Meten van eenzaamheid

Paper cover lichtblauw
Dit artikel gaat over de methode die het CBS gebruikt om eenzaamheid te meten. Er worden twee verschillende meetinstrumenten met elkaar vergeleken.

Eenzaamheid is een belangrijke indicator voor het gebrek aan sociaal welbevinden van mensen. Een gevoel van eenzaamheid zegt iets over de mate waarin mensen een gemis
ervaren in hun sociale contacten. Het gaat hierbij niet alleen om de hoeveelheid sociale contacten, maar ook om de kwaliteit van die contacten.

In 2017 zijn twee verschillende meetinstrumenten voor het meten van eenzaamheid opgenomen in het onderzoek Sociale samenhang & Welzijn, waardoor een goede vergelijking van de resultaten mogelijk is. In dit artikel worden de uitkomsten van deze vergelijking besproken, met als doel om tot een verantwoorde keuze te komen voor opname van één van beide schalen in toekomstig onderzoek naar eenzaamheid door het CBS.