Bijstellingen sectorrekeningen 2005-2019

© ANP
Toelichting bij de bijstellingen van de belangrijkste saldi uit de Sectorrekeningen uit de jaarlijkse revisie 2018, 2018 Definitief en 2019 Voorlopig
Het actualiseren van de uitkomsten van eerder gepubliceerde ramingen is noodzakelijk omdat na verloop van tijd de kwaliteit van de broninformatie verbetert, onder meer door een toename van de respons van de berichtgevers en het beschikbaar komen van nieuw bronmateriaal. De belangrijkste bijstellingen worden veroorzaakt doordat nieuwe broninformatie beschikbaar komt.