Bedrijfsopheffingen en faillissementen

Een opheffing is de beëindiging van een bestaand bedrijf. Dit betekent dat er geen sprake is van voortzetting van een belangrijk deel van de activiteiten door een ander bedrijf. Er is pas sprake van een opheffing als het bedrijf (met bijbehorende werkgelegenheid) niet meer tot de populatie behoort. De uitgesproken faillissementen is een andere statistiek en heeft als voorwaarde dat het faillissement daadwerkelijk rechterlijk is bepaald, en neemt dus geen gevallen mee waar bijvoorbeeld het bedrijf is gestopt ter voorkoming van een faillissement.