Onderwijsinstellingen; grootte, soort, levensbeschouwelijke grondslag

Onderwijsinstellingen; grootte, soort, levensbeschouwelijke grondslag

Onderwijssoort Levensbeschouwelijke grondslag Schoolgrootte Perioden Onderwijsinstellingen (aantal) Leerlingen - studenten (aantal)
Totaal primair onderwijs Totaal Totaal 2019/'20* 6.707 1.502.127
Totaal primair onderwijs Totaal <= 100 leerlingen/studenten 2019/'20* 1.223 85.694
Totaal primair onderwijs Totaal 101 - 200 leerlingen/studenten 2019/'20* 2.260 340.876
Totaal primair onderwijs Totaal 201 - 500 leerlingen/studenten 2019/'20* 2.922 875.476
Totaal primair onderwijs Totaal 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2019/'20* 289 180.387
Totaal primair onderwijs Totaal 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2019/'20* 11 13.713
Totaal primair onderwijs Totaal 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2019/'20* 2 5.981
Totaal primair onderwijs Totaal 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2019/'20* 0 0
Totaal primair onderwijs Totaal Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2019/'20* 0 0
Basisonderwijs Totaal Totaal 2019/'20* 6.174 1.396.575
Basisonderwijs Totaal <= 100 leerlingen/studenten 2019/'20* 1.100 76.483
Basisonderwijs Totaal 101 - 200 leerlingen/studenten 2019/'20* 1.999 303.609
Basisonderwijs Totaal 201 - 500 leerlingen/studenten 2019/'20* 2.797 840.485
Basisonderwijs Totaal 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2019/'20* 273 169.352
Basisonderwijs Totaal 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2019/'20* 5 6.646
Basisonderwijs Totaal 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2019/'20* 0 0
Basisonderwijs Totaal 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2019/'20* 0 0
Basisonderwijs Totaal Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2019/'20* 0 0
Speciaal basisonderwijs Totaal Totaal 2019/'20* 268 35.731
Speciaal basisonderwijs Totaal <= 100 leerlingen/studenten 2019/'20* 86 6.469
Speciaal basisonderwijs Totaal 101 - 200 leerlingen/studenten 2019/'20* 150 20.948
Speciaal basisonderwijs Totaal 201 - 500 leerlingen/studenten 2019/'20* 32 8.314
Speciaal basisonderwijs Totaal 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2019/'20* 0 0
Speciaal basisonderwijs Totaal 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2019/'20* 0 0
Speciaal basisonderwijs Totaal 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2019/'20* 0 0
Speciaal basisonderwijs Totaal 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2019/'20* 0 0
Speciaal basisonderwijs Totaal Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2019/'20* 0 0
Speciale scholen Totaal Totaal 2019/'20* 265 69.821
Speciale scholen Totaal <= 100 leerlingen/studenten 2019/'20* 37 2.742
Speciale scholen Totaal 101 - 200 leerlingen/studenten 2019/'20* 111 16.319
Speciale scholen Totaal 201 - 500 leerlingen/studenten 2019/'20* 93 26.677
Speciale scholen Totaal 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2019/'20* 16 11.035
Speciale scholen Totaal 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2019/'20* 6 7.067
Speciale scholen Totaal 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2019/'20* 2 5.981
Speciale scholen Totaal 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2019/'20* 0 0
Speciale scholen Totaal Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2019/'20* 0 0
Totaal voortgezet onderwijs (vo) Totaal Totaal 2019/'20* 650 950.447
Totaal voortgezet onderwijs (vo) Totaal <= 100 leerlingen/studenten 2019/'20* 16 1.115
Totaal voortgezet onderwijs (vo) Totaal 101 - 200 leerlingen/studenten 2019/'20* 59 9.582
Totaal voortgezet onderwijs (vo) Totaal 201 - 500 leerlingen/studenten 2019/'20* 80 23.741
Totaal voortgezet onderwijs (vo) Totaal 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2019/'20* 95 74.111
Totaal voortgezet onderwijs (vo) Totaal 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2019/'20* 226 333.471
Totaal voortgezet onderwijs (vo) Totaal 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2019/'20* 172 494.747
