Conjunctuurgecorrigeerde werkloosheid

Met behulp van een structureel tijdreeksmodel is een schatting gemaakt van de conjunctuurgecorrigeerde werkloosheid, die een mogelijk alternatief is voor de veelgebruikte NAIRU.

Als vervolg op het discussion paper “Components of Unemployment” zijn schattingen gemaakt voor verschillende componenten van werkloosheid. Door gebruik te maken van een lange tijdreeks (180-2017) konden in de werkloosheid vier cycli worden onderscheiden, elk met een periode die overeenkomt met traditionele kennis over cyclische patronen in de economie.

Er zijn twee korte cycli gevonden, met perioden van 4,4 jaar en 7,8 jaar. Deze uitkomsten zijn consistent met bevindingen in de literatuur (Kitchin, 3-5 jaar, Juglar 7-11 jaar). De korte cycli worden geïnterpreteerd als conjuncturele werkloosheid. Door deze werkloosheid uit de totale werkloosheid te halen ontstaat de conjunctuurgecorrigeerde werkloosheid. Deze is qua verloop goed te vergelijken met de NAIRU.

Er zijn ook twee lange cycli gevonden, met perioden van 17,6 jaar en 75,1 jaar. Deze komen globaal overeen met de Kuznet (15-25 jaar) en de Kondrateiff (45-60 jaar). Als de conjunctuurgecorrigeerde werkloosheid wordt gecorrigeerd voor deze lange cycli resulteert een constante trend met een werkloosheidspercentage van 4,3%.