BNI cijfers 2020 voor bepaling afdracht eigen middelen EU.

stapeltje euromunten
© ANP
Ieder jaar, uiterlijk 30 september, leveren alle lidstaten van de EU het Bruto Nationaal Inkomen (BNI) aan Eurostat. Deze BNI cijfers worden gebruikt voor de bepaling van de afdracht van lidstaten voor de eigen middelen van de EU.
Eurostat publiceert over de BNI cijfers voor de afdracht op zijn website. Door alle lidstaten worden zogenaamde kwaliteitsrapportages meegeleverd waarin een toelichting wordt gegeven op de bijstellingen van ingediende BNI cijfers.

De ingediende cijfers in 2020 zijn gebaseerd op de Nationale rekening uitkomsten voor de reeks van verslagjaren 2010 -2019, zoals gepubliceerd op 24 juni 2020. In aanvulling hierop is voor de jaren 2010-2013 een omrekening gemaakt van ESR2010 naar ESR95 richtlijnen. De ESR95 richtlijnen zijn voor deze jaren nog van toepassing op de BNI-cijfers zoals gebruikt voor de bepaling van de EU afdrachten.

In de kwaliteitsrapportage ligt de focus op bijstellingen van verslagjaar 2018 zoals gerapporteerd in de BNI rapportage 2020 ten opzichte van de BNI rapportage van 2019. Over verslagjaar 2019 wordt voor het eerst gerapporteerd.