Onderwijsinstellingen; grootte, soort, levensbeschouwelijke grondslag


Deze tabel bevat per school-/studiejaar uitkomsten over onderwijsinstellingen (scholen) onderscheiden naar onderwijssoort, levensbeschouwelijke grondslag (denominatie) en grootte (aantal leerlingen/studenten). Het betreft door de overheid bekostigd onderwijs.
De onderwijssoorten voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) en de basiseducatie zijn uit deze tabel weggelaten, omdat het juiste aantal onderwijsinstellingen niet is vast te stellen.
Vanaf het studiejaar 2015/'16 bevat deze tabel, bij onderwijssoort hoger onderwijs, ook het aantal ingeschreven studenten aan enkele aangewezen instellingen: de theologische universiteiten en de Universiteit voor Humanistiek

Gegevens beschikbaar vanaf: school-/studiejaar 1990/'91

Status van de cijfers:
De cijfers over de school-/studiejaren 1990/'91 tot en met 2017/'18 zijn definitief en die over het school-/studiejaar 2018/'19 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 augustus 2019:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2017/'18 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2018/'19 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2020 komen de definitieve cijfers over het school-/studiejaar 2018/'19 en de voorlopige cijfers over het school-/studiejaar 2019/'20 beschikbaar.

Onderwijsinstellingen; grootte, soort, levensbeschouwelijke grondslag

Onderwijssoort Levensbeschouwelijke grondslag Schoolgrootte Perioden Onderwijsinstellingen (aantal) Leerlingen - studenten (aantal)
Totaal primair onderwijs Totaal Totaal 2018/'19* 6.740 1.508.912
Totaal primair onderwijs Totaal <= 100 leerlingen/studenten 2018/'19* 1.214 84.699
Totaal primair onderwijs Totaal 101 - 200 leerlingen/studenten 2018/'19* 2.297 345.906
Totaal primair onderwijs Totaal 201 - 500 leerlingen/studenten 2018/'19* 2.920 873.661
Totaal primair onderwijs Totaal 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2018/'19* 296 185.020
Totaal primair onderwijs Totaal 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2018/'19* 11 13.493
Totaal primair onderwijs Totaal 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2018/'19* 2 6.133
Totaal primair onderwijs Totaal 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2018/'19* 0 0
Totaal primair onderwijs Totaal Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2018/'19* 0 0
Basisonderwijs Totaal Totaal 2018/'19* 6.203 1.405.527
Basisonderwijs Totaal <= 100 leerlingen/studenten 2018/'19* 1.084 75.158
Basisonderwijs Totaal 101 - 200 leerlingen/studenten 2018/'19* 2.033 308.595
Basisonderwijs Totaal 201 - 500 leerlingen/studenten 2018/'19* 2.801 840.909
Basisonderwijs Totaal 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2018/'19* 280 174.301
Basisonderwijs Totaal 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2018/'19* 5 6.564
Basisonderwijs Totaal 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2018/'19* 0 0
Basisonderwijs Totaal 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2018/'19* 0 0
Basisonderwijs Totaal Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2018/'19* 0 0
Speciaal basisonderwijs Totaal Totaal 2018/'19* 272 34.953
Speciaal basisonderwijs Totaal <= 100 leerlingen/studenten 2018/'19* 90 6.550
Speciaal basisonderwijs Totaal 101 - 200 leerlingen/studenten 2018/'19* 152 20.827
Speciaal basisonderwijs Totaal 201 - 500 leerlingen/studenten 2018/'19* 30 7.576
Speciaal basisonderwijs Totaal 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2018/'19* 0 0
Speciaal basisonderwijs Totaal 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2018/'19* 0 0
Speciaal basisonderwijs Totaal 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2018/'19* 0 0
Speciaal basisonderwijs Totaal 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2018/'19* 0 0
Speciaal basisonderwijs Totaal Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2018/'19* 0 0
Speciale scholen Totaal Totaal 2018/'19* 265 68.432
Speciale scholen Totaal <= 100 leerlingen/studenten 2018/'19* 40 2.991
Speciale scholen Totaal 101 - 200 leerlingen/studenten 2018/'19* 112 16.484
Speciale scholen Totaal 201 - 500 leerlingen/studenten 2018/'19* 89 25.176
Speciale scholen Totaal 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2018/'19* 16 10.719
Speciale scholen Totaal 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2018/'19* 6 6.929
Speciale scholen Totaal 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2018/'19* 2 6.133
Speciale scholen Totaal 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2018/'19* 0 0
Speciale scholen Totaal Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2018/'19* 0 0
Totaal voortgezet onderwijs (vo) Totaal Totaal 2018/'19* 649 968.197
Totaal voortgezet onderwijs (vo) Totaal <= 100 leerlingen/studenten 2018/'19* 13 980
Totaal voortgezet onderwijs (vo) Totaal 101 - 200 leerlingen/studenten 2018/'19* 63 9.983
Totaal voortgezet onderwijs (vo) Totaal 201 - 500 leerlingen/studenten 2018/'19* 78 23.459
Totaal voortgezet onderwijs (vo) Totaal 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2018/'19* 89 69.100
Totaal voortgezet onderwijs (vo) Totaal 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2018/'19* 225 331.941
Totaal voortgezet onderwijs (vo) Totaal 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2018/'19* 176 503.727
Totaal voortgezet onderwijs (vo) Totaal 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2018/'19* 5 29.007
Totaal voortgezet onderwijs (vo) Totaal Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2018/'19* 0 0
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal Totaal 2018/'19* 63 498.138
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal <= 100 leerlingen/studenten 2018/'19* 0 0
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal 101 - 200 leerlingen/studenten 2018/'19* 0 0
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal 201 - 500 leerlingen/studenten 2018/'19* 1 312
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2018/'19* 1 704
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2018/'19* 9 13.204
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2018/'19* 15 49.492
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2018/'19* 17 123.447
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2018/'19* 20 310.979
Hoger beroepsonderwijs Totaal Totaal 2018/'19* 36 455.736
Hoger beroepsonderwijs Totaal <= 100 leerlingen/studenten 2018/'19* 0 0
Hoger beroepsonderwijs Totaal 101 - 200 leerlingen/studenten 2018/'19* 0 0
Hoger beroepsonderwijs Totaal 201 - 500 leerlingen/studenten 2018/'19* 1 398
Hoger beroepsonderwijs Totaal 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2018/'19* 6 4.816
Hoger beroepsonderwijs Totaal 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2018/'19* 5 6.848
Hoger beroepsonderwijs Totaal 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2018/'19* 9 33.105
Hoger beroepsonderwijs Totaal 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2018/'19* 1 7.097
Hoger beroepsonderwijs Totaal Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2018/'19* 14 403.472
Wetenschappelijk onderwijs Totaal Totaal 2018/'19* 21 294.769
Wetenschappelijk onderwijs Totaal <= 100 leerlingen/studenten 2018/'19* 3 210
Wetenschappelijk onderwijs Totaal 101 - 200 leerlingen/studenten 2018/'19* 3 408
Wetenschappelijk onderwijs Totaal 201 - 500 leerlingen/studenten 2018/'19* 1 310
Wetenschappelijk onderwijs Totaal 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2018/'19* 1 539
Wetenschappelijk onderwijs Totaal 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2018/'19* 0 0
Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2018/'19* 0 0
Wetenschappelijk onderwijs Totaal 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2018/'19* 0 0
Wetenschappelijk onderwijs Totaal Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2018/'19* 13 293.302
Bron: CBS
Verklaring van tekens