Wisselingen arbeidsmarkt, april

Man monteert zonnepanelen op het dak van een woning
© Hollandse Hoogte / C. Barton van Flymen
Elke maand komen er mensen bij op de arbeidsmarkt, anderen trekken zich terug. Tegenover degenen die hun baan kwijtraken staan werklozen die een baan vinden. In het onderstaande stroomschema worden die plussen en minnen in beeld gebracht.

Mensen kunnen werkloos raken doordat ze hun baan verliezen. Maar ook mensen die de arbeidsmarkt op komen en op zoek gaan naar werk, zoals schoolverlaters en herintreders, horen tot de werklozen.

In april waren 314 duizend mensen werkloos. De maandcijfers over werkloosheid worden samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) en geven het gemiddelde over de gehele maand. Drie maanden eerder, in januari, waren er 284 duizend werklozen. In die periode is het aantal werklozen dus gestegen. De ontwikkeling van de werkloosheid is een resultaat van onderliggende stromen tussen de werkzame en werkloze beroepsbevolking, en tussen de werkloze en niet-beroepsbevolking. Het onderstaande schema laat de wisselingen tussen de drie arbeidsposities zien.

Ontwikkeling werkloosheid

In de afgelopen drie maanden vonden minder werklozen werk dan er mensen met werk werkloos werden: 73 duizend werklozen vonden een betaalde baan, terwijl 104 duizend werkenden werkloos werden. Daarmee groeide het aantal werklozen met 31 duizend. De zogenoemde netto-instroom in werkloosheid vanuit de werkzame beroepsbevolking was daarmee positief.

In dezelfde periode was het aantal mensen dat de arbeidsmarkt op kwam en werkloos werd vrijwel gelijk aan het aantal werklozen dat de arbeidsmarkt verliet. Tegenover de 121 duizend personen die toetraden tot de arbeidsmarkt en werkloos werden, stonden 122 duizend werklozen die zich terugtrokken van de arbeidsmarkt. Bij het werkloosheidscijfer moest 1 duizend worden afgetrokken. De netto-instroom in werkloosheid vanuit de niet-beroepsbevolking was dus negatief.

Ook wisselingen tussen de werkzame en niet-beroepsbevolking

Mensen die zich aanbieden op de arbeidsmarkt vinden soms direct werk. Dit gold tussen januari en april voor 119 duizend personen. Tegelijkertijd kunnen ook mensen die werk hebben hiermee stoppen en zich terugtrekken van de arbeidsmarkt. Dat waren er meer, 268 duizend personen.

Ontwikkeling sinds 2014

Sinds mei 2014 was de netto-instroom vanuit werk naar werkloosheid steeds negatief. In april is dit veranderd en is deze positief. Dat wil zeggen dat er meer mensen met werk werkloos werden dan er werklozen werk vonden. De netto-instroom vanuit de niet-beroepsbevolking was in april licht negatief. Deze was in eerdere maanden vrijwel altijd positief sinds eind 2014.