Onderwijsinstellingen; grootte, soort, levensbeschouwelijke grondslag

Onderwijsinstellingen; grootte, soort, levensbeschouwelijke grondslag

Onderwijssoort Levensbeschouwelijke grondslag Schoolgrootte Perioden Onderwijsinstellingen (aantal) Leerlingen - studenten (aantal)
Totaal primair onderwijs Totaal Totaal 2021/'22* 6.608 1.477.938
Totaal primair onderwijs Totaal <= 100 leerlingen/studenten 2021/'22* 1.170 81.948
Totaal primair onderwijs Totaal 101 - 200 leerlingen/studenten 2021/'22* 2.243 337.262
Totaal primair onderwijs Totaal 201 - 500 leerlingen/studenten 2021/'22* 2.911 870.363
Totaal primair onderwijs Totaal 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2021/'22* 271 168.863
Totaal primair onderwijs Totaal 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2021/'22* 11 13.753
Totaal primair onderwijs Totaal 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2021/'22* 2 5.749
Totaal primair onderwijs Totaal 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2021/'22* 0 0
Totaal primair onderwijs Totaal Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2021/'22* 0 0
Basisonderwijs Totaal Totaal 2021/'22* 6.081 1.370.934
Basisonderwijs Totaal <= 100 leerlingen/studenten 2021/'22* 1.056 73.387
Basisonderwijs Totaal 101 - 200 leerlingen/studenten 2021/'22* 1.992 301.425
Basisonderwijs Totaal 201 - 500 leerlingen/studenten 2021/'22* 2.774 832.201
Basisonderwijs Totaal 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2021/'22* 255 158.423
Basisonderwijs Totaal 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2021/'22* 4 5.498
Basisonderwijs Totaal 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2021/'22* 0 0
Basisonderwijs Totaal 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2021/'22* 0 0
Basisonderwijs Totaal Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2021/'22* 0 0
Speciaal basisonderwijs Totaal Totaal 2021/'22* 263 35.399
Speciaal basisonderwijs Totaal <= 100 leerlingen/studenten 2021/'22* 82 6.205
Speciaal basisonderwijs Totaal 101 - 200 leerlingen/studenten 2021/'22* 147 20.546
Speciaal basisonderwijs Totaal 201 - 500 leerlingen/studenten 2021/'22* 34 8.648
Speciaal basisonderwijs Totaal 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2021/'22* 0 0
Speciaal basisonderwijs Totaal 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2021/'22* 0 0
Speciaal basisonderwijs Totaal 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2021/'22* 0 0
Speciaal basisonderwijs Totaal 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2021/'22* 0 0
Speciaal basisonderwijs Totaal Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2021/'22* 0 0
Speciale scholen Totaal Totaal 2021/'22* 264 71.605
Speciale scholen Totaal <= 100 leerlingen/studenten 2021/'22* 32 2.356
Speciale scholen Totaal 101 - 200 leerlingen/studenten 2021/'22* 104 15.291
Speciale scholen Totaal 201 - 500 leerlingen/studenten 2021/'22* 103 29.514
Speciale scholen Totaal 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2021/'22* 16 10.440
Speciale scholen Totaal 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2021/'22* 7 8.255
Speciale scholen Totaal 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2021/'22* 2 5.749
Speciale scholen Totaal 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2021/'22* 0 0
Speciale scholen Totaal Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2021/'22* 0 0
Totaal voortgezet onderwijs (vo) Totaal Totaal 2021/'22* 645 929.671
Totaal voortgezet onderwijs (vo) Totaal <= 100 leerlingen/studenten 2021/'22* 8 520
Totaal voortgezet onderwijs (vo) Totaal 101 - 200 leerlingen/studenten 2021/'22* 60 9.314
Totaal voortgezet onderwijs (vo) Totaal 201 - 500 leerlingen/studenten 2021/'22* 87 26.157
Totaal voortgezet onderwijs (vo) Totaal 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2021/'22* 107 84.037
Totaal voortgezet onderwijs (vo) Totaal 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2021/'22* 220 325.424
Totaal voortgezet onderwijs (vo) Totaal 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2021/'22* 160 460.682
Totaal voortgezet onderwijs (vo) Totaal 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2021/'22* 2 10.526
