Gemiddelde lengte van meisjes
Geboortegewicht
Geboortegewicht van kinderen van 0 tot 5 jaar die op het moment
van het interview in leven waren.
Inclusief meerlingen
Gemiddeld gewicht
Gemiddeld gewicht van jongens
Gemiddeld gewicht van meisjes
Borstvoeding zuigelingen
Betreft kinderen van 0,5 tot 5 jaar, waarvan de ouders/verzorgers
aangeven dat deze kinderen, volledig of gedeeltelijk, borstvoeding
gekregen hebben.
Vanaf de geboorte borstvoeding
Kraamzorg
Aan vrouwen van 15-50 jaar die in de afgelopen 2 jaar zijn bevallen werd gevraagd of er in de tijd na de geboorte gebruik gemaakt is van kraamzorg.
In de tabel wordt het percentage vrouwen dat gebruik heeft gemaakt van kraamzorg weergegeven.
Consultatiebureau
De variabele consultatiebureau geeft aan of het kind in de 12 maanden voorafgaand aan de gezondheidsenquête naar het consultatiebureau is geweest. De vraag wordt beantwoord door de ouders/verzorgers van kinderen van 4 jaar of jonger.
0-4 jarigen
Het percentage kinderen van 4 jaar of jonger dat in de 12 maanden voorafgaand aan de gezondheidsenquête naar het consultatiebureau is geweest. De vraag wordt beantwoord door de ouders/verzorgers van kinderen van 4 jaar of jonger.