De Nederlandse economie in 2018

Omslag de Nederlandse economie in 2018
In dit artikel wordt de economische ontwikkeling van Nederland in 2018 beschreven op basis van de uitkomsten van de nationale rekeningen.
De Nederlandse economie groeide in 2018 met 2,7 procent. Dat was de op een na hoogste groei na 2007. De groei leunde in 2018 sterk op de consumptie en de investeringen in vaste activa. De consumptie door huishoudens groeide voor het eerst in jaren bijna net zo hard als het bruto binnenlands product. Dat komt onder meer doordat het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens ook ongeveer net zo hard groeide als het bbp. Het bedrijfsleven realiseerde in 2018 opnieuw recordwinsten. Ook op de arbeidsmarkt was 2018 weer een jaar van records. De hoogconjunctuur van 2017 zette in 2018 door en bereikte in augustus een piek.