Studiepuntmobiliteit

Een afgestudeerde is studiepuntmobiel als hij of zij tijdens zijn of haar studie (betreft het hoger onderwijs t.w. associate degree, hbo bachelor, hbo master, wo bachelor of wo master) een periode van minimaal drie maanden in het buitenland heeft gestudeerd of daar vijftien studiepunten heeft behaald.

In dit artikel worden de hbo bachelors en masters samengevoegd en ook de wo bachelors en masters. De nu nog kleine groep associate degrees is buiten beschouwing gelaten.