Leeswijzer AZW tabellen mobiliteit en werkgelegenheid

© ANP / Peter Hilz
AZW StatLine bevat een aantal tabellen over mobiliteit en over werkgelegenheid. De onderlinge relatie tussen deze tabellen wordt in dit document uitgelegd.
Het doel van de tabellen over mobiliteit van werknemers is om ontwikkelingen in werknemersstromen op de arbeidsmarkt zorg en welzijn inzichtelijk te maken. In deze leeswijzer wordt toegelicht hoe mobiliteit wordt bepaald, de verschillende vormen van mobiliteit die in de tabellen aan bod komen en hoe de verschillende tabellen binnen het thema mobiliteit samenhangen met tabellen binnen het thema werkgelegenheid.