Studenten horeca vaakst voor studie naar buitenland

© Hollandse Hoogte / Peter Hilz
Een kwart van de studenten die in het studiejaar 2018/’19 een diploma in het hoger onderwijs behaalden, zijn voor hun studie naar het buitenland geweest. Horecastudenten brachten het vaakst een deel van hun opleiding in het buitenland door. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over studiepuntmobiliteit in het hoger onderwijs.

Ruim 38 duizend hbo’ers en wo’ers die in het studiejaar 2018/’19 hun diploma behaalden, waren tijdens hun studie in het buitenland om bijvoorbeeld lessen te volgen of stage te lopen. Dit komt er op neer dat 25 procent van de gediplomeerden minimaal drie maanden in het buitenland studeerde, of daar minstens vijftien studiepunten behaalde. Dit beeld is de afgelopen jaren weinig veranderd. De reisbeperkingen die momenteel gelden vanwege corona, waren voor de studenten die afstudeerden in het studiejaar 2018/’19 nog niet aan de orde.

Vooral studenten horeca en studenten toerisme en vrijetijdsbesteding deden relatief vaak buitenlandervaring op: van de studenten die afstudeerden in het studiejaar 2018/’19 studeerde respectievelijk 80 en 53 procent in het buitenland. Ook onder studenten vreemde talen, aardwetenschappen en milieu was de studiepuntmobiliteit relatief hoog. Veel studenten in genoemde studies gaven aan dat een verblijf in het buitenland verplicht was: van alle gediplomeerden met buitenlandervaring gaf 23 procent aan verplicht te zijn naar het buitenland te gaan. Voor de gediplomeerden met een diploma in de richtingen horeca, toerisme en vrijetijdsbesteding, vreemde talen en milieu was dat twee keer zo veel. Van de gediplomeerden met studierichting aardwetenschappen gaf 27 procent aan dat een verblijf in het buitenland verplicht was.

Studiepuntmobiliteit hoger onderwijs, afgestudeerden 2018/’19
 Studiepuntmobiliteit (%)
Onderwijsrichtingen met hoogste
studiepuntmobiliteit
Horeca80,4
Toerisme en vrijetijdsbesteding53,3
Vreemde talen46,8
Aardwetenschappen41,7
Milieu41

Hbo’ers en wo’ers studeren even vaak in buitenland

Hbo’ers en wo’ers gingen even vaak voor drie maanden of langer naar het buitenland tijdens hun opleiding, of haalden er vijftien studiepunten (25 procent). De reden waarom ze gingen verschilde: zo brachten wo’ers (77 procent), vaker dan hbo’ers (47 procent), een deel van hun studie in het buitenland door om colleges te volgen, eventueel in combinatie met een stage. Hbo’ers gingen vaker dan wo’ers naar het buitenland voor alleen een stage (53 procent tegenover 23 procent).

Persoonlijke ontwikkeling belangrijkste reden

Hbo’ers en wo’ers die studiepuntmobiel waren, hadden ook veelal dezelfde motieven om een deel van hun studie in het buitenland te volgen. Studeren in het buitenland was volgens hen vooral een waardevolle ervaring voor hun persoonlijke ontwikkeling (96 procent noemde dit als reden), en goed voor hun loopbaan (gemeld door 83 procent). Hbo’ers gaven daarnaast relatief vaak aan dat het verblijf in het buitenland verplicht was voor hun studie (31 procent; wo 15 procent).

Verplichtingen thuis vaak reden om niet in buitenland te studeren

Van de afgestudeerden is 74 procent niet naar het buitenland geweest: 43 procent heeft het ook niet overwogen, 31 procent wel. Deze laatste groep gaf vaker aan toch niet naar het buitenland te gaan omdat zij andere verplichtingen hadden in Nederland, zoals werk of zorg (44 procent), of vanwege de kosten (42 procent). Hbo’ers noemden deze twee redenen vaker dan wo’ers. Wo-afgestudeerden vonden relatief vaak dat de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs beter was en dat een tijdelijk verblijf in het buitenland niet goed te combineren was met de studie in Nederland.

Redenen om niet in buitenland te studeren, afgestudeerden zonder studiepuntmobiliteit (2018/’19)
Redenhbo (%)wo (%)
Andere verplichtingen bijv werk of zorg5237
Te duur4539
Kwaliteit van onderwijs in Nederland beter2836
Niet te combineren met opleiding in Nederland2536
Geen tijd of te laat met voorbereidingen2227
Geen passend aanbod van onderwijs-, onderzoeks- of stageplekken2422
Al eens in buitenland geweest voor opleiding514
Opleiding Nederland stond het niet toe810
Om een andere reden2829
Onbekend11