Waterschapsfinanciën; administratief, 1998 - 2003


Aantal waterschappen, lasten en baten volgens de exploitatierekening
naar waterschappen met traditionele taak en met waterzuiveringstaak.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998
Frequentie: stopgezet

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Het is stopgezet per 19 juli 2007.

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice.
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Waterschapsfinanciën; administratief, 1998 - 2003

Waterschappen Perioden Aantal waterschappen (absoluut)
Alle waterschappen tezamen 1998 65
Alle waterschappen tezamen 1999 62
Alle waterschappen tezamen 2000 56
Alle waterschappen tezamen 2001 56
Alle waterschappen tezamen 2002 52
Alle waterschappen tezamen 2003 47
Waterschappen met traditionele taken 1998 61
Waterschappen met traditionele taken 1999 58
Waterschappen met traditionele taken 2000 53
Waterschappen met traditionele taken 2001 53
Waterschappen met traditionele taken 2002 50
Waterschappen met traditionele taken 2003 45
Waterschappen met waterzuiveringstaak 1998 25
Waterschappen met waterzuiveringstaak 1999 24
Waterschappen met waterzuiveringstaak 2000 27
Waterschappen met waterzuiveringstaak 2001 27
Waterschappen met waterzuiveringstaak 2002 27
Waterschappen met waterzuiveringstaak 2003 27
Bron: CBS.
Verklaring van tekens