De Conjunctuurenquête Nederland regionaal

De relatie tussen sentimentsindicatoren en realisaties per COROP-gebied: statistisch-economische en methodische achtergronden.
Wanneer er nog geen cijfers van officiële statistieken beschikbaar zijn kan met gegevens van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN), zogenaamde opiniecijfers, een economische schouw worden gedaan. In de publicatie van de Regionale Economie 2017 wordt dit voor het jaar 2018 voor 40 regionale gebieden (Corop40) gedaan.

In deze paper wordt de methodologische onderbouwing van deze economische schouw beschreven. Eerst wordt een korte uitleg gegeven van de opzet van de COEN vraagstelling. Daarna worden belangrijke statistisch economische verbanden van de in deze publicatie te gebruiken sentimentsindicatoren met (aanverwante) realisaties besproken. Deze analyses zijn primair gebaseerd op correlatieberekening van kwalitatieve (opinies) en kwantitatieve (realisaties) uitkomsten met economische onderbouwing.