Kalman vergelijkingen en varianties na enkelvoudige en meervoudige imputatie

Thumbnail bij Publicatiereeks Discussion Paper
Met behulp van Kalman vergelijkingen worden expliciete formules afgeleid voor de totale imputatie-variantie voor diverse imputatiemethoden die vaak worden gebruikt indien er sprake is van nonrespons.
Wanneer waarnemingen in een enquête ontbreken, kan men gebruik maken van enkelvoudige toerekening (SI) of multiple imputation (MI) voor het invullen van de ontbrekende gegevens. Met behulp van Kalman-vergelijkingen leiden we eenvoudige formules voor de totale imputatievariantie voor verschillende imputatiemethoden vaak gebruikt in regressieanalyse en (on)gelijke kanssteekproeven zonder vervanging. Uit deze formules blijkt dat er in het algemeen geen noodzaak is om parameteronzekerheid in acht te nemen. De paper stelt een nieuwe MI-methode voor die voorziet in:
verbeterde efficiëntie in vergelijking met de standaard MI-methode voor het combineren van varianties. Voorbeelden van de regressieschatter voor het werkloosheidscijfer en een simulatiestudie worden uitgevoerd om de theoretische resultaten te illustreren.