Totaal voortgezet onderwijs (vo) Totaal Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2021/'22* 1 13.011
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal Totaal 2021/'22* 59 503.493
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal <= 100 leerlingen/studenten 2021/'22* 0 0
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal 101 - 200 leerlingen/studenten 2021/'22* 0 0
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal 201 - 500 leerlingen/studenten 2021/'22* 1 361
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2021/'22* 1 678
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2021/'22* 7 10.562
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2021/'22* 14 46.219
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2021/'22* 15 114.278
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2021/'22* 21 331.395
Hoger beroepsonderwijs Totaal Totaal 2021/'22* 36 491.499
Hoger beroepsonderwijs Totaal <= 100 leerlingen/studenten 2021/'22* 0 0
Hoger beroepsonderwijs Totaal 101 - 200 leerlingen/studenten 2021/'22* 0 0
Hoger beroepsonderwijs Totaal 201 - 500 leerlingen/studenten 2021/'22* 0 0
Hoger beroepsonderwijs Totaal 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2021/'22* 6 4.899
Hoger beroepsonderwijs Totaal 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2021/'22* 5 7.114
Hoger beroepsonderwijs Totaal 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2021/'22* 8 27.857
Hoger beroepsonderwijs Totaal 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2021/'22* 3 16.874
Hoger beroepsonderwijs Totaal Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2021/'22* 14 434.755
Wetenschappelijk onderwijs Totaal Totaal 2021/'22* 21 344.721
Wetenschappelijk onderwijs Totaal <= 100 leerlingen/studenten 2021/'22* 4 315
Wetenschappelijk onderwijs Totaal 101 - 200 leerlingen/studenten 2021/'22* 1 122
Wetenschappelijk onderwijs Totaal 201 - 500 leerlingen/studenten 2021/'22* 1 212
Wetenschappelijk onderwijs Totaal 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2021/'22* 2 1.208
Wetenschappelijk onderwijs Totaal 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2021/'22* 0 0
Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2021/'22* 0 0
Wetenschappelijk onderwijs Totaal 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2021/'22* 0 0
Wetenschappelijk onderwijs Totaal Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2021/'22* 13 342.864
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat per school-/studiejaar uitkomsten over onderwijsinstellingen (scholen) onderscheiden naar onderwijssoort, levensbeschouwelijke grondslag (denominatie) en grootte (aantal leerlingen/studenten). Het betreft door de overheid bekostigd onderwijs.
De onderwijssoorten voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) en de basiseducatie zijn uit deze tabel weggelaten, omdat het juiste aantal onderwijsinstellingen niet is vast te stellen.
Vanaf het studiejaar 2015/'16 bevat deze tabel, bij onderwijssoort hoger onderwijs, ook het aantal ingeschreven studenten aan enkele aangewezen instellingen: de theologische universiteiten en de Universiteit voor Humanistiek

Gegevens beschikbaar vanaf: school-/studiejaar 1990/'91

Status van de cijfers:
De cijfers over de school-/studiejaren 1990/'91 tot en met 2020/'21 zijn definitief en die over het school-/studiejaar 2021/'22 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 29 juli 2022:
De definitieve cijfers over het school-/studiejaar 2020/'21 en de voorlopige cijfers over het school-/studiejaar 2021/'22 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2023 komen de definitieve cijfers over het school-/studiejaar 2021/'22 en de voorlopige cijfers over het school-/studiejaar 2022/'23 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Onderwijsinstellingen
Een onderwijsinstelling is het geheel van vestigingen van de betreffende instellingen. Het betreft hier door de overheid bekostigde instellingen.
Leerlingen - studenten
Aantallen leerlingen en studenten aan door de overheid bekostigde instellingen.