Factsheet Zelfstandig ondernemers zonder personeel 2019

De Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) is een onderzoek naar de arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid van zelfstandig ondernemers in Nederland.
TNO en CBS voeren de ZEA gezamenlijk uit, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit factsheet is een selectie van de eerste resultaten.