Onderwijsrichting

Onderwijsrichting is een indeling gebaseerd op de internationale indeling van onderwijsrichting, genaamd ISCED-F 2013. De onderwijsrichting bevat de richting van het behaalde onderwijsniveau.

In de grafiek zijn alleen onderwijsrichtingen (op basis van de 4 digit ISCED-code) opgenomen met ten minste 1.000 afgestudeerden in het studiejaar 2017/’18. Over onderwijsrichtingen met kleinere aantallen kunnen geen uitspraken gedaan worden.