Multilevel model voor het schatten van methodebreuken

Hiërarchisch Bayesiaans bivariaat Fay-Herriot model voor het analyseren van methodebreuken

Veranderingen in het survey proces hebben meestal een systematisch effect op de uitkomsten. Dit wordt soms aangeduid als een methodebreuk. Bij steekproeven die herhaaldelijk worden uitgevoerd wordt hierdoor de continuïteit van een tijdreeks verstoord. Om dit te voorkomen kan aan de hand van een experiment het effect van de veranderingen in een survey proces worden onderzocht. In dit paper wordt een bivariaat Fay-Herriot model uitgewerkt om methodebreuken zo nauwkeurig mogelijk te schatten.