Correcties minderheden en vluchtelingen 2021

spelende kinderen
© Hollandse Hoogte / David Rozing
Het CBS publiceert jaarlijks op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) cijfers over minderheden en vluchtelingen per gemeente. Op 28 juli 2022 heeft het CBS deze tabel geactualiseerd met cijfers over 2022. Daarnaast zijn de cijfers voor 2021 gecorrigeerd, omdat is gebleken dat deze cijfers onvolledig waren.

Bij het vaststellen of iemand tot een minderheid behoort, is in de cijfers van 2021 een deel van de groep minderheden onterecht buiten beschouwing gelaten. Het aantal minderheden in heel Nederland werd hierdoor in totaal met ongeveer 23 duizend onderschat. Voor praktisch alle gemeenten blijkt het juiste aantal minderheden in 2021 in werkelijkheid hoger te liggen. Dit is in deze versie gecorrigeerd.

Inmiddels heeft het CBS de correcte cijfers over 2021 en de nieuwe cijfers over 2022 gepubliceerd. Ook is duidelijk hoe deze onderschatting heeft kunnen plaatsvinden, ondanks de strenge kwaliteitscontroles die het CBS toepast. Er zijn aanvullende maatregelen getroffen om dergelijke fouten in de toekomst te voorkomen.