Corrigeren voor koppelfouten binnen de multipele vangst

Bij vangst – hervangst modellen worden verschillende bronnen met elkaar gekoppeld en dit gaat soms niet perfect wat tot onzuivere populatie schattingen leidt. Dit artikel bespreekt hoe hier mee om te gaan.
De belangrijkste bron om de omvang van de Nederlandse populatie te bepalen is de basis registratie personen. Het kan echter voorkomen dat er mensen in Nederland verblijven die niet in dat register zijn terug te vinden. Om een schatting van de omvang van deze groep te maken, gebruikt het CBS de zogenaamde vangst – hervangst methode. Deze methode gaat er echter vanuit dat de verschillende bronnen die hierbij gebruikt worden perfect kunnen worden gekoppeld, wat betekent dat individuen in verschillende bronnen foutloos kunnen worden geïdentificeerd als zijnde hetzelfde individu. Dit artikel beschrijft een uitbreiding op de vangst – hervangst methode waarmee de methode kan worden toegepast wanneer dit koppelen niet perfect mogelijk is, wat vaak zo is.