Onderwijsinstellingen; grootte, soort, levensbeschouwelijke grondslag

Onderwijsinstellingen; grootte, soort, levensbeschouwelijke grondslag

Onderwijssoort Levensbeschouwelijke grondslag Schoolgrootte Perioden Onderwijsinstellingen (aantal) Leerlingen - studenten (aantal)
Totaal primair onderwijs Totaal Totaal 2020/'21* 6.661 1.492.036
Totaal primair onderwijs Totaal <= 100 leerlingen/studenten 2020/'21* 1.212 84.574
Totaal primair onderwijs Totaal 101 - 200 leerlingen/studenten 2020/'21* 2.230 336.364
Totaal primair onderwijs Totaal 201 - 500 leerlingen/studenten 2020/'21* 2.924 875.372
Totaal primair onderwijs Totaal 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 283 177.156
Totaal primair onderwijs Totaal 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 10 12.623
Totaal primair onderwijs Totaal 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 2 5.947
Totaal primair onderwijs Totaal 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 0 0
Totaal primair onderwijs Totaal Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 0 0
Basisonderwijs Totaal Totaal 2020/'21* 6.132 1.386.164
Basisonderwijs Totaal <= 100 leerlingen/studenten 2020/'21* 1.093 75.670
Basisonderwijs Totaal 101 - 200 leerlingen/studenten 2020/'21* 1.976 299.887
Basisonderwijs Totaal 201 - 500 leerlingen/studenten 2020/'21* 2.790 837.677
Basisonderwijs Totaal 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 269 167.393
Basisonderwijs Totaal 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 4 5.537
Basisonderwijs Totaal 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 0 0
Basisonderwijs Totaal 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 0 0
Basisonderwijs Totaal Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 0 0
Speciaal basisonderwijs Totaal Totaal 2020/'21* 265 35.671
Speciaal basisonderwijs Totaal <= 100 leerlingen/studenten 2020/'21* 85 6.462
Speciaal basisonderwijs Totaal 101 - 200 leerlingen/studenten 2020/'21* 147 20.678
Speciaal basisonderwijs Totaal 201 - 500 leerlingen/studenten 2020/'21* 33 8.531
Speciaal basisonderwijs Totaal 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 0 0
Speciaal basisonderwijs Totaal 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 0 0
Speciaal basisonderwijs Totaal 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 0 0
Speciaal basisonderwijs Totaal 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 0 0
Speciaal basisonderwijs Totaal Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 0 0
Speciale scholen Totaal Totaal 2020/'21* 264 70.201
Speciale scholen Totaal <= 100 leerlingen/studenten 2020/'21* 34 2.442
Speciale scholen Totaal 101 - 200 leerlingen/studenten 2020/'21* 107 15.799
Speciale scholen Totaal 201 - 500 leerlingen/studenten 2020/'21* 101 29.164
Speciale scholen Totaal 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 14 9.763
Speciale scholen Totaal 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 6 7.086
Speciale scholen Totaal 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 2 5.947
Speciale scholen Totaal 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 0 0
Speciale scholen Totaal Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 0 0
Totaal voortgezet onderwijs (vo) Totaal Totaal 2020/'21* 648 934.333
Totaal voortgezet onderwijs (vo) Totaal <= 100 leerlingen/studenten 2020/'21* 11 730
Totaal voortgezet onderwijs (vo) Totaal 101 - 200 leerlingen/studenten 2020/'21* 60 9.527
Totaal voortgezet onderwijs (vo) Totaal 201 - 500 leerlingen/studenten 2020/'21* 84 25.262
Totaal voortgezet onderwijs (vo) Totaal 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 102 79.994
Totaal voortgezet onderwijs (vo) Totaal 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 221 325.114
Totaal voortgezet onderwijs (vo) Totaal 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 167 474.698
Totaal voortgezet onderwijs (vo) Totaal 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 3 19.008
Totaal voortgezet onderwijs (vo) Totaal Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 0 0
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal Totaal 2020/'21* 62 509.796
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal <= 100 leerlingen/studenten 2020/'21* 0 0
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal 101 - 200 leerlingen/studenten 2020/'21* 0 0
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal 201 - 500 leerlingen/studenten 2020/'21* 1 325
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 1 726
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 9 12.946
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 16 54.028
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 14 106.786
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 21 334.985
Hoger beroepsonderwijs Totaal Totaal 2020/'21* 36 489.383
Hoger beroepsonderwijs Totaal <= 100 leerlingen/studenten 2020/'21* 0 0
Hoger beroepsonderwijs Totaal 101 - 200 leerlingen/studenten 2020/'21* 0 0
Hoger beroepsonderwijs Totaal 201 - 500 leerlingen/studenten 2020/'21* 0 0
Hoger beroepsonderwijs Totaal 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 6 4.896
Hoger beroepsonderwijs Totaal 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 6 8.979
Hoger beroepsonderwijs Totaal 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 7 25.398
Hoger beroepsonderwijs Totaal 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 3 17.216
Hoger beroepsonderwijs Totaal Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 14 432.894
Wetenschappelijk onderwijs Totaal Totaal 2020/'21* 21 331.505
Wetenschappelijk onderwijs Totaal <= 100 leerlingen/studenten 2020/'21* 4 324
Wetenschappelijk onderwijs Totaal 101 - 200 leerlingen/studenten 2020/'21* 1 125
Wetenschappelijk onderwijs Totaal 201 - 500 leerlingen/studenten 2020/'21* 1 209
Wetenschappelijk onderwijs Totaal 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 2 1.092
Wetenschappelijk onderwijs Totaal 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 0 0
Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 0 0
Wetenschappelijk onderwijs Totaal 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 0 0
Wetenschappelijk onderwijs Totaal Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 13 329.755
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat per school-/studiejaar uitkomsten over onderwijsinstellingen (scholen) onderscheiden naar onderwijssoort, levensbeschouwelijke grondslag (denominatie) en grootte (aantal leerlingen/studenten). Het betreft door de overheid bekostigd onderwijs.
De onderwijssoorten voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) en de basiseducatie zijn uit deze tabel weggelaten, omdat het juiste aantal onderwijsinstellingen niet is vast te stellen.
Vanaf het studiejaar 2015/'16 bevat deze tabel, bij onderwijssoort hoger onderwijs, ook het aantal ingeschreven studenten aan enkele aangewezen instellingen: de theologische universiteiten en de Universiteit voor Humanistiek

Gegevens beschikbaar vanaf: school-/studiejaar 1990/'91

Status van de cijfers:
De cijfers over de school-/studiejaren 1990/'91 tot en met 2019/'20 zijn definitief en die over het school-/studiejaar 2020/'21 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 juni 2021:
De definitieve cijfers over het school-/studiejaar 2019/'20 en de voorlopige cijfers over het school-/studiejaar 2020/'21 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2022 komen de definitieve cijfers over het school-/studiejaar 2020/'21 en de voorlopige cijfers over het school-/studiejaar 2021/'22 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Onderwijsinstellingen
Een onderwijsinstelling is het geheel van vestigingen van de betreffende instellingen. Het betreft hier door de overheid bekostigde instellingen.
Leerlingen - studenten
Aantallen leerlingen en studenten aan door de overheid bekostigde instellingen.