Waterschapsfinanciën; administratief, 1998 - 2003

Waterschapsfinanciën; administratief, 1998 - 2003

Waterschappen Perioden Aantal waterschappen (absoluut)
Alle waterschappen tezamen 1998 65
Alle waterschappen tezamen 1999 62
Alle waterschappen tezamen 2000 56
Alle waterschappen tezamen 2001 56
Alle waterschappen tezamen 2002 52
Alle waterschappen tezamen 2003 47
Waterschappen met traditionele taken 1998 61
Waterschappen met traditionele taken 1999 58
Waterschappen met traditionele taken 2000 53
Waterschappen met traditionele taken 2001 53
Waterschappen met traditionele taken 2002 50
Waterschappen met traditionele taken 2003 45
Waterschappen met waterzuiveringstaak 1998 25
Waterschappen met waterzuiveringstaak 1999 24
Waterschappen met waterzuiveringstaak 2000 27
Waterschappen met waterzuiveringstaak 2001 27
Waterschappen met waterzuiveringstaak 2002 27
Waterschappen met waterzuiveringstaak 2003 27
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Aantal waterschappen, lasten en baten volgens de exploitatierekening
naar waterschappen met traditionele taak en met waterzuiveringstaak.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998
Frequentie: stopgezet

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Het is stopgezet per 19 juli 2007.

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice.
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting onderwerpen

Aantal waterschappen
De eerste waterschappen zijn al in de 12e eeuw gevormd. Ze komen voort uit
samenwerkingsverbanden die lokale gemeenschappen moesten beschermen tegen
wateroverlast van de zee en de rivieren. Om nederzettingen te beschermen
tegen overstromingen werden dammen en dijkjes gebouwd en moest overtollig
water worden afgevoerd door sluizen en kanaaltjes. De activiteiten die
hiervoor nodig zijn, moesten worden verricht door de leden van lokale
gemeenschappen. Door de instelling van afzonderlijke overheidslichamen met
publiekrechtelijke bevoegdheden kon de medewerking van betrokkenen worden
afgedwongen. Door het sterk lokale karakter was het aantal waterschappen
lange tijd zeer groot. Rond 1950 waren er nog enkele duizenden
waterschappen. In een voortdurend proces van herstructurering is het
aantal waterschappen door fusies steeds verder teruggebracht. In 1985
waren er 255 over. Intussen is dit aantal verder gedaald tot ruim 50
waterschappen.