Nauwkeurigheid van groeivoeten bij classificatiefouten

In dit rapport worden twee methoden behandeld om het effect van classificatiefouten te bepalen op de nauwkeurigheid (vertekening en variantie) van geschatte ontwikkelingen per domein: een analytische methode en een bootstrap-methode. Beide aanpakken worden toegepast op een praktijkvoorbeeld over fouten in de classificatie van bedrijven naar economische hoofdactiviteit. Daarbij gaat het specifiek om de nauwkeurigheid van geschatte omzetontwikkelingen per kwartaal voor de autohandel-sector.

Nationale statistiekbureaus hebben als taak om betrouwbare en onbetwiste statistieken te produceren. Bij statistieken die zijn gebaseerd op administratieve data wordt de nauwkeurigheid vaak vooral bepaald door zogenaamde niet-steekproeffouten. Voor statistieken die worden gepubliceerd per domein zijn classificatiefouten in de domein-code een belangrijk voorbeeld van een niet-steekproeffout. In de praktijk is het vaak moeilijk om het effect van niet-steekproeffouten op de nauwkeurigheid van statistieken te bepalen.

In eerder onderzoek hebben we methoden ontwikkeld om het effect van classificatiefouten te bepalen op de vertekening en variantie van geschatte totalen per domein: een analytische methode en een numerieke bootstrap-methode. In dit rapport worden beide methoden uitgebreid naar geschatte ontwikkelingen per domein. Dit vereist een complexere aanpak voor het modelleren van classificatiefouten, waarbij rekening wordt gehouden met mogelijke afhankelijkheden tussen fouten in verschillende perioden. Een belangrijke vraag is hoe de onbekende parameters van dit model in de praktijk kunnen worden geschat. Ter illustratie behandelen we een uitgebreid praktijkvoorbeeld over fouten in de classificatie van bedrijven naar economische hoofdactiviteit. Daarbij gaat het specifiek om de nauwkeurigheid van geschatte omzetontwikkelingen per kwartaal voor de autohandel-sector.