Onderwijsniveau partners en stabiliteit relaties

© CBS / Nikki van Toorn
De kans dat stellen die ongehuwd of gehuwd samenwonen uit elkaar gaan, is kleiner als het onderwijsniveau van de partners hoog is. Indien beide partners hoogopgeleid
zijn, bevordert dit de stabiliteit van relaties extra. Een hoog onderwijsniveau van de
man is belangrijker dan een hoog onderwijsniveau van de vrouw.
Op basis van een verbeterd bestand met samenwoonrelaties zijn alle stellen die in 2003 al dan niet gehuwd zijn gaan samenwonen, gevolgd tot en met 2015.