Totaal voortgezet onderwijs (vo) Totaal 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2019/'20* 2 13.680
Totaal voortgezet onderwijs (vo) Totaal Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2019/'20* 0 0
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal Totaal 2019/'20* 62 503.852
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal <= 100 leerlingen/studenten 2019/'20* 0 0
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal 101 - 200 leerlingen/studenten 2019/'20* 0 0
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal 201 - 500 leerlingen/studenten 2019/'20* 1 310
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2019/'20* 1 703
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2019/'20* 9 13.092
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2019/'20* 14 44.357
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2019/'20* 16 116.127
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2019/'20* 21 329.263
Hoger beroepsonderwijs Totaal Totaal 2019/'20* 36 463.382
Hoger beroepsonderwijs Totaal <= 100 leerlingen/studenten 2019/'20* 0 0
Hoger beroepsonderwijs Totaal 101 - 200 leerlingen/studenten 2019/'20* 0 0
Hoger beroepsonderwijs Totaal 201 - 500 leerlingen/studenten 2019/'20* 1 434
Hoger beroepsonderwijs Totaal 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2019/'20* 7 5.938
Hoger beroepsonderwijs Totaal 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2019/'20* 4 6.229
Hoger beroepsonderwijs Totaal 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2019/'20* 9 33.889
Hoger beroepsonderwijs Totaal 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2019/'20* 1 6.945
Hoger beroepsonderwijs Totaal Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2019/'20* 14 409.947
Wetenschappelijk onderwijs Totaal Totaal 2019/'20* 21 306.895
Wetenschappelijk onderwijs Totaal <= 100 leerlingen/studenten 2019/'20* 3 215
Wetenschappelijk onderwijs Totaal 101 - 200 leerlingen/studenten 2019/'20* 2 216
Wetenschappelijk onderwijs Totaal 201 - 500 leerlingen/studenten 2019/'20* 2 596
Wetenschappelijk onderwijs Totaal 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2019/'20* 1 511
Wetenschappelijk onderwijs Totaal 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2019/'20* 0 0
Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2019/'20* 0 0
Wetenschappelijk onderwijs Totaal 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2019/'20* 0 0
Wetenschappelijk onderwijs Totaal Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2019/'20* 13 305.357
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat per school-/studiejaar uitkomsten over onderwijsinstellingen (scholen) onderscheiden naar onderwijssoort, levensbeschouwelijke grondslag (denominatie) en grootte (aantal leerlingen/studenten). Het betreft door de overheid bekostigd onderwijs.
De onderwijssoorten voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) en de basiseducatie zijn uit deze tabel weggelaten, omdat het juiste aantal onderwijsinstellingen niet is vast te stellen.
Vanaf het studiejaar 2015/'16 bevat deze tabel, bij onderwijssoort hoger onderwijs, ook het aantal ingeschreven studenten aan enkele aangewezen instellingen: de theologische universiteiten en de Universiteit voor Humanistiek

Gegevens beschikbaar vanaf: school-/studiejaar 1990/'91

Status van de cijfers:
De cijfers over de school-/studiejaren 1990/'91 tot en met 2018/'19 zijn definitief en die over het school-/studiejaar 2019/'20 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 2 oktober 2020:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2021 komen de definitieve cijfers over het school-/studiejaar 2019/'20 en de voorlopige cijfers over het school-/studiejaar 2020/'21 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Onderwijsinstellingen
Een onderwijsinstelling is het geheel van vestigingen van de betreffende instellingen. Het betreft hier door de overheid bekostigde instellingen.
Leerlingen - studenten
Aantallen leerlingen en studenten aan door de overheid bekostigde instellingen.