Onderwijsinstellingen; grootte, soort, levensbeschouwelijke grondslag

Onderwijsinstellingen; grootte, soort, levensbeschouwelijke grondslag

Onderwijssoort Levensbeschouwelijke grondslag Schoolgrootte Perioden Onderwijsinstellingen (aantal) Leerlingen - studenten (aantal)
Totaal primair onderwijs Totaal Totaal 2022/'23* 6.582 1.474.521
Totaal primair onderwijs Totaal <= 100 leerlingen/studenten 2022/'23* 1.176 81.376
Totaal primair onderwijs Totaal 101 - 200 leerlingen/studenten 2022/'23* 2.201 332.060
Totaal primair onderwijs Totaal 201 - 500 leerlingen/studenten 2022/'23* 2.920 871.918
Totaal primair onderwijs Totaal 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2022/'23* 273 170.580
Totaal primair onderwijs Totaal 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2022/'23* 10 12.923
Totaal primair onderwijs Totaal 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2022/'23* 2 5.664
Totaal primair onderwijs Totaal 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2022/'23* 0 0
Totaal primair onderwijs Totaal Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2022/'23* 0 0
Basisonderwijs Totaal Totaal 2022/'23* 6.057 1.367.485
Basisonderwijs Totaal <= 100 leerlingen/studenten 2022/'23* 1.060 72.628
Basisonderwijs Totaal 101 - 200 leerlingen/studenten 2022/'23* 1.958 297.361
Basisonderwijs Totaal 201 - 500 leerlingen/studenten 2022/'23* 2.778 832.558
Basisonderwijs Totaal 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2022/'23* 257 159.226
Basisonderwijs Totaal 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2022/'23* 4 5.712
Basisonderwijs Totaal 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2022/'23* 0 0
Basisonderwijs Totaal 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2022/'23* 0 0
Basisonderwijs Totaal Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2022/'23* 0 0
Speciaal basisonderwijs Totaal Totaal 2022/'23* 262 34.634
Speciaal basisonderwijs Totaal <= 100 leerlingen/studenten 2022/'23* 88 6.651
Speciaal basisonderwijs Totaal 101 - 200 leerlingen/studenten 2022/'23* 141 19.861
Speciaal basisonderwijs Totaal 201 - 500 leerlingen/studenten 2022/'23* 33 8.122
Speciaal basisonderwijs Totaal 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2022/'23* 0 0
Speciaal basisonderwijs Totaal 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2022/'23* 0 0
Speciaal basisonderwijs Totaal 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2022/'23* 0 0
Speciaal basisonderwijs Totaal 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2022/'23* 0 0
Speciaal basisonderwijs Totaal Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2022/'23* 0 0
Speciale scholen Totaal Totaal 2022/'23* 263 72.402
Speciale scholen Totaal <= 100 leerlingen/studenten 2022/'23* 28 2.097
Speciale scholen Totaal 101 - 200 leerlingen/studenten 2022/'23* 102 14.838
Speciale scholen Totaal 201 - 500 leerlingen/studenten 2022/'23* 109 31.238
Speciale scholen Totaal 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2022/'23* 16 11.354
Speciale scholen Totaal 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2022/'23* 6 7.211
Speciale scholen Totaal 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2022/'23* 2 5.664
Speciale scholen Totaal 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2022/'23* 0 0
Speciale scholen Totaal Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2022/'23* 0 0
Totaal voortgezet onderwijs (vo) Totaal Totaal 2022/'23* 641 936.579
Totaal voortgezet onderwijs (vo) Totaal <= 100 leerlingen/studenten 2022/'23* 6 441
Totaal voortgezet onderwijs (vo) Totaal 101 - 200 leerlingen/studenten 2022/'23* 69 10.893
Totaal voortgezet onderwijs (vo) Totaal 201 - 500 leerlingen/studenten 2022/'23* 77 23.931
Totaal voortgezet onderwijs (vo) Totaal 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2022/'23* 108 85.407
Totaal voortgezet onderwijs (vo) Totaal 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2022/'23* 211 308.659
Totaal voortgezet onderwijs (vo) Totaal 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2022/'23* 165 472.684
Totaal voortgezet onderwijs (vo) Totaal 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2022/'23* 4 21.317
