Tijdelijke en vaste contracten

Verschillen tussen de schattingen uit de Polisadministratie en de Enquête beroepsbevolking verklaard?
Ondanks de recente afname is zowel het aantal als het aandeel werknemers zonder vast dienstverband in Nederland sinds de eeuwwisseling flink toegenomen. Het CBS publiceert over de arbeidsrelatie van werknemers zowel uit de Polisadministratie (Polis) als uit de Enquête beroepsbevolking (EBB). De uitkomsten over vast en flexibel werk vanuit Polis en EBB laten verschillen zien. Een mogelijke verklaring voor deze verschillen is dat beide bronnen onnauwkeurigheden in de meting bevatten. CBS heeft onderzoek gedaan naar deze onnauwkeurigheden met behulp van zogenoemde meetmodellen. Het blijkt dat zowel de EBB als de Polisadministratie onnauwkeurigheden bevatten die deels de verschillen kunnen verklaren. In deze paper wordt het onderzoek uitvoerig beschreven, waarbij onder meer de data, de toegepaste methoden, de gedetailleerde uitkomsten en de conclusies worden beschreven.