Kleinedomeinschattingen van ziekteverzuim

Small Area Estimation of sickness
Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van een statistische modelleringsmethode voor het schatten van verschillende ziekteverzuimindicatoren naar regio en naar branche binnen de Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn.
De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is een jaarlijkse enquête waarin onder andere naar het ziekteverzuim van werknemers wordt gevraagd. In de context van het programma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar het schatten van ziekteverzuim op basis van de NEA, op een gedetailleerd niveau. De schattingen worden uitgesplitst naar 28 regio’s en naar een onderverdeling van de AZW branche in 14 sub-branches, en ook naar de combinatie van regio’s en sub-branches. Hiervoor is een kleinedomeinschattingsmethode ontwikkeld gebaseerd op verschillende soorten multilevel modellen die rekening houden met de gewenste detaillering en met mogelijke selectiviteit van de NEA respons naar achtergrondvariabelen.