Totaal voortgezet onderwijs (vo) Totaal Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2022/'23* 1 13.247
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal Totaal 2022/'23* 57 484.207
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal <= 100 leerlingen/studenten 2022/'23* 0 0
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal 101 - 200 leerlingen/studenten 2022/'23* 0 0
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal 201 - 500 leerlingen/studenten 2022/'23* 1 318
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2022/'23* 2 1.613
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2022/'23* 5 7.977
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2022/'23* 13 41.131
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2022/'23* 15 109.748
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2022/'23* 21 323.420
Hoger beroepsonderwijs Totaal Totaal 2022/'23* 36 476.877
Hoger beroepsonderwijs Totaal <= 100 leerlingen/studenten 2022/'23* 0 0
Hoger beroepsonderwijs Totaal 101 - 200 leerlingen/studenten 2022/'23* 0 0
Hoger beroepsonderwijs Totaal 201 - 500 leerlingen/studenten 2022/'23* 0 0
Hoger beroepsonderwijs Totaal 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2022/'23* 5 3.939
Hoger beroepsonderwijs Totaal 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2022/'23* 6 7.981
Hoger beroepsonderwijs Totaal 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2022/'23* 9 32.006
Hoger beroepsonderwijs Totaal 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2022/'23* 2 11.863
Hoger beroepsonderwijs Totaal Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2022/'23* 14 421.088
Wetenschappelijk onderwijs Totaal Totaal 2022/'23* 21 344.247
Wetenschappelijk onderwijs Totaal <= 100 leerlingen/studenten 2022/'23* 3 222
Wetenschappelijk onderwijs Totaal 101 - 200 leerlingen/studenten 2022/'23* 3 407
Wetenschappelijk onderwijs Totaal 201 - 500 leerlingen/studenten 2022/'23* 0 0
Wetenschappelijk onderwijs Totaal 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2022/'23* 2 1.102
Wetenschappelijk onderwijs Totaal 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2022/'23* 0 0
Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2022/'23* 0 0
Wetenschappelijk onderwijs Totaal 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2022/'23* 0 0
Wetenschappelijk onderwijs Totaal Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2022/'23* 13 342.516
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat per school-/studiejaar uitkomsten over onderwijsinstellingen (scholen) onderscheiden naar onderwijssoort, levensbeschouwelijke grondslag (denominatie) en grootte (aantal leerlingen/studenten). Het betreft door de overheid bekostigd onderwijs.
De onderwijssoorten voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) en de basiseducatie zijn uit deze tabel weggelaten, omdat het juiste aantal onderwijsinstellingen niet is vast te stellen.
Vanaf het studiejaar 2015/'16 bevat deze tabel, bij onderwijssoort hoger onderwijs, ook het aantal ingeschreven studenten aan enkele aangewezen instellingen: de theologische universiteiten en de Universiteit voor Humanistiek

Gegevens beschikbaar vanaf: school-/studiejaar 1990/'91

Status van de cijfers:
De cijfers over de school-/studiejaren 1990/'91 tot en met 2021/'22 zijn definitief en die over het school-/studiejaar 2022/'23 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 22 augustus 2023:
De definitieve cijfers over het school-/studiejaar 2021/'22 en de voorlopige cijfers over het school-/studiejaar 2022/'23 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2024 komen de definitieve cijfers over het school-/studiejaar 2022/'23 en de voorlopige cijfers over het school-/studiejaar 2023/'24 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Onderwijsinstellingen
Een onderwijsinstelling is het geheel van vestigingen van de betreffende instellingen. Het betreft hier door de overheid bekostigde instellingen.
Leerlingen - studenten
Aantallen leerlingen en studenten aan door de overheid bekostigde instellingen.